<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Konserwatywny (NN Parasol FIO) - Notowania funduszy | NN Investment Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Konserwatywny

dawniej NN Gotówkowy

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
271,60 PLN
Wartość jednostki 26.01.2022
283,03 PLN
Wartość jednostki 26.01.2023
+4,21 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Klasa ryzyka:niska 2/7

Klasa ryzyka

 • 1 - najniższa
 • 2 - niska
 • 3 - średnio niska
 • 4 - średnia
 • 5 - średnio wysoka
 • 6 - druga najwyższa
 • 7 - najwyższa

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

09.08.2019
Ostatnie trzy miesiące na rynku finansowym obfitowały w szereg wydarzeń, które miały swoje przełożenie na znaczne spadki rentowności obligacji. W efekcie był to udany czas dla obligacji skarbowych.
Wśród głównych czynników, jakie globalnie wpływały na spadek rentowności instrumentów dłużnych należy wymienić: eskalację napięcia w stosunkach handlowych USA - Chiny, kolejną serię słabszych odczytów wskaźników wyprzedzających zarówno w USA jak i Europie, czy gołębie komentarze po posiedzeniach najważniejszych banków centralnych. Instytucje prowadzące politykę pieniężną są zdeterminowane do złagodzenia skutków spowolnienia gospodarczego (EBC zapowiedział, że uruchomi nowy program pobudzający gospodarkę, jeżeli inflacja w eurolandzie nie przyspieszy, a Fed dał do zrozumienia, że prawdopodobnie już na lipcowym posiedzeniu obniży stopy procentowe).
W Polsce natomiast obserwowaliśmy wciąż solidy wzrost gospodarczy. PKB utrzymuje się na wysokim poziomie, nadal silny jest rynek pracy. Dynamicznie rosła również inflacja. Wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł z poziomu 1,7% w marcu do 2,6% w czerwcu. Nie ma to jednak na razie negatywnego wpływu na ceny obligacji, gdyż członkowie Rady Polityki Pieniężnej sygnalizują brak podwyżek stóp procentowych w najbliższej przyszłości. W tym otoczeniu ceny polskich obligacji skarbowych podążały za światowymi trendami. Rentowność skarbowej obligacji dwuletniej spadła o 8pb do poziomu 1,6%. Natomiast rentowność obligacji dziesięcioletniej spadła aż o 45pb do poziomu 2,4%.
W 2 kwartale 2019 r. subfundusz NN Konserwatywny wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,36 proc., natomiast za ostatnie 12 miesięcy stopa wyniosła 0,82. W tym subfunduszu utrzymujemy zachowawczą politykę inwestycyjną ograniczając potencjalne ryzyka inwestycyjne.
Rozwiń
Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Informacje

Typ funduszukrótkoterminowy dłużny
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 6M
Początek działalności funduszu28.02.2019 (wcześniej jako NN Gotówkowy od 25.02.1999)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)0,30%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
ZarządzającyPaweł Gołębiewski

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące0.41 % (4.10zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak

Dla kogo?

 • Fundusz przeznaczony dla osób o krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
 • Fundusz o bardzo niskim ryzyku.
 • Aktywa funduszu są denominowane w polskich złotych, brak ryzyka walutowego.

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w krótkoterminowe dłużne instrumenty finansowe o bardzo niskim ryzyku kredytowym.
 • Fundusz może lokować część zgromadzonych aktywów w depozytach bankowych.
 • Zarządzając funduszem wybieramy instrumenty dłużne pozwalające na wzrost wartości aktywów przy bardzo niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów rynku pieniężnego o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO