NN Lokacyjny Plus

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
122,03 PLN
Wartość jednostki 24.06.2016
125,84 PLN
Wartość jednostki 26.06.2017
+3,12 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:3
Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Informacje

Typ funduszugotówkowy
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 12M
Początek działalności funduszu17.07.2014 (do dnia 16.07.2014 fundusz działał pod nazwą ING Ochrony Kapitału 90)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,00%
ZarządzającyWojciech Górny
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 2 lata.
  • Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Wojciech Górny

  Wojciech Górny

  Dyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi, 14 lat w branży

  Jednostka subfunduszu Lokacyjnego urosła o 1,35% w ciągu pierwszego kwartału. Pozytywny wpływ na osiągnięcie tak dobrego wyniku miało odpowiednie pozycjonowanie portfela funduszu, który wykorzystał rosnące ceny obligacji. Polska gospodarka, po okresie spowolnienia tempa wzrostu w drugiej połowie 2016 r. przyśpieszyła. Szybko podnosił się również wskaźnik cen detalicznych, który jeszcze w październiku ubiegłego roku był na minusie, a już w lutym 2017r. przekroczył poziom 2%.

  Pomimo rosnącej inflacji , stawki oprocentowania na rynku pieniężnym nie zmieniły się. Ceny obligacji natomiast zarówno o stałym jak i zmiennym kuponie wzrosły. Obserwowaliśmy poprawę sentymentu inwestycyjnego wobec Polski, szczególnie wśród inwestorów zagranicznych, co było widać również po umacniającym się polskim złotym. Tego pozytywnego obrazu nie zmieniła dość duża podaż obligacji skarbowych oferowanych na rynku pierwotnym.

  Popyt na aukcjach organizowanych przez Ministerstwo Finansów był spory co pozwoliło na zrealizowanie już 50% potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na obecny rok. Dodatkowym wsparciem dla wyniku portfela było również zaangażowanie na rynkach zagranicznych, zarówno w sektor obligacji skarbowych jak i obligacji przedsiębiorstw. Tam również obserwowaliśmy odreagowanie po spadkach obserwowanych na koniec zeszłego roku.

Pozostałe fundusze z Parasola NN Parasol FIO