<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Perspektywa 2030 - NN Investment Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Perspektywa 2030

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
127,12 PLN
Wartość jednostki 25.01.2019
132,23 PLN
Wartość jednostki 27.01.2020
+4,02 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Perspektywa SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

08.10.2019
Fundusze NN Perspektywa zanotowały w trzecim kwartale 2019 roku wyniki od -0,35% (data docelowa 2045) do +0,82% (data docelowa 2020) (wyniki dla kategorii A). Wyniki nowo uruchomionych funduszy NN Perspektywa 2050 i 2055 w III kwartale wyniosły +1,29% oraz +0,83% ich wynik odbiegał w II kwartale „in plus” głównie dzięki czynnikom technicznym i budowie portfeli początkowych po uruchomieniu subfunduszy. Należy zaznaczyć, że od 10 lipca 2019 r. portfele oraz zachowanie subfunduszy NN Perspektywa 2045, 2050 i 2055 są bardzo zbliżone do siebie.
rzeci kwartał przyniósł kontynuację dobrego zachowania się zagranicznych rynków akcji oraz obligacji, które pozytywnie kontrybuowały do wyników inwestycyjnych. Z kolei rynki wschodzące, w tym polskie akcje odnotowały negatywny wynik kwartalny. Dlatego posiadające większą ekspozycję na akcje, w tym polskie, portfele o dłuższej dacie docelowej osiągnęły gorsze wyniki inwestycyjne w III kwartale.
Wchodząc w ostatni kwartał roku portfele NN Perspektywa posiadają nieco mniej akcji globalnych niż udział modelowy (w ramach akcji zagranicznych dalej preferowany są inwestycje z USA). W części polskiej udział małych i średnich spółek z silnego niedoważenia jest powoli zwiększany. W portfelach NN Perspektywa pojawiła się nowa strategia dłużna, która powinna jeszcze bardziej zdywersyfikować portfele inwestycyjne.
Rozwiń
Thumbnail
Radosław SosnaZarządzający Funduszami

Informacje

Typ funduszufundusz cyklu życia z datą docelową
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu20.03.2012
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,50%
ZarządzającyMarcin Szortyka, Radosław Sosna

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące1.85 % (18.50zł)
Koszty transakcyjne0.01 % (0.07zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować do 2030 roku.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusze inwestycyjne denominowane w polskim złotym. W początkowym okresie Fundusz inwestuje do 47% swoich aktywów w fundusze akcyjne, a pozostałą część aktywów w fundusze dłużne. Wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej Funduszu (2030 rok) udział funduszy dłużnych w portfelu będzie stopniowo rosnąć do osiągnięcia poziomu maksymalnie 91% aktywów.
  • Zarządzając funduszem wybieramy fundusze umożliwiające osiąganie atrakcyjnych zysków oraz dywersyfikację ryzyka.
  • Dobór funduszy jest zgodny z ustaloną dla danego okresu alokacją aktywów wskazującą ich podział pomiędzy fundusze akcyjne i dłużne.

Pozostałe fundusze Parasola NN Perspektywa SFIO