<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Chcesz inwestować w największe amerykańskie spółki ? Wybierz NN (L) Spółek Dywidendowych USA i zostań naszym partnerem w inwestycjach.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Spółek Dywidendowych USA

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
198,13 PLN
Wartość jednostki 21.01.2019
229,20 PLN
Wartość jednostki 21.01.2020
+15,68 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

27.12.2019
Wrzesień był kolejnym udanym miesiącem na rynkach akcji. Amerykański indeks S&P500 urósł o prawie 2 proc., co daje imponujące niecałe 19 proc. proc. od początku roku. NN (L) Spółek Dywidendowych USA zyskał 1,26 proc. w III kw. i aż 17 proc. od początku roku. W ostatnim miesiącu III kwartału, inaczej niż wcześniej, rynki akcji poza USA poradziłyby sobie relatywnie lepiej, co można powiązać z przerzucaniem się inwestorów ze spółek wzrostowych na dywidendowe. Akcje z Japonii urosły o 5,3 proc., te z Wielkiej Brytanii o 5,2 proc., a ze strefy euro - o 3,7 proc. To wszystko cykliczne rynki, które z reguły radzą sobie dobrze, gdy rośnie rentowność obligacji (ich ceny spadają) i poprawiają się perspektywy globalnego wzrostu gospodarczego
Dodatkowo pomogły im czynniki specyficzne. Strefa euro urosła w siłę dzięki nowym decyzjom Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w zakresie polityki pieniężnej, które pomogą sektorowi bankowemu, a także dzięki – jak dotąd nieuzasadnionym – pogłoskom, że do łagodzenia pieniężnego wkrótce dołączy łagodzenie fiskalne. Z kolei w Wielkiej Brytanii zwyżki napędzało umocnienie funta, wywołane nadziejami na uniknięcie brexitu bez porozumienia. Pomiędzy notowaniami akcji spółek działających w różnych sektorach i branżach można było zaobserwować spore rozbieżności. Najlepiej wypadli przedstawiciela sektora finansowego, napędzani gwałtownym wzrostem rentowności obligacji skarbowych i złagodzeniu polityki monetarnej EBC. Dobrze radzące sobie w tym roku sektory opieki zdrowotnej, artykułów konsumpcyjnych i usług komunikacyjnych poradziły gorzej, ale i tak pozwoliły osiągnąć dodatnie wyniki. Nieruchomości i usługi komunalne poradziły sobie zadziwiająco dobrze, biorąc pod uwagę wzrost rentowności obligacji skarbowych
Światowa gospodarka utknęła pomiędzy niepewnościami politycznymi wpływającymi na zaufanie przedsiębiorstw, a łagodną polityką pieniężną wspierającą konsumenta, co potwierdza wysoka sprzedaż mieszkań w USA i wciąż pozytywne nastroje konsumentów. Pytanie jak długo optymizm konsumentów pozostanie niezachwiany? Naszym zdaniem wiele będzie zależeć od rozwoju wojny handlowej. Jej wpływ na przedsiębiorstwa już widać – zyski spółek giełdowych są pod presją. W 2019 r. prawdopodobnie wzrosną o 2-3 proc. Szacowany na 2020 r. wzrost o 10 proc. wydaje się zdecydowanie na wyrost, biorąc pod uwagę hamującą gospodarkę. Widzimy tu raczej pole do zaskoczenia in minus niż in plus.
Pierwsze oznaki spadku marż korporacji związane ze spowolnieniem gospodarczym już widać. W strefie euro już spadają, a w USA znajdują się na szczycie. Dlatego wzrost zysków spółek na poziomie 2-4 proc. wydaje nam się znacznie bardziej prawdopodobny. W miarę eskalacji wojny handlowej rośnie ryzyko, że konflikt osłabi nastroje przedsiębiorców i doprowadzi do spadku nakładów inwestycyjnych. To, czy spowolnienie przekształci się w recesję będzie zależeć od siły konsumenta, którego wciąż wspiera solidny rynek pracy. Dalsze poluzowanie polityki pieniężnej jest prawdopodobne i mogłoby pomóc w zapobieganiu recesji. Złagodzenie polityki fiskalnej dałoby jeszcze lepsze efekty, ale na razie wydaje się mniej prawdopodobne. Dużym znakiem zapytania wciąż pozostaje brexit.
Rozwiń
Thumbnail
Jan MorbiatoMenedżer Komunikacji Inwestycyjnej

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Rozwinięte
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyMoudy El Khodr, Nicolas Simar, Bruno Springael

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.90 % (29.00zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.03zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) US High Dividend.
  • NN (L) US High Dividend inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu głównie w Stanach Zjednoczonych (z możliwością inwestowania w Kanadzie), które charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem wypłacanych dywidend.
  • W ramach strategii funduszu luksemburskiego dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend wynikających z dobrej kondycji spółek.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek wysokodywidendowych działających w różnych sektorach.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO