<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Fundusz NN (L) Konserwatywny Plus
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Konserwatywny Plus

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
118,19 PLN
Wartość jednostki 08.12.2021
120,62 PLN
Wartość jednostki 08.12.2022
+2,06 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:niski 2/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

09.04.2019
W I kw. 2019 r. Subfundusz NN (L) Konserwatywny Plus stracił 0,14 proc., natomiast w okresie 12 miesięcy zakończonych 29 marca 2019 r. osiągnął zysk 0,64 proc. W jego portfelu – jak sama nazwa wskazuje - utrzymujemy bardzo konserwatywną strategię, inwestując jedynie w najmniej ryzykowne z polskich obligacji skarbowych, czyli te o najkrótszych terminach zapadalności zarówno w przypadku obligacji stałokuponowych jak i zmiennokuponowych. Dzięki temu wahania jednostki uczestnictwa są mniejsze, a fundusz stanowi zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami wzrostu stóp procentowych. Ostrożne podejście sprawia, że NN (L) Konserwatywny Plus wypracował zysk w każdym roku od uruchomienia.
W Polsce styczeń przyniósł jeden z największych w historii odpływów kapitału zagranicznego z rynku obligacji, rzędu 9,9 mld PLN. Odpływy kapitału zagranicznego zostały zastąpione napływem kapitału krajowego, w szczególności z Polskich banków, jednak struktura inwestorów znacząco się zmieniła. W lutym natomiast obserwowaliśmy istotny wzrost rentowności (spadek cen) polskich obligacji skarbowych po ogłoszeniu przez PiS pakietu socjalnego. Pokazało to, że obietnice obciążające budżet państwa są z rezerwą przyjmowane przez inwestorów.
Mogą bowiem wymagać wzrostu finansowania dłużnego, a tym samym zwiększyć podaż obligacji skarbowych na rynku. W efekcie inwestorzy znów przypomnieli sobie o ryzyku politycznym. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że ekspansja fiskalna przy spadającej dynamice wzrostu PKB może wspierać zwalniającą gospodarkę. Już w pierwszej połowie marca widzieliśmy uspokojenie nastrojów i spadek rentowności polskich papierów skarbowych w oczekiwaniu na to, że negatywne skutki reform dla budżetu rozłożą się w czasie.
Rozwiń
Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Informacje

Typ funduszukrótkoterminowy dłużny
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 6M
Początek działalności funduszu28.02.2019 (wcześniej jako NN (L) Depozytowy od 20.08.2011)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)0,30%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
ZarządzającyPaweł Gołębiewski

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące0.56 % (5.60zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób o krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
  • Fundusz o bardzo niskim ryzyku.
  • Aktywa funduszu są denominowane w polskich złotych, brak ryzyka walutowego.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w krótkoterminowe dłużne instrumenty finansowe o bardzo niskim ryzyku kredytowym oraz depozyty bankowe.
  • Zarządzając funduszem wybieramy instrumenty dłużne pozwalające na wzrost wartości aktywów przy bardzo niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów rynku pieniężnego o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.
  • W przypadku depozytów bankowych analizujemy ich oprocentowanie oraz wiarygodność banku.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO