NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
104,97 PLN
Wartość jednostki 11.12.2017
100,77 PLN
Wartość jednostki 11.12.2018
-4,00 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Napięcia handlowe między Chinami a USA wzrosły po tym, jak Donald Trump, zdecydował o nałożeniu dodatkowych ceł na chińskie dobra o wartości 200 mld dolarów. Stawka celna sięgnie 25 proc. jeżeli do początku 2019 r. Chińczycy nie podpiszą umowy handlowej z Amerykanami. Ku powszechnemu zaskoczeniu analityków rynki zareagowały na to wydarzenie pozytywnie. Być może ze względu na stonowaną odpowiedź Pekinu – amerykańskie dobra objęte dodatkowymi cłami mają wartość „jedynie” 60 mld dolarów. Jednocześnie chińskie władze ogłosiły obniżenie ceł na import z innych krajów, a także nowe inwestycje infrastrukturalne.
Jak było do przewidzenia, we wrześniu Fed podniósł podstawową stopę procentową o kolejne 0,25 pkt proc. Bank centralny Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że w 2018 r. zrobi to jeszcze raz, a w przyszłym roku - trzy razy. Fed planuje zakończyć cykl jedną ostatnią podwyżką w 2020 r. Przez ten czas tempo wzrostu amerykańskiej gospodarki powinno pozostać ponadprzeciętne mimo, że prawdopodobnie będzie niższe niż dzisiaj.
Do końca roku Europejski Bank Centralny ograniczył skup obligacji do 30 mld euro miesięcznie. Instytucja planuje zakończyć ten program w 2019 r. Mario Draghi, szef EBC, zaskoczył inwestorów stwierdzeniem, że „widzi stosunkowo żywiołowy” powrót inflacji w strefie euro. Jednocześnie zapowiedział, że stopy procentowe w eurolandzie pozostaną niezmienione do lata 2019 r. Niemiłą niespodzianką okazało się zabudżetowanie przez włoski rząd deficytu na przyszły rok na poziomie 2,4 proc., zamiast 0,8 proc. wymaganych przez Komisję Europejską. Ostatni miesiąc kwartału na rynkach akcji przyniósł dominację Japonii. Na przeciwległym biegunie znalazły się rynki wschodzące. Z perspektywy poszczególnych sektorów, najlepiej poradziły sobie akcje spółek surowcowych, farmaceutycznych i telekomunikacyjnych. W III kw. NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR osiągnął 0,32 proc. stopy zwrotu.
We wrześniu podjęliśmy dwie główne decyzje inwestycyjne. Po pierwsze, podwoiliśmy wielkość pozycji w nieruchomościach. Wzrost gospodarczy znajduje się w fazie konsolidacji, a rosnące zatrudnienie i silna sprzedaż detaliczna powinny pozytywnie oddziaływać na branżę nieruchomości. Retoryka „wojen handlowych” raczej nie będzie miała negatywnego wpływu akurat na ten obszar gospodarki. Po drugie, zwiększyliśmy ekspozycję na amerykańskie obligacje o wysokim oprocentowaniu (high yield) – fundamenty amerykańskiej gospodarki pozostają niezachwiane. W obrębie akcji zmieniliśmy nastawienie do Japonii z „niedoważaj” na „przeważaj”.
Rozwiń
Thumbnail
Ewout van SchaickHead of Multi Assets Strategies

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyŚwiat
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu21.11.2014
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,50%
ZarządzającyEwout Van Schaick, Niels de Visser, Mark Robertson
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w EUR.
  • Należy jednak podkreślić, że Uczestnicy używający waluty polskiej jako waluty odniesienia akceptują wysoki poziom ryzyka walutowego wynikający z tego, że całość aktywów Subfunduszu denominowana jest w euro. Ponadto pośrednio ryzykiem kursu walutowego, wynikającym z inwestycji w aktywa denominowane w walucie innej niż euro, obciążone są tytuły uczestnictwa NN (L) Patrimonial First Class Multi Asset stanowiące główny przedmiot lokat Subfunduszu.

 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Subfundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) First Class Multi Asset.
  • NN (L) First Class Multi Asset inwestuje w szeroką gamę różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości.
  • Mierzony w okresie 5 lat cel funduszu luksemburskiego to zapewnienie stopy zwrotu, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej stopy EURIBOR w ramach dopuszczalnego poziomu ryzyka i strategii ograniczającej ryzyko spadku wartości inwestycji

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO