<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN (L) Total Return | Fundusze inwestycyjne | NN Investment Partners TFI S.A.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Total Return

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
99,42 PLN
Wartość jednostki 19.05.2021
98,77 PLN
Wartość jednostki 19.05.2022
-0,65 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

06.04.2021
Rozwiń
Thumbnail
Oliwer PrandeckiZarządzający i Starszy Analityk Akcji

Informacje

Typ funduszuAbsolutnej stopy zwrotu
Kategoria JednostkiA
Zakres GeograficznyRynki Globalne
BenchmarkWIBOR1Y+4%
Początek działalności funduszu2 kwietnia 2021
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,00%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
ZarządzającyOliwer Prandecki

Dla kogo

 • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
 • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
 • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest umiarkowane.

Cel i polityka

 • Fundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
 • Fundusz stosuje elastyczne podejście inwestycyjne dobierając różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, uwzględniając przy tym towarzyszący im poziom ryzyka.
 • Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji oraz dużą zmiennością składników portfela.
 • Celem Funduszu jest osiągnięcie średniorocznego wyniku większego niż WIBOR1Y + 4 pkt. proc. w pełnym cyklu inwestycyjnym (tj. 3 do 5 lat), niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych.