NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Konserwatywny

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
266,26 PLN
Wartość jednostki 19.03.2018
268,28 PLN
Wartość jednostki 19.03.2019
+0,76 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:2
Poziom ryzyka:bardzo niski 1/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

W IV kw. 2018 r. Subfundusz NN Oszczędnościowy zarobił 0,41 proc. co daje łącznie 1,26 proc. w całym 2018 r. W jego portfelu utrzymujemy bardzo konserwatywną strategię inwestując jedynie w najbardziej bezpieczne z polskich obligacji skarbowych. Do portfela dobierane są te instrumenty, które charakteryzują się jednymi z najkrótszych terminów zapadalności zarówno w przypadku obligacji stałokuponowych i jak i zmiennokuponowych. To zmniejsza wahania jednostki uczestnictwa oraz stanowi zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami wzrostu stóp procentowych. Dzięki takiemu ostrożnemu podejściu NN Oszczędnościowy wypracował zysk w każdym roku od uruchomienia.
Na początku 2019 r. na polskie obligacje skarbowe będzie oddziaływać polityka Fed oraz dane makroekonomiczne w strefie euro. W dalszej części istotne będą działania RPP i ewentualna zmiana nastawienia odnośnie do polityki monetarnej.
Jesteśmy w takim momencie cyklu gospodarczego, w którym wszystko może się wydarzyć. Dziś wydaje się, że na fali pogorszenia nastrojów inwestycyjnych i rosnącej niepewności odnośnie do skali i zasięgu spowolnienia gospodarczego, kapitał będzie jeszcze płynął do obligacji, windując ich notowania. Równie dobrze możemy sobie jednak wyobrazić, że Stany Zjednoczone i Chiny zawrą „handlowy rozejm”, Unia Europejska i Wielka Brytania porozumieją się w sprawie Brexitu, na rynki finansowe wróci apetyt na ryzykowne aktywa i to akcje będą zyskiwać, a obligacje tracić.
Na szczęście w NN Investment Partners TFI mamy dobrze ułożony proces inwestycyjny i szybko reagujemy na zmieniające się scenariusze, co udowodniliśmy w 2018 r. W minionym roku wydarzenia na rynkach finansowych też potoczyły się inaczej niż początkowo zakładaliśmy, a mimo to udało nam się wypracować solidne wyniki.
Rozwiń
Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Informacje

Typ funduszukrótkoterminowy dłużny
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 6M
Początek działalności funduszu25.02.1999
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)0,75%
ZarządzającyWojciech Górny

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące0.75 % (7.50zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób o krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
  • Fundusz o bardzo niskim ryzyku.
  • Aktywa funduszu są denominowane w polskich złotych, brak ryzyka walutowego.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w krótkoterminowe dłużne instrumenty finansowe o bardzo niskim ryzyku kredytowym.
  • Fundusz może lokować część zgromadzonych aktywów w depozytach bankowych.
  • Zarządzając funduszem wybieramy instrumenty dłużne pozwalające na wzrost wartości aktywów przy bardzo niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów rynku pieniężnego o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO