NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Perspektywa 2030

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
132,98 PLN
Wartość jednostki 17.01.2018
126,23 PLN
Wartość jednostki 17.01.2019
-5,08 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Perspektywa SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

W drugim kwartale fundusze NN Perspektywa zanotowały straty od 0,89 proc. dla najbardziej konserwatywnego portfela - NN Perspektywa 2020, do 1,94 proc. w przypadku NN Perspektywy 2045, czyli funduszu o najwyższym udziale akcji w portfelu.
Ujemna stopa zwrotu jest pochodną gorszego zachowania bardziej ryzykownych klas aktywów - akcji rynków wschodzących (w tym polskich - WIG w kwartał stracił ponad 4 proc.) i obligacji zagranicznych. Za to inwestycje w polskie fundusze obligacji i pieniężne oraz eskpozycja na akcje rynków rozwiniętych (USA, Europa zachodnia i w mniejszym stopniu Japonia) pomogły ograniczyć straty.
W trakcie kwartału portfele funduszy zmieniały się częściej niż w poprzednich miesiącach w reakcji na zmiany otoczenia inwestycyjnego wywoływane przez działania banków centralnych i pojawiające się ryzyka polityczne (z wojnami handlowymi na czele). W szczególności ograniczona została ekspozycja na globalne akcje rynków wschodzących oraz akcje japońskie. Dodatkowo eskpozycja na rynek polskich akcji została częściowo zamieniona bardziej zdywersyfikowaną strategią akcji środkowoeuropejskich.
Na początku trzeciego kwartału portfele Perspektyw są silnie niedoważone w polskich obligacjach skarbowych o wyższym ryzyku stopy procentowej oraz akcjach średnich i małych spółek, które pozostają pod presją. W części przypadającej na obligacje zagraniczne portfel jest obecnie bardzo zdywersyfikowany w celu ograniczania ryzyka pojedynczej klasy aktywów - czekamy na pojawienie się bardziej atrakcyjnych momentów do zakupu niektórych typów obligacji. W segmencie akcji zagranicznych preferowany jest rynek amerykański, a ostrożniejsze podejście stosujemy w inwestycjach na rynkach wschodzących i w Japonii.
Rozwiń
Thumbnail
Radosław SosnaMłodszy Zarządzający Funduszami

Informacje

Typ funduszufundusz cyklu życia z datą docelową
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu20.03.2012
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,70%
ZarządzającyMarcin Szortyka, Radosław Sosna

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.04 % (20.40zł)
Koszty transakcyjne0.01 % (0.11zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować do 2030 roku.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusze inwestycyjne denominowane w polskim złotym. W początkowym okresie Fundusz inwestuje do 47% swoich aktywów w fundusze akcyjne, a pozostałą część aktywów w fundusze dłużne. Wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej Funduszu (2030 rok) udział funduszy dłużnych w portfelu będzie stopniowo rosnąć do osiągnięcia poziomu maksymalnie 91% aktywów.
  • Zarządzając funduszem wybieramy fundusze umożliwiające osiąganie atrakcyjnych zysków oraz dywersyfikację ryzyka.
  • Dobór funduszy jest zgodny z ustaloną dla danego okresu alokacją aktywów wskazującą ich podział pomiędzy fundusze akcyjne i dłużne.

Pozostałe fundusze Parasola NN Perspektywa SFIO