<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

...

NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
153,52 PLN
Wartość jednostki 23.01.2019
163,83 PLN
Wartość jednostki 23.01.2020
+6,72 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

27.12.2019
We wrześniu zarówno dane gospodarcze, jak i oczekiwania odnośnie do zysków spółek wskazywały na dalsze przedłużenie globalnego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Mimo to miesiąc na rynkach finansowych okazał się całkiem udany. Dlaczego? Inwestorzy mieli nadzieję na postęp w negocjacjach handlowych. Ponadto spadło ryzyko brexitu bez porozumienia, a dane płynące z amerykańskiego sektora nieruchomości okazały się zaskakująco pozytywne.
W całym trzecim kwartale NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji osiągnął stopę zwrotu na poziomie 2,27 proc. Od początku roku wypracował solidne 5,03 proc. zysku. Akcje wypadły lepiej niż obligacje. Papiery dłużne rozczarowały mimo łagodnej polityki pieniężnej prowadzonej przez banki centralne. Wzrost rentowności (spadek cen) obligacji został wywołany oczekiwaniami odnośnie do wzrostu inflacji. Na rynkach surowców najgłośniejszym wydarzeniem był awarie rafinerii ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej, wywołane atakiem dronów, do którego przyznali się Huti z Jemenu. Wydarzenie doprowadziło do gwałtownego skoku notowań „czarnego złota”, które jednak dość szybko spadły, gdyż okazało się, że Saudyjczycy bardzo szybko przywrócili produkcję do poziomu sprzed ataków.
Wznowienie negocjacji handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz niektóre bardziej zachęcające dane z USA poprawiły nasze nastawienie do ryzykownych aktywów. Dodaliśmy akcje do portfela, w ich obrębie zwiększyliśmy udział akcji europejskich (zamknęliśmy niedoważoną pozycję). Większość danych gospodarczych pozostaje rozczarowujących dlatego na razie powstrzymujemy się przed zdecydowanym zwiększeniem ekspozycji na akcje. Ogólnie wzrosła ona z 22 proc. do 28,6 proc. portfela. W przypadku szerokiego spektrum ryzykownych aktywów - z 75 proc. do 78,5 proc. portfela. Defensywność funduszu została również zmniejszona dzięki skróceniu pozycji w metalach szlachetnych – całkowicie zrezygnowaliśmy ze srebra i w dużej mierze ze złota. Dane gospodarcze wciąż wskazują na spowolnienie wzrostu gospodarczego. Rynek nadal toczy wojnę między ryzykiem politycznym z jednej strony a polityką pieniężną i ewentualnie fiskalną z drugiej strony. Oczy inwestorów pozostają skupione na negocjacjach handlowych Waszyngtonu z Pekinem.
Rozwiń
Thumbnail
Marc FranklinHead of Flexible Multi Asset

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyGlobalny
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu03.03.2016 (do dnia 02.03.2016 fundusz działał pod nazwą NN (L) Globalnych Możliwości)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyEwout van Schaick, Niels de Visser, Mark Robertson

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.88 % (28.80zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.03zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.

  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.

  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie
   do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu
   zagranicznego NN (L) First Class Multi Asset Premium wyodrębnionego
   w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale
   (SICAV).

  • NN (L) First Class Multi Asset Premium inwestuje w szeroką gamę
   różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości.
   Możliwe jest również stosowanie innych instrumentów finansowych.

  • Mierzony w okresie 5 lat cel funduszu luksemburskiego to zapewnienie
   stopy zwrotu, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej
   stopy EURIBOR w ramach dopuszczalnego poziomu ryzyka.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO