NN TFI Investment Partners
Notowania
 

...

NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
161,53 PLN
Wartość jednostki 20.10.2017
155,10 PLN
Wartość jednostki 22.10.2018
-3,98 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Po trudnym początku roku, w drugim kwartale amerykańskim akcjom udało się powrócić do zwyżek - indeks S&P500 zyskał 3,3 proc. licząc w dolarach. Dobra kondycja spółek i poprawa danych gospodarczych zwiększyły apetyt inwestorów na ryzyko. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump i jego polityka handlowa wciąż dominowali w nagłówkach gazet. Dobre dane makroekonomiczne pozwoliły amerykańskiej Rezerwie Federalnej na podniesienie stóp procentowych w czerwcu i zasygnalizowanie kolejnych dwóch podwyżek w tym roku, z kolej Europejski Bank Centralny oświadczył, że nie spodziewa się podwyżek przez najbliższe 12 miesięcy mimo, że do końca tego roku zakończy QE.
NN (L) Spółek Dywidendowych USA zarobił 2,10 proc. Wpadł więc gorzej niż indeks S&P500 głównie ze względu na selekcję spółek z branż IT i dóbr konsumpcyjnych. Strategia funduszu prowadzi do niedoważenia portfela w akcjach przedsiębiorstw niepłacących dywidend, a takimi są np. Facebook i Amazon. Gdyby ich walory znalazły się w funduszu w proporcjach odzwierciedlających strukturę indeksu S&P500 - NN (L) Spółek Dywidendowych USA zarobiłby więcej.
Czynnikiem ryzyka niewątpliwie pozostaje dążenie Donalda Trumpa, prezydenta USA, do zmniejszenia deficytu handlowego swojego kraju. Bezpośredni wpływ jego zamiarów na gospodarkę ostatecznie może się okazać ograniczony, ale negatywnie oddziałuje na nastroje przedsiębiorców. Nie można też zapominać o polityce w niektórych krajach strefy euro, która może stanowić zagrożenie dla otoczenia inwestycyjnego.
Na szczęście fundamenty gospodarcze pozostają solidne. Światowa gospodarka rozwija się wspierana zarówno przez konsumentów oraz przedsiębiorstwa, jak i rządy. Ryzyko recesji w nadchodzących 12 miesiącach jest niskie. Niewykluczone, że w USA spółki nie mają już większych szans na poprawę marż, ale w Europie i Japonii takie szanse widzimy.
Obecnie stawiamy na akcje firm energetycznych, które są beneficjentem wzrostu cen ropy. Zakładamy, że rentowność przedstawicieli tego sektora zauważalnie wzrośnie, co oznacza, że przepływy pieniężne pozwolą na utrzymanie dotychczasowej polityki dywidendowej.
Rozwiń
Thumbnail
Moudy El KhodrSenior Investment Manager

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyGlobalny
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu03.03.2016 (do dnia 02.03.2016 fundusz działał pod nazwą NN (L) Globalnych Możliwości)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyEwout van Schaick, Niels de Visser, Mark Robertson

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.87 % (28.70zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.03zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.

  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.

  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie
   do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu
   zagranicznego NN (L) First Class Multi Asset Premium wyodrębnionego
   w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale
   (SICAV).

  • NN (L) First Class Multi Asset Premium inwestuje w szeroką gamę
   różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości.
   Możliwe jest również stosowanie innych instrumentów finansowych.

  • Mierzony w okresie 5 lat cel funduszu luksemburskiego to zapewnienie
   stopy zwrotu, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej
   stopy EURIBOR w ramach dopuszczalnego poziomu ryzyka.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO