NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Spółek Dywidendowych USA

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
211,49 PLN
Wartość jednostki 10.10.2018
212,57 PLN
Wartość jednostki 10.10.2019
+0,51 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

20.08.2019
Dla światowych akcji drugi kwartał był kolejnym okresem dodatnich stóp zwrotu - indeks MSCI World Index zyskał 2,5 proc. – jednak poszczególne miesiące kwartału bardzo się od siebie różniły. W kwietniu akcje drożały, bo inwestorzy uwierzyli, że są szanse na poprawę w gospodarce Starego Kontynentu. Spółki ze strefy euro opublikowały niejednoznaczne wyniki za pierwszy kwartał. W niektórych sektorach, np. konsumenckim było dobrze, inne – np. sektor finansowy – zaskoczyły in minus. Co do zasady wielu emitentów zaraportowało poprawę marż, co spodobało się inwestorom,
Zaledwie miesiąc później z optymizmu zostało niewiele, bo Donald Trump, prezydent USA, rozbudził demony wojny handlowej. Perspektywa nawiązania porozumienia między USA a Chinami oddaliła się. Najboleśniej odczuły to amerykańskie spółki z sektora nowoczesnych technologii – akcje, które podczas tej hossy najmocniej drożały, teraz zaczęły najbardziej tanieć. Mowa o firmach, których sukces został zbudowany na globalnym łańcuchu dostaw i które najbardziej ucierpiałyby na nowych barierach w handlu międzynarodowym. Spadek cen surowców przemysłowych, wywołany obawami o globalne spowolnienie, pociągnął w dół notowania przedsiębiorstw surowcowych.
Otrzeźwienie przyszło na przełomie maja i czerwca – inwestorzy doszli do wniosku, że kondycja spółek nie załamała się aż tak gwałtownie, żeby uzasadnić głęboką przecenę. Wyniki finansowe europejskich firm za pierwszy kwartał (publikowane w kwietniu i maju) ostatecznie okazały się lepsze niż oczekiwano. W czerwcu notowania akcji, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, żywiołowo odbiły, odrabiając praktycznie całość majowych strat. Powód? Zarówno Europejski Bank Centralny, jak i amerykańska Rezerwa Federalna zasygnalizowały, że są gotowe łagodzić politykę pieniężną. W tych zmiennych okolicznościach NN (L) Spółek Dywidendowych USA zarobił 3,52 proc. w drugim kwartale i 15,54 proc. w całym pierwszym półroczu.
Inwestorzy wierzą, że banki centralne są zdeterminowane, żeby łagodzić potencjalne negatywne skutki wojny handlowej. Na rynkach akcji obniżanie stóp procentowych oznaczałoby dalsze pogłębienie rozbieżności między notowaniami spółek z różnych sektorów. Niskie stopy procentowe szkodzą bowiem spółkom finansowym, przede wszystkim bankom, sprzyjają za to bardziej defensywnym sektorom takim, jak nieruchomości, telekomunikacja, użyteczność publiczna. Sęk w tym, że na koniec drugiego kwartału rynek w znacznej mierze już wyceniał obniżki stóp procentowych. Notowania akcji w kolejnych miesiącach będą więc w większym stopniu zależeć od kondycji spółek – tego czy uda im się raportować poprawy zysków. Zakres wahań giełdowych indeksów w najbliższym czasie jest teraz bardzo szeroki. Notowania mogą pójść wyraźnie w górę lub głęboko zanurkować w razie eskalacji konfliktu handlowego i związanego z nim głębszego spowolnienia gospodarczego.
Rozwiń
Thumbnail
Jan MorbiatoMenedżer Komunikacji Inwestycyjnej

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Rozwinięte
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyMoudy El Khodr, Nicolas Simar, Bruno Springael

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.90 % (29.00zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.03zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) US High Dividend.
  • NN (L) US High Dividend inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu głównie w Stanach Zjednoczonych (z możliwością inwestowania w Kanadzie), które charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem wypłacanych dywidend.
  • W ramach strategii funduszu luksemburskiego dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend wynikających z dobrej kondycji spółek.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek wysokodywidendowych działających w różnych sektorach.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO