NN TFI Investment Partners
Notowania
 

...

NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
159,16 PLN
Wartość jednostki 18.04.2018
157,49 PLN
Wartość jednostki 18.04.2019
-1,05 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Ostatni miesiąc 2018 r. okazał się wręcz okrutny dla inwestorów. Przez parkiety giełdowe przetoczyła się najgłębsza korekta od lat, taniały surowce i nieruchomości. W gronie ryzykownych aktywów względnie dobrze poradziły sobie obligacje rynków wschodzących. O tak gwałtownym pogorszeniu nastrojów przesądził splot wielu czynników – niepewności politycznej (Brexit, spór handlowy między USA a Chinami, Donald Trump otwarcie krytykujący Jerome’a Powella, szefa Fed), oczekiwań odnośnie do wyraźnego wyhamowania tempa wzrostu gospodarczego i ostrzejszej polityki pieniężnej. To wszystko sprawiło, że rynki finansowe padły na kolana.
Niepewność skierowała inwestorów ku „spokojnym przystaniom”. W rezultacie wzrosły ceny (spadła rentowność) najmniej ryzykownych obligacji skarbowych – amerykańskich i niemieckich (bardziej tych pierwszych, niż drugich). Na szczególną uwagę zasługują akcje z rynków wschodzących, które w grudniu zachowały się wyraźnie lepiej niż te z rynków rozwiniętych już drugi miesiąc z rzędu. Łagodna retoryka Fed w połączeniu z głębokim spadkiem cen ropy naftowej bez wątpienia pomogły emerging markets. Swoje trzy gorsze dorzucili inwestorzy, którzy w ostatnich miesiącach 2018 r. przerzucali kapitał z krajów dojrzałych do rozwijających się. Akcje ze strefy euro wypadły lepiej niż te z USA. Mimo załamania koniunktury na giełdach, w perspektywie całego roku, akcje amerykańskie pozwoliły osiągnąć najwyższe stopy zwrotu.
Jeżeli chodzi o poszczególne sektory, to praktycznie każdy z nich zakończył grudzień na czerwono. Najsłabiej wypadła energetyka, dla której ciężarem okazał się spadek cen ropy naftowej. Z kolei spółkom finansowym zaszkodziła niższa rentowność obligacji i zapowiedź łagodniejszej polityki pieniężnej, które mogą negatywnie wpłynąć na marżę odsetkową banków. Wzrost zmienności i spadki notowań akcji sprawiły, że NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji stracił 4,41 proc. w IV kw. 2018 r.
Odchodząc od USA i – przejściowo – od Japonii, przerzucamy się na Strefę Euro i Rynki Wschodzące. Za emerging markets przemawia złagodzenie retoryki przez Fed (wyhamowanie tempa podwyżek stóp procentowych) i związana z tym prawdopodobna stabilizacja lub nawet lekka zwyżka notowań dolara amerykańskiego. Do tego należałoby dodać spadek napięcia handlowego między USA i Chinami. Sądzimy również, że Pekin będzie zdeterminowany żeby wspierać rozwój gospodarczy, zarówno fiskalnie jak i monetarnie, biorąc pod uwagę słabsze dane spływające z gospodarki. Globalny kapitał zaczął płynąc w kierunku krajów rozwijających się, jednocześnie akcje spółek tam notowanych oferują ponad 30 proc. dyskonta wobec akcji z krajów rozwiniętych – sporo jak na historyczne standardy.
Wątpliwości dotyczące gospodarki światowej wzrosły w ostatnim czasie, a inwestorzy martwią się wpływem taryf importowych i normalizacją polityki pieniężnej na rynki. Naszym zdaniem jednak nadal trudno udowodnić, że w nadchodzących miesiącach gospodarka gwałtownie wyhamuje. W związku z tym postępujemy zgodnie z naszym scenariuszem bazowym, zakładającym konwergencję tempa wzrostu na rynkach rozwiniętych. Bez wątpienia niepokój budzi wszechobecne ryzyko polityczne. Kluczową kwestią pozostaje w jakim stopniu przełoży się ono na pogorszenie nastrojów inwestorów i przedsiębiorców, a pośrednio - na gotowość do inwestowania i korporacyjny popyt na pracę.
Rozwiń
Thumbnail
Moudy El KhodrSenior Investment Manager

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyGlobalny
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu03.03.2016 (do dnia 02.03.2016 fundusz działał pod nazwą NN (L) Globalnych Możliwości)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyEwout van Schaick, Niels de Visser, Mark Robertson

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.88 % (28.80zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.03zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.

  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.

  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie
   do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu
   zagranicznego NN (L) First Class Multi Asset Premium wyodrębnionego
   w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale
   (SICAV).

  • NN (L) First Class Multi Asset Premium inwestuje w szeroką gamę
   różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości.
   Możliwe jest również stosowanie innych instrumentów finansowych.

  • Mierzony w okresie 5 lat cel funduszu luksemburskiego to zapewnienie
   stopy zwrotu, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej
   stopy EURIBOR w ramach dopuszczalnego poziomu ryzyka.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO