<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Wybierz NN Krótkoterminowych Obligacji i zostań naszym partnerem w inwestycjach
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Krótkoterminowych Obligacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
129,66 PLN
Wartość jednostki 25.01.2019
135,86 PLN
Wartość jednostki 27.01.2020
+4,78 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:niski 2/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

09.08.2019
Ostatnie trzy miesiące na rynku finansowym obfitowały w szereg wydarzeń, które miały swoje przełożenie na znaczne spadki rentowności obligacji. W efekcie był to udany czas dla obligacji skarbowych.
Wśród głównych czynników, jakie globalnie wpływały na spadek rentowności instrumentów dłużnych należy wymienić: eskalację napięcia w stosunkach handlowych USA - Chiny, kolejną serię słabszych odczytów wskaźników wyprzedzających zarówno w USA jak i Europie, czy gołębie komentarze po posiedzeniach najważniejszych banków centralnych. Instytucje prowadzące politykę pieniężną są zdeterminowane do złagodzenia skutków spowolnienia gospodarczego (EBC zapowiedział, że uruchomi nowy program pobudzający gospodarkę, jeżeli inflacja w eurolandzie nie przyspieszy, a Fed dał do zrozumienia, że prawdopodobnie już na lipcowym posiedzeniu obniży stopy procentowe).
W Polsce natomiast obserwowaliśmy wciąż solidy wzrost gospodarczy. PKB utrzymuje się na wysokim poziomie, nadal silny jest rynek pracy. Dynamicznie rosła również inflacja. Wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł z poziomu 1,7% w marcu do 2,6% w czerwcu. Nie ma to jednak na razie negatywnego wpływu na ceny obligacji, gdyż członkowie Rady Polityki Pieniężnej sygnalizują brak podwyżek stóp procentowych w najbliższej przyszłości. W tym otoczeniu ceny polskich obligacji skarbowych podążały za światowymi trendami. Rentowność skarbowej obligacji dwuletniej spadła o 8pb do poziomu 1,6%. Natomiast rentowność obligacji dziesięcioletniej spadła aż o 45pb do poziomu 2,4%.
W 2 kwartale 2019 r. subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji wypracował stopę zwrotu na poziomie 1,42 proc., natomiast za ostatnie 12 miesięcy stopa wyniosła 2,23 proc. dzięki aktywnemu zarządzaniu i szerokiemu spektrum inwestycyjnemu. Pozwoliło to na uplasowanie subfunduszu w czołówce wśród podobnych rozwiązań w tym roku. Wyniki te zostały osiągnięte przy relatywnie małej zmienności jednostki.
Rozwiń
Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Informacje

Typ funduszukrótkoterminowy dłużny
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 12M
Początek działalności funduszu03.12.2018 (wcześniej jako NN Lokacyjny Plus od 17.07.2014)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,00%
ZarządzającyWojciech Górny

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące1.00 % (10.00zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.01zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować w krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
  • Fundusz o niskim ryzyku
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w krótko i średnioterminowe dłużne instrumenty finansowe.
  • Główną część lokat stanowią instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Zarządzając Funduszem wybieramy instrumenty dłużne pozwalające na wzrost wartości aktywów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na krótki  i średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.

Pozostałe fundusze z Parasola NN Parasol FIO