NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Krótkoterminowych Obligacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
129,53 PLN
Wartość jednostki 20.07.2018
132,50 PLN
Wartość jednostki 22.07.2019
+2,29 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:niski 2/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

09.04.2019
W Polsce styczeń przyniósł jeden z największych w historii odpływów kapitału zagranicznego z rynku obligacji, rzędu 9,9 mld PLN. Odpływy kapitału zagranicznego zostały zastąpione napływem kapitału krajowego, w szczególności z Polskich banków, jednak struktura inwestorów znacząco się zmieniła. W lutym natomiast obserwowaliśmy istotny wzrost rentowności (spadek cen) polskich obligacji skarbowych po ogłoszeniu przez PiS pakietu socjalnego. Pokazało to, że obietnice obciążające budżet państwa są z rezerwą przyjmowane przez inwestorów. Mogą bowiem wymagać wzrostu finansowania dłużnego, a tym samym zwiększyć podaż obligacji skarbowych na rynku. W efekcie inwestorzy znów przypomnieli sobie o ryzyku politycznym. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że ekspansja fiskalna przy spadającej dynamice wzrostu PKB może wspierać zwalniającą gospodarkę. Już w pierwszej połowie marca widzieliśmy uspokojenie nastrojów i spadek rentowności polskich papierów skarbowych w oczekiwaniu na to, że negatywne skutki reform dla budżetu rozłożą się w czasie.
Spośród tematów makroekonomicznych istotne i nierozwiązane w dalszym ciągu pozostały kwestie umowy handlowej między USA i Chinami oraz wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Pozytywnie zaskoczyła natomiast Rezerwa Federalna, która zakomunikowała bardziej ostrożne podejście do polityki stóp procentowych. Trzeba pamiętać, że Rezerwa Federalna ciągle redukuje swój bilans poprzez niereinwestowanie pieniędzy pochodzących z wykupów zapadających obligacji. Europejski Bank Centralny również złagodził ton i zapowiedział uruchomienie kolejnej – trzeciej już – rundy długoterminowych, niskooprocentowanych pożyczek udzielnych bankom komercyjnym – TLTRO III. Prawda jest jednak taka, że o ile Rezerwa Federalna zdążyła podnieść stopy procentowe, o tyle w eurolandzie wciąż są one bliskie zeru. W rezultacie siła oddziaływania niekonwencjonalnych narzędzi polityki pieniężnej EBC jest teraz ograniczona.
W dalszym ciągu uważamy, że obligacje jako klasa aktywów powinny w 2019 roku pozostać atrakcyjne dla inwestorów. Na kolejny okres zakładamy dwa scenariusze. Pierwszy – dane gospodarcze publikowane w nadchodzących miesiącach będą coraz gorsze, inwestorzy zaczną się coraz poważniej obawiać o recesję. W takim scenariuszu kapitał prawdopodobnie popłynie do USA – dolara i obligacji. Druga możliwość – światowe spowolnienie gospodarcze nie przerodzi się w nic poważniejszego. W takim układzie mogą zyskiwać aktywa uważane za bardziej ryzykowne – obligacje z rynków wschodzących, w tym z Polski oraz akcje. Nadchodzące dane makroekonomiczne powinny wskazać kierunek na następne miesiące. W I kw. 2019 roku NN Krótkoterminowych Obligacji zarobił 0,61 proc. natomiast stopa zwrotu za ostanie 12 miesięcy wyniosła 1,22 proc.
Rozwiń
Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Informacje

Typ funduszukrótkoterminowy dłużny
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 12M
Początek działalności funduszu03.12.2018 (wcześniej jako NN Lokacyjny Plus od 17.07.2014)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,00%
ZarządzającyWojciech Górny

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące1.00 % (10.00zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.01zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować w krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
  • Fundusz o niskim ryzyku
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w krótko i średnioterminowe dłużne instrumenty finansowe.
  • Główną część lokat stanowią instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Zarządzając Funduszem wybieramy instrumenty dłużne pozwalające na wzrost wartości aktywów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na krótki  i średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.

Pozostałe fundusze z Parasola NN Parasol FIO