<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Fundusz NN (L) Konserwatywny Plus
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Konserwatywny Plus

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
117,52 PLN
Wartość jednostki 18.03.2022
124,18 PLN
Wartość jednostki 20.03.2023
+5,67 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Klasa ryzyka:niska 2/7

Klasa ryzyka

  • 1 - najniższa
  • 2 - niska
  • 3 - średnio niska
  • 4 - średnia
  • 5 - średnio wysoka
  • 6 - druga najwyższa
  • 7 - najwyższa

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Komentarze dotyczące wyników funduszu

09.04.2019
W I kw. 2019 r. Subfundusz NN (L) Konserwatywny Plus stracił 0,14 proc., natomiast w okresie 12 miesięcy zakończonych 29 marca 2019 r. osiągnął zysk 0,64 proc. W jego portfelu – jak sama nazwa wskazuje - utrzymujemy bardzo konserwatywną strategię, inwestując jedynie w najmniej ryzykowne z polskich obligacji skarbowych, czyli te o najkrótszych terminach zapadalności zarówno w przypadku obligacji stałokuponowych jak i zmiennokuponowych. Dzięki temu wahania jednostki uczestnictwa są mniejsze, a fundusz stanowi zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami wzrostu stóp procentowych. Ostrożne podejście sprawia, że NN (L) Konserwatywny Plus wypracował zysk w każdym roku od uruchomienia.
W Polsce styczeń przyniósł jeden z największych w historii odpływów kapitału zagranicznego z rynku obligacji, rzędu 9,9 mld PLN. Odpływy kapitału zagranicznego zostały zastąpione napływem kapitału krajowego, w szczególności z Polskich banków, jednak struktura inwestorów znacząco się zmieniła. W lutym natomiast obserwowaliśmy istotny wzrost rentowności (spadek cen) polskich obligacji skarbowych po ogłoszeniu przez PiS pakietu socjalnego. Pokazało to, że obietnice obciążające budżet państwa są z rezerwą przyjmowane przez inwestorów.
Mogą bowiem wymagać wzrostu finansowania dłużnego, a tym samym zwiększyć podaż obligacji skarbowych na rynku. W efekcie inwestorzy znów przypomnieli sobie o ryzyku politycznym. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że ekspansja fiskalna przy spadającej dynamice wzrostu PKB może wspierać zwalniającą gospodarkę. Już w pierwszej połowie marca widzieliśmy uspokojenie nastrojów i spadek rentowności polskich papierów skarbowych w oczekiwaniu na to, że negatywne skutki reform dla budżetu rozłożą się w czasie.
Rozwiń
Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Informacje

Typ funduszukrótkoterminowy dłużny
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 6M
Początek działalności funduszu28.02.2019 (wcześniej jako NN (L) Depozytowy od 20.08.2011)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)0,50%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
ZarządzającyPaweł Gołębiewski

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące0.76 % (7.60zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO