NN TFI Investment Partners
Notowania
 

...

NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
160,34 PLN
Wartość jednostki 24.04.2017
157,81 PLN
Wartość jednostki 24.04.2018
-1,58 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Podtrzymujemy dotychczasowe prognozy wskazujące na dalsze umiarkowane globalne ożywienie gospodarcze. W porównaniu z końcem listopada dokonaliśmy jednej ważnej korekty podejścia - obniżyliśmy do "neutralnego" nastawienie do obligacji korporacyjnych. W rezultacie dość istotnie ograniczyliśmy udział tej klasy aktywów w portfelu.
W obrębie akcji nasze podejście do rynków wschodzących zmieniło się delikatnie z pozytywnego na neutralne, ze względu na niedawną korektę w branży informatycznej. To właśnie spółki z tego sektora - szczególnie chińskie firmy internetowe - odpowiadają za wysokie stopy zwrotu z inwestycji w akcje emerging markets w 2017 r. Niebotyczne stopy zwrotu z inwestycji w spółki informatyczne (nie tylko na rynkach wschodzących) mogą skłaniać do realizacji zysków. Obawiamy się, że korekta może jeszcze pokazać groźniejsze oblicze, dlatego obniżyliśmy nasze nastawienie do inwestycji w akcje tego typu przedsiębiorstw, do neutralnego.
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji osiągnął 2,4 proc. stopy zwrotu IV kwartale i 3,7 proc. w całym 2017 r.
Rozwiń
Thumbnail
Ewout van SchaickHead of Multi Assets Strategies

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyGlobalny
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu03.03.2016 (do dnia 02.03.2016 fundusz działał pod nazwą NN (L) Globalnych Możliwości)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyEwout van Schaick, Niels de Visser, Arjen van Niel

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweBrak
Opłaty bieżące2.89 % (28.90zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.01zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.

  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.

  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie
   do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu
   zagranicznego NN (L) First Class Multi Asset Premium wyodrębnionego
   w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale
   (SICAV).

  • NN (L) First Class Multi Asset Premium inwestuje w szeroką gamę
   różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości.
   Możliwe jest również stosowanie innych instrumentów finansowych.

  • Mierzony w okresie 5 lat cel funduszu luksemburskiego to zapewnienie
   stopy zwrotu, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej
   stopy EURIBOR w ramach dopuszczalnego poziomu ryzyka.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO