NN TFI Investment Partners
Notowania
 

...

NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
163,36 PLN
Wartość jednostki 11.12.2017
153,85 PLN
Wartość jednostki 11.12.2018
-5,82 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Napięcia handlowe między Chinami a USA wzrosły po tym, jak Donald Trump, zdecydował o nałożeniu dodatkowych ceł na chińskie dobra o wartości 200 mld dolarów. Stawka celna sięgnie 25 proc. jeżeli do początku 2019 r. Chińczycy nie podpiszą umowy handlowej z Amerykanami. Ku powszechnemu zaskoczeniu analityków rynki zareagowały na to wydarzenie pozytywnie. Być może ze względu na stonowaną odpowiedź Pekinu – amerykańskie dobra objęte dodatkowymi cłami mają wartość „jedynie” 60 mld dolarów. Jednocześnie chińskie władze ogłosiły obniżenie ceł na import z innych krajów, a także nowe inwestycje infrastrukturalne.
Jak było do przewidzenia, we wrześniu Fed podniósł podstawową stopę procentową o kolejne 0,25 pkt proc. Bank centralny Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że w 2018 r. zrobi to jeszcze raz, a w przyszłym roku - trzy razy. Fed planuje zakończyć cykl jedną ostatnią podwyżką w 2020 r. Przez ten czas tempo wzrostu amerykańskiej gospodarki powinno pozostać ponadprzeciętne mimo, że prawdopodobnie będzie niższe niż dzisiaj.
Do końca roku Europejski Bank Centralny ograniczył skup obligacji do 30 mld euro miesięcznie. Instytucja planuje zakończyć ten program w 2019 r. Mario Draghi, szef EBC, zaskoczył inwestorów stwierdzeniem, że „widzi stosunkowo żywiołowy” powrót inflacji w strefie euro. Jednocześnie zapowiedział, że stopy procentowe w eurolandzie pozostaną niezmienione do lata 2019 r. Niemiłą niespodzianką okazało się zabudżetowanie przez włoski rząd deficytu na przyszły rok na poziomie 2,4 proc., zamiast 0,8 proc. wymaganych przez Komisję Europejską.
Ostatni miesiąc kwartału na rynkach akcji przyniósł dominację Japonii. Na przeciwległym biegunie znalazły się rynki wschodzące. Z perspektywy poszczególnych sektorów, najlepiej poradziły sobie akcje spółek surowcowych, farmaceutycznych i telekomunikacyjnych. W III kw. NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji stracił 0,38 proc.
We wrześniu podjęliśmy dwie główne decyzje inwestycyjne. Po pierwsze, podwoiliśmy wielkość pozycji w nieruchomościach. Wzrost gospodarczy znajduje się w fazie konsolidacji, a rosnące zatrudnienie i silna sprzedaż detaliczna powinny pozytywnie oddziaływać na branżę nieruchomości. Retoryka „wojen handlowych” raczej nie będzie miała negatywnego wpływu akurat na ten obszar gospodarki. Po drugie, zwiększyliśmy ekspozycję na amerykańskie obligacje o wysokim oprocentowaniu (high yield) – fundamenty amerykańskiej gospodarki pozostają niezachwiane. W obrębie akcji zmieniliśmy nastawienie do Japonii z „niedoważaj” na „przeważaj”.
Rozwiń
Thumbnail
Moudy El KhodrSenior Investment Manager

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyGlobalny
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu03.03.2016 (do dnia 02.03.2016 fundusz działał pod nazwą NN (L) Globalnych Możliwości)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyEwout van Schaick, Niels de Visser, Mark Robertson

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.87 % (28.70zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.03zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.

  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.

  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie
   do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu
   zagranicznego NN (L) First Class Multi Asset Premium wyodrębnionego
   w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale
   (SICAV).

  • NN (L) First Class Multi Asset Premium inwestuje w szeroką gamę
   różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości.
   Możliwe jest również stosowanie innych instrumentów finansowych.

  • Mierzony w okresie 5 lat cel funduszu luksemburskiego to zapewnienie
   stopy zwrotu, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej
   stopy EURIBOR w ramach dopuszczalnego poziomu ryzyka.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO