NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Perspektywa 2055

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
100,00 PLN
Wartość jednostki 07.05.2019
101,45 PLN
Wartość jednostki 12.07.2019
+1,45 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Perspektywa SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Fundusz NN Perspektywa 2055 zaczyna swoją działalność 7 maja 2019 r. z alokacją ok 60% w akcjach i 40% w instrumentach dłużnych. Podobnie jak w przypadku innych portfeli NN Perspektywa nowy subfundusz posiada zdywersyfikowaną ekspozycję na rodzimy rynek akcji i obligacji, także ekspozycję na globalne rynki akcyjne oraz wysokodochodowe obligacje zagraniczne. W portfelach preferowane są akcje większych spółek, obligacje wysokodochodowe oraz akcje rynków wschodzących
Rozwiń
Thumbnail
Radosław SosnaZarządzający Funduszami

Informacje

Typ funduszuFundusz cyklu życia z datą docelową
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu07.05.2019
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,10%
ZarządzającyMarcin Szortyka, Radosław Sosna

Dla kogo?

 • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować do 2055 roku.
 • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
 • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

 • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusze inwestycyjne denominowane w polskim złotym. W początkowym okresie Fundusz inwestuje do 75% swoich aktywów w fundusze akcyjne, a pozostałą część aktywów w fundusze dłużne. Wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej Funduszu (2050 rok) udział funduszy dłużnych w portfelu będzie stopniowo rosnąć do osiągnięcia poziomu maksymalnie 100% aktywów.
 • Zarządzając funduszem wybieramy fundusze umożliwiające osiąganie atrakcyjnych zysków oraz dywersyfikację ryzyka.
 • Dobór funduszy jest zgodny z ustaloną dla danego okresu alokacją aktywów wskazującą ich podział pomiędzy fundusze akcyjne i dłużne.

Pozostałe fundusze z Parasola NN Perspektywa SFIO