<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR - NN Investment Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
100,70 PLN
Wartość jednostki 12.12.2018
102,46 PLN
Wartość jednostki 12.12.2019
+1,75 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

20.08.2019
Drugi kwartał inwestorzy kończyli w doskonałych nastrojach. I nic dziwnego, skoro banki centralne zasygnalizowały gotowość do przeciwdziałania negatywnym skutkom utrzymującej się niepewności wywołanej wojną handlową. W USA większość danych makroekonomicznych okazało się słabszych niż prognozowano. Na przykład zaufanie przedsiębiorstw i konsumentów spadło niżej niż oczekiwano, a inflacja rosła wolniej niż spodziewali się ekonomiści. Inwestorzy jednak bez trudu przełknęli tę gorzką pigułkę, skoro Fed zapowiedział odsiecz w postaci cięcia stóp procentowych.
Perspektywa obniżenia stóp procentowych przez amerykański bank centralny oraz słabość dolara skłoniły również Europejski Bank Centralny do zmiany strategii. W czerwcu Mario Dragi, prezes EBC, zaskoczył rynki stwierdzając, że kierowana przez niego instytucja złagodzi politykę. Podobnie jak w USA, również w strefie euro dane dotyczące produkcji przemysłowej były ogólnie słabsze niż oczekiwano. Zapowiedź łagodzenia polityki pieniężnej pomogła notowaniom obligacji, zarówno tych mniej, jak i bardziej ryzykownych. Zresztą entuzjazm rozlał się szeroko po rynkach finansowych – drożały nie tylko obligacje, ale również akcje i to praktycznie na całym świecie.
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR stracił symboliczne 0,07 proc. w drugim kwartale i zarobił 1,68 proc. w całym pierwszym półroczu. Inwestorzy kończyli drugi kwartał w rozdarciu pomiędzy ryzykiem politycznym i pogarszająca się kondycją gospodarki z jednej strony, a polityką banków centralnych dążących do przeciwdziałania tym problemom – z drugiej.
Rozwiń
Thumbnail
Marc FranklinHead of Flexible Multi Asset

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyŚwiat
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu21.11.2014
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,50%
ZarządzającyEwout Van Schaick, Niels de Visser, Mark Robertson
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w EUR.
  • Należy jednak podkreślić, że Uczestnicy używający waluty polskiej jako waluty odniesienia akceptują wysoki poziom ryzyka walutowego wynikający z tego, że całość aktywów Subfunduszu denominowana jest w euro. Ponadto pośrednio ryzykiem kursu walutowego, wynikającym z inwestycji w aktywa denominowane w walucie innej niż euro, obciążone są tytuły uczestnictwa NN (L) Patrimonial First Class Multi Asset stanowiące główny przedmiot lokat Subfunduszu.

 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Subfundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) First Class Multi Asset.
  • NN (L) First Class Multi Asset inwestuje w szeroką gamę różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości.
  • Mierzony w okresie 5 lat cel funduszu luksemburskiego to zapewnienie stopy zwrotu, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej stopy EURIBOR w ramach dopuszczalnego poziomu ryzyka i strategii ograniczającej ryzyko spadku wartości inwestycji

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO