NN (L) Depozytowy

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
113,54 PLN
Wartość jednostki 24.05.2016
114,82 PLN
Wartość jednostki 24.05.2017
+1,13 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:2
Poziom ryzyka:niski 2/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Informacje

Typ funduszugotówkowy
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 6M
Początek działalności funduszu02.08.2011
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)0,75%
ZarządzającyJarosław Karpiński
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób o krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
  • Fundusz o bardzo niskim ryzyku.
  • Aktywa funduszu są denominowane w polskich złotych, brak ryzyka walutowego.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Jarosław Karpiński

  Jarosław Karpiński

  CFA Zarządzjący Funduszami 21 lat w branży

  W Polsce początek roku przynosił obawy o wielkość i strukturę wzrostu gospodarczego, jakość finansów publicznych oraz tradycyjnie zwiększoną podaż obligacji. Dodatkowo inflacja przyspieszała praktycznie na całym świecie po długim okresie niskich odczytów, ale w Polsce ta presja okazała się dużo niższa niż w wielu krajach Europy. Do pozytywnej oceny dołożyły się także prognozy Rady Polityki Pieniężnej o tylko przejściowej presji inflacji w pierwszym kwartale i późniejszym uspokojeniu.

  W niektórych krajach zamiast przyspieszenia gospodarczego twarde dane przyniosły rozczarowanie. W Polsce natomiast takie przyspieszenie faktycznie nastąpiło. Ponownie na tle regionu Polska wypadła bardzo pozytywnie. Jeszcze większą pozytywną niespodziankę przyniosły dane o deficycie budżetowym, który za 2016 rok był najniższy (najlepszy) w relacji do PKB od 10lat, a początkowe miesiące nowego roku przynoszą kolejne pozytywne dane. W takim otoczeniu nie straszyła już zwiększona podaż obligacji. Wręcz można pokusić się o stwierdzenie, że inwestorzy zagraniczni wykorzystali tą zwiększoną podaż od strony Ministerstwa Finansów do zwiększenia ekspozycji w Polskich obligacjach.

  W takim otoczeniu, Rada Polityki Pieniężnej pozostała na swoim stanowisku i nie zmieniła na przestrzeni czwartego kwartału oficjalnych stóp procentowych, co chyba okazało się najwłaściwszym rozwiązaniem. Obecnie stopy procentowy znajdują się na historycznie niskich poziomach, tak zresztą jak w wielu innych krajach, i ewentualne dalsze stymulowanie nie miałoby większego wpływu na gospodarkę, a z drugiej strony pojawiająca się inflacja byłaby pójściem pod prąd.

  W najbliższym okresie trudno doszukiwać się wydarzeń, czy czynników które mogłyby mieć istotniejszy wpływ na performance, czy zmienność funduszy. Wprawdzie inflacja w końcu wychodzi na odczyty dodatnie i w Radzie Polityki Pieniężnej pojawiają się pierwsze głosy o podwyższaniu stóp procentowych, ale dopiero pod koniec roku. Początek roku także przynosi tradycyjnie zwiększoną podaż obligacji. Na połowę stycznia zaplanowana jest rewizja ratingu przez dwie agencje ratingowe, które mogą przynieść podobną negatywną niespodziankę do zeszłorocznej. Patrząc jednak na ubiegły rok, podobne wydarzenia nie spowodowały perturbacji i wobec tego nie należy także tym razem oczekiwać większych zmian rentowności obligacji będących w spectrum inwestycyjnym funduszy. Obecnie ich rentowność wynosi ok. 1,5% w skali roku i odejmując opłatę za zarządzanie otrzymamy oczekiwaną rentowność funduszy w najbliższym kwartale.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO