NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
105,23 PLN
Wartość jednostki 21.02.2017
103,40 PLN
Wartość jednostki 21.02.2018
-1,74 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyŚwiat
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu21.11.2014
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,50%
ZarządzającyEwout Van Schaick, Niels de Visser, Arjen van Niel
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w EUR.
  • Należy jednak podkreślić, że Uczestnicy używający waluty polskiej jako waluty odniesienia akceptują wysoki poziom ryzyka walutowego wynikający z tego, że całość aktywów Subfunduszu denominowana jest w euro. Ponadto pośrednio ryzykiem kursu walutowego, wynikającym z inwestycji w aktywa denominowane w walucie innej niż euro, obciążone są tytuły uczestnictwa NN (L) Patrimonial First Class Multi Asset stanowiące główny przedmiot lokat Subfunduszu.

 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Michał Witkowski

  Ewout van Schaick

  Head of Multi Assets Strategies

  Wrzesień był stosunkowo pozytywnym miesiącem dla globalnego rynku akcji, głównie dzięki dolarowi amerykańskiemu i nadal aktualnemu tematowi powrotu inflacji. Dane makroekonomiczne napływające z rynków rozwiniętych generalnie przewyższyły oczekiwania. Sentyment przedsiębiorstw w strefie euro, po słabszym okresie, uległ poprawie. Z kolei w USA sentyment przedsiębiorstw w sektorze produkcyjnym był wyraźnie powyżej oczekiwań. Warto zaznaczyć, że sentyment amerykańskich konsumentów spadł ze względu na silny sezon huraganowy, ale nadal jest na stosunkowo wysokim poziomie.

  NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR we wrześniu wypracował stopę zwrotu równą +0,21%. W tym okresie najkorzystniejsze okazały się aktywa ryzykowne, a w szczególności akcje. Jedynymi ryzykownymi aktywami, które kontrybuowały negatywnie były obligacje państw peryferyjnych. Zadziało się tak, ponieważ obawy związane z referendum w Katalonii skłoniły inwestorów do zmniejszenia ekspozycji na hiszpańskie obligacje.

  W średnim terminie spodziewamy się dalszej poprawy światowego wzrostu gospodarczego. Można oczekiwać, że FED będzie dalej podążał obraną ścieżką, co w nadchodzących latach oznacza podwyższenie stóp procentowych i normalizację bilansu. Rozpoczęcia procesu normalizacji można się także spodziewać po Europejskim Banku Centralnym. Wszystko to najprawdopodobniej działać będzie na korzyść bardziej ryzykownych aktywów.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO