NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Spółek Dywidendowych USA

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
201,18 PLN
Wartość jednostki 19.10.2017
208,84 PLN
Wartość jednostki 19.10.2018
+3,81 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

W I kw. NN (L) Spółek Dywidendowych USA nie oparł się globalnej korekcie i jego wynik inwestycyjny ukształtował się na poziomie 2,66 proc. pod kreską. Portfel funduszu wypadł słabiej niż szeroki rynek akcji amerykańskich, głównie ze względu na wybór spółek przemysłowych oraz związanych z rynkiem dóbr wyższego rzędu. Unikanie akcji niepłacącego dywidend Amazona odjęło najwięcej stopy zwrotu w obrębie sektora dóbr konsumpcyjnych, z kolei w branży przemysłowej na niekorzyść funduszu zadziałały akcje General Electric. Pozytywny wpływ na stopę zwrotu wywarły akcje wybranych spółek z sektorów ochrony zdrowia, IT i telekomunikacji, a także unikanie firm z rynku nieruchomości. Dobrze poradził sobie na przykład Intel, m.in. dzięki temu, że jeden z jego konkurentów - spółka Broadcom - zrezygnowała z przejęcia innego przedsiębiorstwa informatycznego - Qualcomm.
Zmienność na giełdach, wyrażona wahaniami notowań spółek - wzrosła, ze względu na obawy o protekcjonizm handlowy i fakt, że dane makroekonomiczne nie zaskakują już tak pozytywnie, jak w 2017 r. Mimo to gospodarka rozwija się dobrze, a wraz z nią przedsiębiorstwa, których akcje są notowane na giełdach. Elementem, którego wciąż brakuje w inwestycyjnej układance jest wyraźny, proinflacyjny wzrost płac. Wynagrodzenia nie rosną mimo niskiego bezrobocia. Zadaniem dla banków centralnych i analityków jest rozwikłanie tej zagadki. Na razie firmy korzystają z tej sytuacji - stabilne koszty pracy pomagają przedsiębiorstwom osiągnąć wyższą rentowność biznesu.
Wzrost stóp procentowych w USA powinien mieć pozytywny wpływ na notowania spółek odpowiadających stylowi inwestowania w wartość (nisko wycenione firmy o solidnej kondycji finansowej, często płacące wysokie dywidendy) i negatywny na spółki wzrostowe (dynamicznie rozwijające się firmy, które mają szanse na szybkie tempo wzrostu przychodów. Tego typu przedsiębiorstwa z reguły nie płacą dywidend, bo wolą reinwestować zyski). Jesteśmy pozytywnie nastawieni do notowań banków, szczególnie mniejszych, regionalnych podmiotów, którym w USA sprzyjają nowe przepisy podatkowe, a także odciążenie regulacyjne. Z punktu widzenia atrakcyjności wycen, ciekawie wyglądają przedsiębiorstwa produkujące podstawowe dobra konsumpcyjne.
Rozwiń
Thumbnail
Moudy El KhodrSenior Investment Manager

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Rozwinięte
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyMoudy El Khodr, Nicolas Simar, Bruno Springael

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.92 % (29.20zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.04zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) US High Dividend.
  • NN (L) US High Dividend inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu głównie w Stanach Zjednoczonych (z możliwością inwestowania w Kanadzie), które charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem wypłacanych dywidend.
  • W ramach strategii funduszu luksemburskiego dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend wynikających z dobrej kondycji spółek.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek wysokodywidendowych działających w różnych sektorach.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO