NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
100,28 PLN
Wartość jednostki 13.01.2016
104,78 PLN
Wartość jednostki 13.01.2017
+4,49 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

zainwestuj online Bez opłat dystrybucyjnych

Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w EUR.
  • Należy jednak podkreślić, że Uczestnicy używający waluty polskiej jako waluty odniesienia akceptują wysoki poziom ryzyka walutowego wynikający z tego, że całość aktywów Subfunduszu denominowana jest w euro. Ponadto pośrednio ryzykiem kursu walutowego, wynikającym z inwestycji w aktywa denominowane w walucie innej niż euro, obciążone są tytuły uczestnictwa NN (L) Patrimonial First Class Multi Asset stanowiące główny przedmiot lokat Subfunduszu.

 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Michał Witkowski

  Ewout van Schaick

  Head of Multi Assets Strategies

  Ubiegły miesiąc wreszcie przyniósł spokój na rynkach finansowych. Po burzliwym początku roku, w marcu inwestorzy zareagowali pozytywnie na działania banków centralnych. Ponadto, opublikowane dane makroekonomiczne pokazały wyraźnie, że ryzyko recesji jest znacznie niższe niż wcześniej zakładano. W konsekwencji, przesadzony pesymizm inwestorów zniknął, a ryzykowne aktywa odżyły w pierwszej połowie marca.

  W marcu nasza strategia przyniosła zysk równy +0,89%. Znaczna część tego wyników zawdzięczamy naszemu wyborowi akcji oraz nieruchomości. Zakładamy nadal umiarkowany wzrost dla światowej gospodarki na poziomie 2,7%. Turbulencje rynkowe na początku roku oraz przesadzone skupienie na ryzyku spadków są głównymi tego przyczynami. Z drugiej strony, nadal wierzymy w przyśpieszenie gospodarcze w krajach rozwiniętych w drugiej połowie roku oraz w roku 2017. Można oczekiwać spadku siły negatywnych sygnałów rynkowych, ze względu na stabilizacje tempa wzrostu rynków wschodzących oraz poprawę popytu w krajach rozwiniętych. Wzrost ekonomiczny powinien zostać pobudzony przez lepszą światową konsumpcję, niższe ceny ropy oraz poprawę na rynku pracy.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO