<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR - NN Investment Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
100,64 PLN
Wartość jednostki 23.01.2019
103,82 PLN
Wartość jednostki 23.01.2020
+3,16 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

27.12.2019
We wrześniu zarówno dane gospodarcze, jak i oczekiwania odnośnie do zysków spółek wskazywały na dalsze przedłużenie globalnego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Mimo to miesiąc na rynkach finansowych okazał się całkiem udany. Dlaczego? Inwestorzy mieli nadzieję na postęp w negocjacjach handlowych. Ponadto spadło ryzyko brexitu bez porozumienia, a dane płynące z amerykańskiego sektora nieruchomości okazały się zaskakująco pozytywne.
W całym trzecim kwartale NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR osiągnął stopę zwrotu na poziomie 0,92 proc. Od początku roku wypracował solidne 2,61 proc. zysku. Akcje wypadły lepiej niż obligacje. Papiery dłużne rozczarowały mimo łagodnej polityki pieniężnej prowadzonej przez banki centralne. Wzrost rentowności (spadek cen) obligacji został wywołany oczekiwaniami odnośnie do wzrostu inflacji. Na rynkach surowców najgłośniejszym wydarzeniem był awarie rafinerii ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej, wywołane atakiem dronów, do którego przyznali się Huti z Jemenu. Wydarzenie doprowadziło do gwałtownego skoku notowań „czarnego złota”, które jednak dość szybko spadły, gdyż okazało się, że Saudyjczycy bardzo szybko przywrócili produkcję do poziomu sprzed ataków.
Wznowienie negocjacji handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz niektóre bardziej zachęcające dane z USA poprawiły nasze nastawienie do ryzykownych aktywów. Dodaliśmy akcje do portfela, w ich obrębie zwiększyliśmy udział akcji europejskich (zamknęliśmy niedoważoną pozycję). Większość danych gospodarczych pozostaje rozczarowujących dlatego na razie powstrzymujemy się przed zdecydowanym zwiększeniem ekspozycji na akcje. Ogólnie wzrosła ona z 22 proc. do 28,6 proc. portfela. W przypadku szerokiego spektrum ryzykownych aktywów - z 75 proc. do 78,5 proc. portfela. Defensywność funduszu została również zmniejszona dzięki skróceniu pozycji w metalach szlachetnych – całkowicie zrezygnowaliśmy ze srebra i w dużej mierze ze złota. Dane gospodarcze wciąż wskazują na spowolnienie wzrostu gospodarczego. Rynek nadal toczy wojnę między ryzykiem politycznym z jednej strony a polityką pieniężną i ewentualnie fiskalną z drugiej strony. Oczy inwestorów pozostają skupione na negocjacjach handlowych Waszyngtonu z Pekinem.
Rozwiń
Thumbnail
Marc FranklinHead of Flexible Multi Asset

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyŚwiat
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu21.11.2014
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,50%
ZarządzającyEwout Van Schaick, Niels de Visser, Mark Robertson

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.07 % (20.70zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w EUR.
  • Należy jednak podkreślić, że Uczestnicy używający waluty polskiej jako waluty odniesienia akceptują wysoki poziom ryzyka walutowego wynikający z tego, że całość aktywów Subfunduszu denominowana jest w euro. Ponadto pośrednio ryzykiem kursu walutowego, wynikającym z inwestycji w aktywa denominowane w walucie innej niż euro, obciążone są tytuły uczestnictwa NN (L) Patrimonial First Class Multi Asset stanowiące główny przedmiot lokat Subfunduszu.

 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Subfundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) First Class Multi Asset.
  • NN (L) First Class Multi Asset inwestuje w szeroką gamę różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości.
  • Mierzony w okresie 5 lat cel funduszu luksemburskiego to zapewnienie stopy zwrotu, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej stopy EURIBOR w ramach dopuszczalnego poziomu ryzyka i strategii ograniczającej ryzyko spadku wartości inwestycji

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO