NN Lokacyjny Plus

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
123,52 PLN
Wartość jednostki 19.08.2016
126,40 PLN
Wartość jednostki 21.08.2017
+2,33 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:niski 2/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Informacje

Typ funduszugotówkowy
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 12M
Początek działalności funduszu17.07.2014 (do dnia 16.07.2014 fundusz działał pod nazwą ING Ochrony Kapitału 90)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,00%
ZarządzającyWojciech Górny
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować w krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
  • Fundusz o niskim ryzyku
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Wojciech Górny

  Wojciech Górny

  Dyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi, 14 lat w branży

  W drugim kwartale nadal trwała pozytywna passa na rynku polskich obligacji skarbowych. Trudno byłoby wskazać powody, które mogłyby powodować ból głowy u inwestorów. Co prawda inflacja na początku roku przyspieszała praktycznie na całym świecie po długim okresie niskich odczytów, ale w Polsce ta presja okazała się dużo niższa niż w wielu krajach Europy.

  Dodatkowo odsuwanie w czasie potencjalnych podwyżek stóp przez Radę Polityki Pieniężnej stanowił bardzo ważny powód dobrego sentymentu dla inwestycji w instrumenty stałoprocentowe. Kolejnym czynnikiem był budżet, który nie miał tak pozytywnego wykonania od wielu lat i co bardziej pozytywne dzięki stronie przychodowej. Wspierające było również otoczenie globalne, które aż do ostatniego tygodnia czerwca napędzało napływ nowych środków na rynki obligacji.

  W tym otoczeniu rynkowym subfundusz Lokacyjny Plus korzystał z pozytywnych trendów zarówno poprzez swoją ekspozycję na instrumenty skarbowe jak i poprzez zaangażowanie w obligacje korporacyjne. Przy czym, w tym roku, większość wyniku została wygenerowana z obligacji rządowych, które korzystały z dobrej koniunktury. Stopa zwrotu z inwestycji w subfundusz NN (L) Lokacyjny Plus wyniosła w drugim kwartale 0,69%.

  W perspektywie globalnej, następne miesiące mogą upłynąć pod dyktando coraz bardziej jastrzębiej retoryki głównych banków centralnych. Podwyżki stóp lub zakończenie programów skupu obligacji mogą wywierać negatywną presję na ceny obligacji. Z drugiej strony czynniki lokalne dają powody do optymizmu, gdyż solidny wzrost gospodarczy nie napędza jak dotąd wzrostu inflacji. To w połączeniu z ograniczeniem podaży obligacji może być wspierające dla polskiego długu. Który z tych efektów będzie silniejszy okaże się w następnych miesiącach.

Pozostałe fundusze z Parasola NN Parasol FIO