NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Lokacyjny Plus

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
124,38 PLN
Wartość jednostki 21.02.2017
128,38 PLN
Wartość jednostki 21.02.2018
+3,22 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:niski 2/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Informacje

Typ funduszugotówkowy
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 12M
Początek działalności funduszu17.07.2014 (do dnia 16.07.2014 fundusz działał pod nazwą ING Ochrony Kapitału 90)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,00%
ZarządzającyWojciech Górny

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości:

Rodzaj opłatyWartość dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok
Opłaty jednorazoweBrak
Opłaty bieżące1.01 % (10.10zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.01zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować w krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
  • Fundusz o niskim ryzyku
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Wojciech Górny

  Wojciech Górny

  Dyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi, 14 lat w branży

  Ostatni kwartał był na polskim rynku długu okresem relatywnej stabilności cen. Z ekonomicznego punktu widzenia Polska w tym roku zaskakuje z pozytywnej strony zarówno pod względem wzrostu gospodarczego jak i realizacji budżetu. I choć na przestrzeni trzeciego kwartału inflacja dość szybko wzrosła, to zmniejszona podaż obligacji dzięki bardzo dobrej sytuacji budżetowej powstrzymywała inwestorów przed redukowaniem zaangażowania. Inwestorzy preferowali krótkoterminowe obligacje redukując swoje pozycje w ich długoterminowych odpowiednikach. W efekcie rentowności obligacji pięcio- i dziesięcioletnich wzrosły odpowiednio o 4 i 5 punktów bazowych, a dwuletnich obniżyła się o 14 punktów. Stawki rynku pieniężnego WIBOR pozostały bez zmian.

  Fundusz Lokacyjny Plus wygenerował 0,82% zysku w trzecim kwartale, co podniosło stopę zwrotu liczoną od początku roku do poziomu +2,89%. Każda z klas aktywów obecnych w portfelu wygenerowała pozytywne stopy zwrotu. Natomiast szczególnie pozytywną kontrybucję do portfela w ostatnim okresie wniosło zaangażowanie w krótkoterminowe obligacji stało-kuponowe, których rentowności widocznie się obniżyły.

  W perspektywie globalnej, następne miesiące mogą upłynąć pod dyktando coraz bardziej jastrzębiej retoryki głównych banków centralnych. Podwyżki stóp lub zakończenie programów skupu obligacji, mimo że przeprowadzane bardzo gradualnie, mogą wywierać negatywną presję na ceny obligacji. Z drugiej strony czynniki lokalne mają bardziej pozytywny wpływ, gdyż ryzyko wzrostu inflacji jest rekompensowane przez wspierające dane z gospodarki.

Pozostałe fundusze z Parasola NN Parasol FIO