NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Oszczędnościowy

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
265,30 PLN
Wartość jednostki 13.12.2017
268,37 PLN
Wartość jednostki 13.12.2018
+1,16 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:2
Poziom ryzyka:bardzo niski 1/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Koniunktura gospodarcza w Polsce w pierwszej połowie roku była wciąż bardzo dobra. Do silnej konsumpcji wewnętrznej dołączył wzrost inwestycji windując wskaźnik przyrostu PKB do poziomu około 5% w skali roku. Korzysta na tym budżet państwa, który po czerwcu wciąż znajduje się na plusie. Oznacza to mniejszą podaż obligacji na aukcjach organizowanych przez Ministerstwo Finansów. To naturalnie wspiera polski rynek długu, który zachowywał się relatywnie mocniej niż inne rynki wschodzące. Działo się tak również z powodu wciąż niskiej inflacji.
Ta pozostaje nadal poniżej celu NBP stąd Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na poziomie niezmienionym już od trzech lat. Natomiast polski złoty znacznie osłabił się w trakcie ostatniego kwartału tracąc do głównych walut nawet 10% w tym okresie. Na globalnym rynku długu ostatni kwartał upłynął pod znakiem zwiększonej zmienności. Obawy o dalszy wzrost barier handlowych oraz coraz bardziej restrykcyjna polityka monetarna amerykańskiego FEDu umocniły amerykańskiego dolara oraz spowodowały spadki cen aktywów na rynkach wschodzących.
W drugim kwartale subfundusz Gotówkowy uzyskał stopę zwrotu 0,19% co zwiększyło wygenerowany w tym roku zysk do 0,65%. Natomiast dla subfunduszu Depozytowego było to odpowiednio +0,20% oraz +0,67%. W portfelach tych subfunduszy utrzymujemy bardzo konserwatywną politykę inwestycyjną angażując aktywa jedynie w najbardziej bezpieczne z polskich obligacji skarbowych. To zmniejsza wahania jednostki subfunduszu oraz stanowi zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami wzrostu stóp procentowych.
Rozwiń
Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Informacje

Typ funduszukrótkoterminowy dłużny
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 6M
Początek działalności funduszu25.02.1999
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)0,75%
ZarządzającyWojciech Górny

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące0.75 % (7.50zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób o krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
  • Fundusz o bardzo niskim ryzyku.
  • Aktywa funduszu są denominowane w polskich złotych, brak ryzyka walutowego.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w krótkoterminowe dłużne instrumenty finansowe o bardzo niskim ryzyku kredytowym.
  • Fundusz może lokować część zgromadzonych aktywów w depozytach bankowych.
  • Zarządzając funduszem wybieramy instrumenty dłużne pozwalające na wzrost wartości aktywów przy bardzo niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów rynku pieniężnego o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO