<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Perspektywa 2025 - NN Investment Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Perspektywa 2025

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
138,38 PLN
Wartość jednostki 18.03.2022
141,13 PLN
Wartość jednostki 20.03.2023
+1,99 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Klasa ryzyka:niska 2/7

Klasa ryzyka

 • 1 - najniższa
 • 2 - niska
 • 3 - średnio niska
 • 4 - średnia
 • 5 - średnio wysoka
 • 6 - druga najwyższa
 • 7 - najwyższa

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Perspektywa SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
10.02.2020
W czwartym kwartale fundusze NN Perspektywa zanotowały wyniki (jednostki uczestnictwa kategorii A) od 0,4 proc. - NN Perspektywa 2020 do 2,5 proc. - NN Perspektywa 2055. W całym 2019 roku stopy zwrotu wynosiły od 4,1 proc. dla NN Perspektywy 2020 do 7,7 proc. dla NN Perspektywa 2045. Czwarty kwartał przyniósł kontynuację dobrej koniunktury na zagranicznych rynkach akcji. W porównaniu z poprzednim okresem przebudził się także rynek polski, w tym małe i średnie spółki. Wynik wspierały również inwestycje w obligacje zagraniczne. Polskie fundusze obligacji miały neutralny wpływ na stopy zwrotu w ostatnich trzech miesiącach roku.
Z początkiem 2020 r. portfele funduszy NN Perspektywa dostosowały się do nowych limitów inwestycyjnych – stopniowo zmniejszyliśmy udział ryzykownych aktywów na rzecz bezpieczniejszych inwestycji w instrumenty dłużne.
Zmniejszyliśmy również modelowy udział akcji polskich w portfelach na rzecz globalnych rynków wschodzących. Podobnie będziemy postępować na przestrzeni całego 2020 r. Taktycznie (na okres do trzech miesięcy) nieznacznie preferujemy akcje zagraniczne, zwłaszcza poza USA, oraz bardziej ryzykowne globalne obligacje wysokodochodowe. W portfelach NN Perspektywa pojawiła się również ekspozycja na dług rynków wschodzących oraz amerykańskie obligacje skarbowe. W części polskiej zwiększyliśmy udział małych i średnich spółek.
Rozwiń
Thumbnail
Jan KrukZarządzający i Analityk Akcji

Informacje

Typ funduszufundusz cyklu życia z datą docelową
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu20.03.2012
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,07%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
ZarządzającyMarcin Szortyka, Jan Kruk

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące1.45 % (14.50zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak

Dla kogo?

 • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować do 2025 roku.
 • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
 • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusze inwestycyjne denominowane w polskim złotym. W początkowym okresie Fundusz inwestuje do 42% swoich aktywów w fundusze akcyjne, a pozostałą część aktywów w fundusze dłużne. Wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej Funduszu (2025 rok) udział funduszy dłużnych w portfelu będzie stopniowo rosnąć do osiągnięcia poziomu maksymalnie 100% aktywów.
 • Zarządzając funduszem wybieramy fundusze umożliwiające osiąganie atrakcyjnych zysków oraz dywersyfikację ryzyka.
 • Dobór funduszy jest zgodny z ustaloną dla danego okresu alokacją aktywów wskazującą ich podział pomiędzy fundusze akcyjne i dłużne.

Pozostałe fundusze Parasola NN Perspektywa SFIO