...

NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
148,88 PLN
Wartość jednostki 20.04.2016
159,83 PLN
Wartość jednostki 20.04.2017
+7,35 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.

  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.

  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Michał Witkowski

  Ewout van Schaick

  Head of Multi Assets Strategies

   

  Pomimo utrzymującej się niepewności związanej z przyszłymi decyzjami politycznymi Donalda Trumpa, inwestorzy dają mu wciąż przywilej wątpliwości. Rynki finansowe zaskakująco szybko zapomniały o bardziej jastrzębiej postawie FED-u i porażce Matteo Renzi’ego we włoskim referendum w sprawie nowej konstytucji.

  Fundusz podczas czwartego kwartału 2016 roku wypracował zysk na poziomie +2,65%, a od momentu zmiany polityki inwestycyjnej (3 marca 2016 r.) +6,81%. Do takiego wyniku najbardziej przyczyniły się zarówno ryzykowne, jak i relatywnie bezpieczne aktywa. Pozytywny wynik osiągnęły obligacje typu high yield i akcje.

  Wydarzenia polityczne w przyszłym roku nadal będą kluczowym tematem dla rynków finansowych. Ryzyko polityczne jest na wysokim poziomie w związku z wyborami w Europie, przyszłymi decyzjami politycznymi Donalda Trumpa, oraz początkiem negocjacji Wielkiej Brytanii w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej. Ponadto, niebawem rozpocznie się spekulacja odnośnie polityki monetarnej FED-u i Europejskiego Banku Centralnego. Niepewność polityczna w połączeniu ze słabnącą gospodarką ma negatywny wpływ na rynki. Aktualnie nie mamy jednak z tym do czynienia.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO