NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
104,91 PLN
Wartość jednostki 24.04.2017
102,09 PLN
Wartość jednostki 24.04.2018
-2,69 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Ubiegły miesiąc wreszcie przyniósł spokój na rynkach finansowych. Po burzliwym początku roku, w marcu inwestorzy zareagowali pozytywnie na działania banków centralnych. Ponadto, opublikowane dane makroekonomiczne pokazały wyraźnie, że ryzyko recesji jest znacznie niższe niż wcześniej zakładano. W konsekwencji, przesadzony pesymizm inwestorów zniknął, a ryzykowne aktywa odżyły w pierwszej połowie marca.
W marcu nasza strategia przyniosła zysk równy +0,89%. Znaczna część tego wyników zawdzięczamy naszemu wyborowi akcji oraz nieruchomości. Zakładamy nadal umiarkowany wzrost dla światowej gospodarki na poziomie 2,7%. Turbulencje rynkowe na początku roku oraz przesadzone skupienie na ryzyku spadków są głównymi tego przyczynami. Z drugiej strony, nadal wierzymy w przyśpieszenie gospodarcze w krajach rozwiniętych w drugiej połowie roku oraz w roku 2017. Można oczekiwać spadku siły negatywnych sygnałów rynkowych, ze względu na stabilizacje tempa wzrostu rynków wschodzących oraz poprawę popytu w krajach rozwiniętych. Wzrost ekonomiczny powinien zostać pobudzony przez lepszą światową konsumpcję, niższe ceny ropy oraz poprawę na rynku pracy.
Rozwiń
Thumbnail
Ewout van SchaickHead of Multi Assets Strategies

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyŚwiat
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu21.11.2014
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,50%
ZarządzającyEwout Van Schaick, Niels de Visser, Arjen van Niel
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w EUR.
  • Należy jednak podkreślić, że Uczestnicy używający waluty polskiej jako waluty odniesienia akceptują wysoki poziom ryzyka walutowego wynikający z tego, że całość aktywów Subfunduszu denominowana jest w euro. Ponadto pośrednio ryzykiem kursu walutowego, wynikającym z inwestycji w aktywa denominowane w walucie innej niż euro, obciążone są tytuły uczestnictwa NN (L) Patrimonial First Class Multi Asset stanowiące główny przedmiot lokat Subfunduszu.

 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Subfundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) First Class Multi Asset.
  • NN (L) First Class Multi Asset inwestuje w szeroką gamę różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości.
  • Mierzony w okresie 5 lat cel funduszu luksemburskiego to zapewnienie stopy zwrotu, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej stopy EURIBOR w ramach dopuszczalnego poziomu ryzyka i strategii ograniczającej ryzyko spadku wartości inwestycji

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO