NN (L) Depozytowy

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
113,66 PLN
Wartość jednostki 22.07.2016
115,11 PLN
Wartość jednostki 24.07.2017
+1,28 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:2
Poziom ryzyka:niski 2/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Informacje

Typ funduszugotówkowy
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 6M
Początek działalności funduszu02.08.2011
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)0,75%
ZarządzającyJarosław Karpiński
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób o krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
  • Fundusz o bardzo niskim ryzyku.
  • Aktywa funduszu są denominowane w polskich złotych, brak ryzyka walutowego.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Jarosław Karpiński

  Jarosław Karpiński

  CFA Zarządzjący Funduszami 21 lat w branży

  W drugim kwartale nadal trwała pozytywna passa na rynku polskich obligacji skarbowych zapoczątkowaną jeszcze pod koniec lutego. W zasadzie trudno byłoby wskazać powody, które mogłyby wywoływać ból głowy u inwestorów. Inflacja na początku roku faktycznie przyspieszała praktycznie na całym świecie po długim okresie niskich odczytów, ale w Polsce ta presja okazała się dużo niższa niż w wielu krajach Europy. Dodatkowo odsuwaniem w czasie potencjalnych podwyżek stóp przez Radę Polityki Pieniężnej stanowił bardzo ważny powód dobrego sentymentu inwestorów. Przy braku innych bodźców politycznych podobnie jak w pierwszym kwartale stawki WIBOR na przestrzeni drugiego kwartału nie zmieniły się o ani jeden punkt.

  Na rynku obligacji natomiast środowisko obniżającej się inflacji jest zazwyczaj pozytywnym obrazem. Dodatkowo dane z Ministerstwa Finansów o budżecie, który nie miał tak pozytywnego wykonania od wielu lat zmniejszały podaż obligacji na rynku pierwotnym. W efekcie rentowność obligacji 2-letnich obniżyła się na przestrzeni kwartału o 11 punktów bazowych.

  Subfundusze NN Gotówkowy i NN (L) Depozytowy inwestując głownie w krótkoterminowe obligacje stałoprocentowe oraz zmiennokuponowe obligacje skarbowe są praktycznie niezależne od sentymentu panującego na światowym rynku obligacji. Wskutek braku zmian stawek WIBOR i znikomej zmienności obligacji nie było nawet krótkoterminowych wahań. W efekcie w drugim kwartale fundusze osiągnęły dokładnie taką samą stopę zwrotu jak w pierwszym na poziomie 0,57% brutto, co w zależności od rodzaju jednostki oznaczało 0,38%-0,49% po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie.

  W najbliższym okresie trudno doszukiwać się wydarzeń, czy czynników które mogłyby mieć istotniejszy wpływ na wyniki, czy zmienność funduszy. Wraz z ponownym spadkiem inflacji wszelkie dyskusje w Radzie Polityki Pieniężnej o modyfikowaniu stóp procentowych, odsuwają się w czasie. Ministerstwo Finansów mając zrealizowaną dużą część planowanych emisji także nie będzie przymuszane do forsowania podaży, a postrzeganie Polski na tle regionu uległo zdecydowanej poprawie.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO