NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Perspektywa 2045

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
124,86 PLN
Wartość jednostki 12.07.2018
127,67 PLN
Wartość jednostki 12.07.2019
+2,25 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Perspektywa SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

05.04.2019
Fundusze NN Perspektywa zanotowały w pierwszym kwartale 2019 roku zyski od +1,69% (dla najbardziej konserwatywnego portfela - NN Perspektywa 2020) do +4,43% (NN Perspektywa 2045, czyli funduszu o najwyższej alokacji w akcje, wyniki dla kategorii A).
Pozytywny wynik to rezultat odwrócenia negatywnych tendencji, które towarzyszyły inwestorom w ostatnim kwartale minionego roku. Wśród najważniejszych czynników poprawy nastroju należy wskazać bardziej stonowane, co do dalszego zacieśniania polityki monetarnej, wypowiedzi głównych banków centralnych, z amerykańskim FEDem na czele. Najważniejszy wpływ na wyniki funduszy NN Perspektywa miały fundusze akcji – w tym zwłaszcza preferowana ekspozycja na globalne rynki wschodzące oraz rynek amerykański. W rodzimej części ważnym składnikiem była podwyższona ekspozycja na małe i średnie spółki. Natomiast w części obligacyjnej najważniejszym pozytywnym kontrybutorem do wyniku była ekspozycja na globalne rynki obligacji korporacyjnych oraz obligacje rynków wschodzących.
Wchodząc w drugi kwartał portfele NN Perspektywa ulegają nieznacznym modyfikacjom. Zmniejszona nieznacznie zostaje ekspozycja na obligacje rynków wschodzących, w tym polskie. W części zagranicznej nadal preferowane są rynki wschodzące natomiast utrzymujemy neutralne pozycjonowanie w ramach rynków rozwiniętych. Wyjątkiem jest portfel NN Perspektywa 2020, który podlega przyspieszonemu zmniejszeniu alokacji w akcje, których udział modelowy spadnie do 0% wraz z zakończeniem 2020 roku.
W ramach działań wewnętrznych warto wspomnieć coraz szersze wykorzystywanie funduszy pasywnych typu ETF dla segmentu akcji zagranicznych oraz zwiększenie premii inwestycyjnych (dochód dla portfela) zasilających NN Perspektywa. Oba zabiegi mają na celu zwiększenie efektywności inwestycyjnej oraz obniżenie kosztów (opłat bieżących) w skali roku o ok. 0,15%.
Rozwiń
Thumbnail
Radosław SosnaZarządzający Funduszami

Informacje

Typ funduszufundusz cyklu życia z datą docelową
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu20.03.2012
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,10%
ZarządzającyMarcin Szortyka, Radosław Sosna

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.47 % (24.70zł)
Koszty transakcyjne0.01 % (0.10zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować do 2045 roku.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusze inwestycyjne denominowane w polskim złotym. W początkowym okresie Fundusz inwestuje do 65% swoich aktywów w fundusze akcyjne, a pozostałą część aktywów w fundusze dłużne. Wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej Funduszu (2045 rok) udział funduszy dłużnych w portfelu będzie stopniowo rosnąć do osiągnięcia poziomu maksymalnie 91% aktywów.
  • Zarządzając funduszem wybieramy fundusze umożliwiające osiąganie atrakcyjnych zysków oraz dywersyfikację ryzyka.
  • Dobór funduszy jest zgodny z ustaloną dla danego okresu alokacją aktywów wskazującą ich podział pomiędzy fundusze akcyjne i dłużne.

Pozostałe fundusze z Parasola NN Perspektywa SFIO