NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
103,95 PLN
Wartość jednostki 19.08.2016
103,47 PLN
Wartość jednostki 21.08.2017
-0,46 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyŚwiat
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu21.11.2014
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,50%
ZarządzającyEwout Van Schaick, Niels de Visser, Arjen van Niel
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w EUR.
  • Należy jednak podkreślić, że Uczestnicy używający waluty polskiej jako waluty odniesienia akceptują wysoki poziom ryzyka walutowego wynikający z tego, że całość aktywów Subfunduszu denominowana jest w euro. Ponadto pośrednio ryzykiem kursu walutowego, wynikającym z inwestycji w aktywa denominowane w walucie innej niż euro, obciążone są tytuły uczestnictwa NN (L) Patrimonial First Class Multi Asset stanowiące główny przedmiot lokat Subfunduszu.

 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Michał Witkowski

  Ewout van Schaick

  Head of Multi Assets Strategies

  SW czerwcu oczy inwestorów skierowane były na posiedzenia banków centralnych, w szczególności EBC i Fedu. Nie bez znaczenia było też posiedzenie Banku Anglii. Podniesienie stóp procentowych przez Fed było całkowicie przewidziane przez rynek, ale retoryka wypowiedzi została odebrana jako jastrzębia. Natomiast interpretacja retoryki Europejskiego Banku Centralnego była bardziej stonowana, jednak rynek mocno zareagował na późniejsze wystąpienie prezesa EBC Mario Draghiego. Na rynku akcyjnym najlepiej radziły sobie spółki japońskie, amerykańskie i rynków wschodzących. Rynek ten jest wspierany w znacznym stopniu wzrostem zysków spółek. Natomiast głównym wydarzeniem na rynku obligacyjnym był wzrost rentowności obligacji rządowych, w szczególności w Europie.

  Subfundusz NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR w drugim kwartale 2017 roku osiągnął stopę zwrotu równą -0,82%. Najbardziej zyskowne, szczególnie w czerwcu, okazały się obligacje państw peryferyjnych oraz obligacje wysokodochodowe. Gorzej radziły sobie obligacje rynków wschodzących, akcje oraz surowce.

  W przyszłości oczekujemy dalszej średniookresowej poprawy globalnej sytuacji makroekonomicznej. W stosunku do polityki monetarnej spodziewamy się, że Fed w kolejnych latach będzie stopniowo podnosił stopy procentowe. Takie warunki sprzyjają ryzykownym klasom aktywów.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO