NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
102,83 PLN
Wartość jednostki 18.04.2018
102,07 PLN
Wartość jednostki 18.04.2019
-0,74 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Ostatni miesiąc 2018 r. okazał się wręcz okrutny dla inwestorów. Przez parkiety giełdowe przetoczyła się najgłębsza korekta od lat, taniały surowce i nieruchomości. W gronie ryzykownych aktywów względnie dobrze poradziły sobie obligacje rynków wschodzących. O tak gwałtownym pogorszeniu nastrojów przesądził splot wielu czynników – niepewności politycznej (Brexit, spór handlowy między USA a Chinami, Donald Trump otwarcie krytykujący Jerome’a Powella, szefa Fed), oczekiwań odnośnie do wyraźnego wyhamowania tempa wzrostu gospodarczego i ostrzejszej polityki pieniężnej. To wszystko sprawiło, że rynki finansowe padły na kolana. Niepewność skierowała inwestorów ku „spokojnym przystaniom”. W rezultacie wzrosły ceny (spadła rentowność) najmniej ryzykownych obligacji skarbowych – amerykańskich i niemieckich (bardziej tych pierwszych, niż drugich).
Na szczególną uwagę zasługują akcje z rynków wschodzących, które w grudniu zachowały się wyraźnie lepiej niż te z rynków rozwiniętych już drugi miesiąc z rzędu. Łagodna retoryka Fed w połączeniu z głębokim spadkiem cen ropy naftowej bez wątpienia pomogły emerging markets. Swoje trzy gorsze dorzucili inwestorzy, którzy w ostatnich miesiącach 2018 r. przerzucali kapitał z krajów dojrzałych do rozwijających się. Akcje ze strefy euro wypadły lepiej niż te z USA. Mimo załamania koniunktury na giełdach, w perspektywie całego roku, akcje amerykańskie pozwoliły osiągnąć najwyższe stopy zwrotu.
Wzrost zmienności i spadki notowań akcji sprawiły, że NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR stracił 3,46 proc. w IV kw. 2018 r. W części portfela przeznaczonej na akcje dokonaliśmy kilku zmian. Ograniczyliśmy ekspozycję na USA i Japonię. Słabszy dolar generalnie jest postrzegany jako negatywny dla Japonii. Poza tym przewidywany wzrost zysków spółek z Kraju kwitnącej Wiśni wyniesie zaledwie 3 proc., zdecydowanie mniej od światowej średniej na poziomie ok. 7 proc. W średnim terminie akcje japońskie są dobrą inwestycją, biorąc pod uwagę rosnącą rentowność lokalnych spółek. Jeżeli chodzi o akcje amerykańskie, to odejście od nich wpisuje się w naszą strategię na cały 2019 r., w ramach której wolimy spółki spoza USA ze względu na ich niższe wyceny.
Wątpliwości dotyczące gospodarki światowej wzrosły w ostatnim czasie, a inwestorzy martwią się wpływem taryf importowych i normalizacją polityki pieniężnej na rynki. Naszym zdaniem jednak nadal trudno udowodnić, że w nadchodzących miesiącach gospodarka gwałtownie wyhamuje. W związku z tym postępujemy zgodnie z naszym scenariuszem bazowym, zakładającym konwergencję tempa wzrostu na rynkach rozwiniętych. Bez wątpienia niepokój budzi wszechobecne ryzyko polityczne. Kluczową kwestią pozostaje w jakim stopniu przełoży się ono na pogorszenie nastrojów inwestorów i przedsiębiorców, a pośrednio - na gotowość do inwestowania i korporacyjny popyt na pracę.
Rozwiń
Thumbnail
Ewout van SchaickHead of Multi Assets Strategies

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyŚwiat
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu21.11.2014
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,50%
ZarządzającyEwout Van Schaick, Niels de Visser, Mark Robertson
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w EUR.
  • Należy jednak podkreślić, że Uczestnicy używający waluty polskiej jako waluty odniesienia akceptują wysoki poziom ryzyka walutowego wynikający z tego, że całość aktywów Subfunduszu denominowana jest w euro. Ponadto pośrednio ryzykiem kursu walutowego, wynikającym z inwestycji w aktywa denominowane w walucie innej niż euro, obciążone są tytuły uczestnictwa NN (L) Patrimonial First Class Multi Asset stanowiące główny przedmiot lokat Subfunduszu.

 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Subfundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) First Class Multi Asset.
  • NN (L) First Class Multi Asset inwestuje w szeroką gamę różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości.
  • Mierzony w okresie 5 lat cel funduszu luksemburskiego to zapewnienie stopy zwrotu, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej stopy EURIBOR w ramach dopuszczalnego poziomu ryzyka i strategii ograniczającej ryzyko spadku wartości inwestycji

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO