<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

...

NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
153,67 PLN
Wartość jednostki 12.12.2018
160,56 PLN
Wartość jednostki 12.12.2019
+4,48 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

20.08.2019
Drugi kwartał inwestorzy kończyli w doskonałych nastrojach. I nic dziwnego, skoro banki centralne zasygnalizowały gotowość do przeciwdziałania negatywnym skutkom utrzymującej się niepewności wywołanej wojną handlową. W USA większość danych makroekonomicznych okazało się słabszych niż prognozowano. Na przykład zaufanie przedsiębiorstw i konsumentów spadło niżej niż oczekiwano, a inflacja rosła wolniej niż spodziewali się ekonomiści. Inwestorzy jednak bez trudu przełknęli tę gorzką pigułkę, skoro Fed zapowiedział odsiecz w postaci cięcia stóp procentowych.
Perspektywa obniżenia stóp procentowych przez amerykański bank centralny oraz słabość dolara skłoniły również Europejski Bank Centralny do zmiany strategii. W czerwcu Mario Dragi, prezes EBC, zaskoczył rynki stwierdzając, że kierowana przez niego instytucja złagodzi politykę. Podobnie jak w USA, również w strefie euro dane dotyczące produkcji przemysłowej były ogólnie słabsze niż oczekiwano. Zapowiedź łagodzenia polityki pieniężnej pomogła notowaniom obligacji, zarówno tych mniej, jak i bardziej ryzykownych. Zresztą entuzjazm rozlał się szeroko po rynkach finansowych – drożały nie tylko obligacje, ale również akcje i to praktycznie na całym świecie.
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji zarobił 0,16 proc. w drugim kwartale i 2,70 proc. w całym pierwszym półroczu. Inwestorzy kończyli drugi kwartał w rozdarciu pomiędzy ryzykiem politycznym i pogarszająca się kondycją gospodarki z jednej strony, a polityką banków centralnych dążących do przeciwdziałania tym problemom – z drugiej.
Rozwiń
Thumbnail
Marc FranklinHead of Flexible Multi Asset

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyGlobalny
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu03.03.2016 (do dnia 02.03.2016 fundusz działał pod nazwą NN (L) Globalnych Możliwości)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyEwout van Schaick, Niels de Visser, Mark Robertson

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.88 % (28.80zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.03zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.

  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.

  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie
   do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu
   zagranicznego NN (L) First Class Multi Asset Premium wyodrębnionego
   w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale
   (SICAV).

  • NN (L) First Class Multi Asset Premium inwestuje w szeroką gamę
   różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości.
   Możliwe jest również stosowanie innych instrumentów finansowych.

  • Mierzony w okresie 5 lat cel funduszu luksemburskiego to zapewnienie
   stopy zwrotu, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej
   stopy EURIBOR w ramach dopuszczalnego poziomu ryzyka.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO