NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
101,32 PLN
Wartość jednostki 24.03.2016
104,05 PLN
Wartość jednostki 27.03.2017
+2,69 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w EUR.
  • Należy jednak podkreślić, że Uczestnicy używający waluty polskiej jako waluty odniesienia akceptują wysoki poziom ryzyka walutowego wynikający z tego, że całość aktywów Subfunduszu denominowana jest w euro. Ponadto pośrednio ryzykiem kursu walutowego, wynikającym z inwestycji w aktywa denominowane w walucie innej niż euro, obciążone są tytuły uczestnictwa NN (L) Patrimonial First Class Multi Asset stanowiące główny przedmiot lokat Subfunduszu.

 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Michał Witkowski

  Ewout van Schaick

  Head of Multi Assets Strategies

  Pomimo utrzymującej się niepewności związanej z przyszłymi decyzjami politycznymi Donalda Trumpa, inwestorzy dają mu wciąż przywilej wątpliwości. Rynki finansowe zaskakująco szybko zapomniały o bardziej jastrzębiej postawie FED-u i porażce Matteo Renzi’ego we włoskim referendum w sprawie nowej konstytucji.

  Fundusz podczas czwartego kwartału 2016 roku wypracował zysk na poziomie +0,88%, co składa się na całoroczny wynik równy +2,44%, do którego najbardziej przyczyniły się ryzykowne aktywa.

  Wydarzenia polityczne w przyszłym roku nadal będą kluczowym tematem dla rynków finansowych. Ryzyko polityczne jest na wysokim poziomie w związku z wyborami w Europie, przyszłymi decyzjami politycznymi Donalda Trumpa, oraz początkiem negocjacji Wielkiej Brytanii w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej. Ponadto, niebawem rozpocznie się spekulacja odnośnie polityki monetarnej FED-u i Europejskiego Banku Centralnego. Niepewność polityczna w połączeniu ze słabnącą gospodarką ma negatywny wpływ na rynki. Aktualnie nie mamy jednak z tym do czynienia.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO