NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Spółek Dywidendowych USA

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
206,79 PLN
Wartość jednostki 11.12.2017
195,47 PLN
Wartość jednostki 11.12.2018
-5,47 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Trzeci kwartał był udany na giełdach krajów rozwiniętych. Akcje amerykańskie zdrożały o 7,6 proc. Jednak nie wszędzie można było tak solidnie zarobić. Presja na notowania aktywów z rynków wschodzących wynika przede wszystkim z polityki handlowej prowadzonej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obawy o jej wpływ na wzrost gospodarczy Chin ograniczają apetyt inwestorów na ryzyko.
Te obawy na razie nie rozlewają się na drugą stronę konfliktu handlowego, czyli USA. Galopująca gospodarka amerykańska wywindowała indeksy na Wall Street do nowych, historycznych szczytów. Nastroje konsumentów za oceanem są najlepsze od 2000 r., a liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych najniższa od… 1969 r. Pensje rosną w najszybszym tempie od 2009 r., dzięki czemu sprzedaż detaliczna wzrosła o 7 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Na tle Ameryki, Europa wypadła blado głównie ze względu na politykę fiskalną nowego rządu Włoch.
NN (L) Spółek Dywidendowych USA zarobił 5,02 proc. w III kw. Jego fundusz źródłowy – NN (L) US High Dividend – osiągnął wynik o 1,44 pkt proc. słabszy niż indeks S&P500. Stopa zwrotu gorsza od benchmarku to efekt nietrafionej selekcji w obszarze spółek przemysłowych i dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu. Jedną z naszych najsłabszych spółek okazało się GE. Źle zadziałało również niedoważenie w akcjach niepłacącego dywidend Amazona. Fundusz bardzo dobrze wyszedł za to na niedoważeniu akcji Facebooka, których notowania zanurkowały o kilkanaście proc.
Globalne napięcia handlowe nieco zelżały po tym, jak USA podpisały z Kanadą porozumienie zastępujące NAFTĘ. W rezultacie dziś uwagę inwestorów skoncentrowanych na Ameryce Północnej bardziej przykuwają wybory do Kongresu w połowie kadencji prezydenckiej (tzw. midterms). Przy okazji tego wydarzenia na rynkach finansowych zazwyczaj rośnie zmienność, po czym inwestorzy znów zaczynają się koncentrować nie na polityce, tylko na gospodarce. A kondycja tej ostatniej – przynajmniej na razie – sprzyja inwestowaniu w akcje.
Pozostajemy pozytywnie nastawieni do spółek energetycznych, które korzystają na wyższych cenach ropy naftowej. Zakładamy, że rentowność tego sektora wzrośnie – przedsiębiorstwa będą generować wystarczające przepływy pieniężne do utrzymania przyjętej polityki dywidendowej. Przeważenie w sektorze energetycznym jest również sposobem na zabezpieczenie się przed negatywnymi konsekwencjami ryzyka geopolitycznego. Wśród branż defensywnych warto zwrócić uwagę na dobra konsumpcyjne podstawowej potrzeby, których wyceny nie są wygórowane, a zyski rosną w stabilnym tempie.
Rozwiń
Thumbnail
Moudy El KhodrSenior Investment Manager

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Rozwinięte
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyMoudy El Khodr, Nicolas Simar, Bruno Springael

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.92 % (29.20zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.04zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) US High Dividend.
  • NN (L) US High Dividend inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu głównie w Stanach Zjednoczonych (z możliwością inwestowania w Kanadzie), które charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem wypłacanych dywidend.
  • W ramach strategii funduszu luksemburskiego dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend wynikających z dobrej kondycji spółek.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek wysokodywidendowych działających w różnych sektorach.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO