NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Gotówkowy

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
262,49 PLN
Wartość jednostki 19.04.2017
266,59 PLN
Wartość jednostki 19.04.2018
+1,56 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:2
Poziom ryzyka:bardzo niski 1/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Informacje

Typ funduszugotówkowy
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 6M
Początek działalności funduszu25.02.1999
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)0,75%
ZarządzającyWojciech Górny

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości:

Rodzaj opłatyWartość dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok
Opłaty jednorazoweBrak
Opłaty bieżące0.75 % (7.50zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób o krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
  • Fundusz o bardzo niskim ryzyku.
  • Aktywa funduszu są denominowane w polskich złotych, brak ryzyka walutowego.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Jarosław Karpiński

  Jarosław Karpiński

  CFA Zarządzjący Funduszami 21 lat w branży

  W trzecim kwartale na świecie nie obyło się bez emocji na rynkach obligacji. W tym roku w Polsce był to jednak okres zdecydowanie najmniejszej zmienności. Z ekonomicznego punktu widzenia Polska zaskakuje z pozytywnej strony zarówno pod względem wzrostu gospodarczego, jak i realizacji budżetu. I choć na przestrzeni trzeciego kwartału inflacja dość szybko wzrosła, to zmniejszona podaż obligacji dzięki bardzo dobrej sytuacji budżetowej powstrzymywała inwestorów przed redukowaniem zaangażowania. Rentowności obligacji pięcio- i dziesięcioletnich wzrosły odpowiednio o 4 i 5 punktów bazowych, a dwuletnich obniżyła się o 14 punktów. Przy braku innych bodźców politycznych stawki WIBOR począwszy od 1 miesięcznych, przez kwartalne, po roczne nie zmieniły się ani o jeden punkt.

  Fundusze Gotówkowy i Depozytowy będąc zainwestowane głownie w krótkoterminowe obligacje stałoprocentowe oraz zmiennokuponowe polskie obligacje skarbowe są praktycznie niezależne od sentymentu panującego na światowym rynku obligacji. Wskutek braku zmian stawek WIBOR i znikomej zmienności obligacji nie było nawet krótkoterminowych zachwiań. W efekcie w trzecim kwartale fundusze osiągnęły praktycznie taką samą stopę zwrotu jak w poprzednich okresach na poziomie 0,57% brutto, co w zależności od rodzaju jednostki oznaczało 0,39%-0,50% po opłacie za zarządzanie.

  W najbliższym okresie trudno doszukiwać się czynników które mogłyby mieć istotniejszy wpływ na performance, czy zmienność funduszy. Jeszcze w kolejnych dwóch, czy trzech kwartałach stopy zwrotu nie powinny odbiegać od tych uzyskanych w ostatnich 3 kwartałach. Stopy procentowe w tym okresie pozostaną na niezmienionym poziomie, a także trudno doszukiwać się jakichś specjalnych wydarzeń, które mogłyby powodować większe zmiany na rynku stawek WIBOR. Obecnie rentowność obligacji znajdujących się w spektrum funduszu wynosi ok. 1,5-1,6% w skali roku i odejmując opłatę za zarządzanie otrzymamy oczekiwaną stopę zwrotu funduszy w najbliższym kwartale.

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO