NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
104,43 PLN
Wartość jednostki 19.10.2017
101,55 PLN
Wartość jednostki 19.10.2018
-2,76 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Światowa gospodarka weszła w fazę konsolidacji. To sprawia, że rynki finansowe stały się bardziej wrażliwe na czynniki ryzyka. Ostatni miesiąc drugiego kwartału jak w soczewce pokazuje o co chodzi. Na początku czerwca na rynkach akcji dominowały zwyżki, wspierane przez solidne dane makroekonomiczne oraz historyczne spotkanie przywódców USA i Korei Północnej - Donalda Trumpa i Kim Dzong Una. Zaledwie parę tygodni później obawy o eskalacje konfliktu handlowego między Stanami Zjednoczonymi a resztą świata, wywołał spadek cen akcji.
Z kolei strefę euro uwierał but, czyli Włochy, gdzie nowy rząd wzbudził obawy inwestorów, m.in. o wyjście Italii z eurolandu. Kluczową kwestia w tym kontekście pozostaje stanowisko włoskich władz wobec budżetu strefy euro. Jeżeli rządzący Włochami obiorą konfrontacyjny kurs, zaobserwujemy podwyższoną zmienność i załamanie notowań zarówno akcji jak i obligacji z tego kraju, podobne do tego z końca maj br. Bardziej koncyliacyjna postawa przywróci rynkom finansowym spokój. W tym kontekście kluczową datą będzie 20 września - dzień, w którym zostanie przedstawiony nowy włoski budżet.
W drugim kwartale NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR zarobił 0,11 proc. W ostatnim miesiącu kwartału zarówno bardziej jak i mniej ryzykowne aktywa w portfelu wywarły negatywny wpływ na stopę zwrotu funduszu. W obrębie akcji słabo zadziałało przeważenie rynków wschodzących względem rozwiniętych. Na szczęście trafny wybór sektorów ograniczył nieco ten negatywny wpływ - akcje przedstawicieli branży nieruchomości, które mieliśmy w portfelu, zachowały się lepiej niż szeroki rynek. W części dłużnej funduszu nie zadziałała inwestycja pod wzrost oprocentowania niemieckich obligacji, które akurat spadło.
Jak już wspomniałem, światowa gospodarka wkroczyła w fazę, w której potencjał dalszego wzrostu jest ograniczony, przez co notowania aktywów finansowych stają się bardziej wrażliwie na rozmaite czynniki ryzyka. W I kw. inwestorzy najbardziej obawiali się globalnego spowolnienia gospodarczego. Dziś prawdopodobieństwo rozwoju tego scenariusza wydaje się niższe, a głównym powodem do niepokoju pozostaje ewentualna eskalacja konfliktu handlowego. Napięcie geopolityczne i - w szczególności - niepokoje na Bliskim Wschodzie przekładają się na wzrost cen ropy, który z kolei wywiera presje na marże spółek i wzrost inflacji. Ten mechanizm jest szczególnie dotkliwy dla firm z rynków wschodzących. Między innymi dlatego w trzeci kwartał weszliśmy niedoważając rynki wschodzące mimo, że całkowite zaangażowanie w akcje wzrosło w porównaniu z końcem czerwca.
Rozwiń
Thumbnail
Ewout van SchaickHead of Multi Assets Strategies

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyŚwiat
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu21.11.2014
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,50%
ZarządzającyEwout Van Schaick, Niels de Visser, Mark Robertson
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w EUR.
  • Należy jednak podkreślić, że Uczestnicy używający waluty polskiej jako waluty odniesienia akceptują wysoki poziom ryzyka walutowego wynikający z tego, że całość aktywów Subfunduszu denominowana jest w euro. Ponadto pośrednio ryzykiem kursu walutowego, wynikającym z inwestycji w aktywa denominowane w walucie innej niż euro, obciążone są tytuły uczestnictwa NN (L) Patrimonial First Class Multi Asset stanowiące główny przedmiot lokat Subfunduszu.

 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Subfundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) First Class Multi Asset.
  • NN (L) First Class Multi Asset inwestuje w szeroką gamę różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości.
  • Mierzony w okresie 5 lat cel funduszu luksemburskiego to zapewnienie stopy zwrotu, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej stopy EURIBOR w ramach dopuszczalnego poziomu ryzyka i strategii ograniczającej ryzyko spadku wartości inwestycji

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO