<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Perspektywa 2055 - NN Invetment Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Perspektywa 2055

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
100,00 PLN
Wartość jednostki 07.05.2019
102,47 PLN
Wartość jednostki 08.11.2019
+2,47 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Perspektywa SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

9.08.2019
Fundusze NN Perspektywa zanotowały w drugim kwartale 2019 roku bardzo zbliżone zyski na poziomie  +1,11% do +1.34% (wyniki dla kategorii A). Nieintuicyjnie najlepszy wynik inwestycyjny osiągnęły subfundusze o pośrednich datach docelowy tj. 2025-2035, co jest spowodowane najwyższą alokacją tych portfeli w fundusze zagranicznych obligacji, które mają za sobą bardzo udany kwartał.
Drugi kwartał przyniósł kontynuację pozytywnego sentymentu, który towarzyszył inwestorom również w trzech pierwszych miesiącach br. Najważniejszy wpływ na wyniki funduszy NN Perspektywa miały aktywa zagraniczne – zwłaszcza obligacje oraz ekspozycja na rynek amerykański. Silny kwartał odnotowały również polskie strategie dłużne. Nieco gorzej, ale dalej z pozytywnym wynikiem kwartał zakończyły akcje polskie.
Wchodząc w trzeci kwartał portfele NN Perspektywa ulegają nieznacznym modyfikacjom. Zmniejszona ponownie zostaje ekspozycja na średnie i małe spółki. W części zagranicznej preferowany jest rynek amerykański a niedoważany japoński. W ramach portfeli NN Perspektywa pojawią się również dwie nowe strategie funduszowe.
7 maja 2019 r. uruchomione zostały 2 nowe subfundusze o datach docelowych 2050 i 2055. Portfele po uruchomieniu są obecnie w fazie budowy z przewidywaną modelową ekspozycją na rynki akcyjne w wysokości 60%.
Rozwiń
Thumbnail
Radosław SosnaZarządzający Funduszami

Informacje

Typ funduszuFundusz cyklu życia z datą docelową
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu07.05.2019
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,10%
ZarządzającyMarcin Szortyka, Radosław Sosna

Dla kogo?

 • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować do 2055 roku.
 • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
 • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

 • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusze inwestycyjne denominowane w polskim złotym. W początkowym okresie Fundusz inwestuje do 75% swoich aktywów w fundusze akcyjne, a pozostałą część aktywów w fundusze dłużne. Wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej Funduszu (2050 rok) udział funduszy dłużnych w portfelu będzie stopniowo rosnąć do osiągnięcia poziomu maksymalnie 100% aktywów.
 • Zarządzając funduszem wybieramy fundusze umożliwiające osiąganie atrakcyjnych zysków oraz dywersyfikację ryzyka.
 • Dobór funduszy jest zgodny z ustaloną dla danego okresu alokacją aktywów wskazującą ich podział pomiędzy fundusze akcyjne i dłużne.

Pozostałe fundusze z Parasola NN Perspektywa SFIO