NN TFI Investment Partners
Notowania
 

...

NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
161,18 PLN
Wartość jednostki 15.06.2018
154,76 PLN
Wartość jednostki 17.06.2019
-3,98 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

13.04.2019
Dziś trudno jednoznacznie wskazać kierunek, w którym mogłaby się rozwinąć koniunktura na rynkach finansowych w najbliższych miesiącach. W kategoriach bezwzględnych dane płynące ze spółek i z gospodarki są słabe. Jednocześnie jednak ryzyko dalszego pogorszenia wydaje się ograniczone, przynajmniej zdaniem inwestorów. Widać to po notowaniach różnych klas aktywów – w pierwszym kwartale najlepiej radziły sobie te ryzykowne, jak akcje i nieruchomości. Ale zapowiedzi powrotu do łagodnej polityki pieniężnej przez amerykańską Rezerwę Federalną (Fed) i Europejski Bank Centralny (EBC) sprawiły, że również obligacje dały zarobić – ich rentowność spadła, a ceny wzrosły.
Jednocześnie, mimo optymistycznego początku roku, kluczowe kwestie takie, jak stosunki handlowe między USA i Chinami oraz wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – pozostawały nierozwiązane. W obrębie akcji opłaciło się inwestować w USA, za to strefa euro wypadła stosunkowo słabo. Historia uczy, że łagodne nastawienie banków centralnych wypycha kapitał z „inwestycji w wartość” (w spółki o ugruntowanej pozycji rynkowej, płacące dywidendy) ku sektorom „wzrostowym” (szybko rozwijającym się). Tych drugich jest najwięcej właśnie w USA. Akcjom z eurolandu dodatkowo zaszkodził spadek rynkowych stóp procentowych wywołany łagodną polityką pieniężną EBC – taka sytuacja pogarsza perspektywy branży bankowej. Można się pokusić o stwierdzenie, że akcje banków to jedyna klasa aktywów, której w pierwszych miesiącach roku okoliczności zdecydowanie nie sprzyjały. Tak jak wspomnieliśmy – rosły ceny zarówno akcji, jak i obligacji. Również dłużne papiery korporacyjne poradziły sobie całkiem nieźle. Spadek oprocentowania instrumentów rządowych wywołał wzmożone zainteresowanie obligacjami korporacyjnymi. W efekcie również te instrumenty odnotowały wzrost notowań.
Nic więc dziwnego, że w I kw. 2019 r. NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji osiągnął 2,99 proc. zysku. Do wypracowania wyniku przyczyniły się praktycznie wszystkie pozycje w portfelu, choć w największym stopniu – ryzykowne aktywa. W najbliższym czasie nasze nastawienie do akcji i nieruchomości, na których w I kw. zarobiliśmy najwięcej, pozostanie neutralne. Ekspozycję na ryzyko budujemy za pośrednictwem wybranych instrumentów dłużnych. Dlaczego? Uważamy, że poszukiwanie alternatywy dla najmniej ryzykownych rodzajów obligacji, wywołane łagodnym podejściem największych banków centralnych, może popchnąć inwestorów ku bardziej ryzykownym obligacjom takim, jak papiery korporacyjne bez ratingu inwestycyjnego, czy rządowe papiery z rynków wschodzących. Tak, jak wspomnieliśmy – dane makroekonomiczne nie napawają optymizmem, jednak coraz rzadziej zaskakują in minus. Ewentualne wyhamowanie spowolnienia może wywrzeć pozytywny wpływ na notowania ryzykownych klas aktywów. Zakładamy, że z czasem obawy o globalną recesję okażą się przesadzone. To byłby pozytywny scenariusz dla akcji, ale negatywny dla obligacji, mógłby bowiem wywołać wzrost ich oprocentowania (spadek cen).
Rozwiń
Thumbnail
Ewout van SchaickHead of Multi Assets Strategies

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyGlobalny
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu03.03.2016 (do dnia 02.03.2016 fundusz działał pod nazwą NN (L) Globalnych Możliwości)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyEwout van Schaick, Niels de Visser, Mark Robertson

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.88 % (28.80zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.03zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.

  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.

  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie
   do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu
   zagranicznego NN (L) First Class Multi Asset Premium wyodrębnionego
   w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale
   (SICAV).

  • NN (L) First Class Multi Asset Premium inwestuje w szeroką gamę
   różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości.
   Możliwe jest również stosowanie innych instrumentów finansowych.

  • Mierzony w okresie 5 lat cel funduszu luksemburskiego to zapewnienie
   stopy zwrotu, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej
   stopy EURIBOR w ramach dopuszczalnego poziomu ryzyka.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO