NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
103,85 PLN
Wartość jednostki 16.08.2017
103,34 PLN
Wartość jednostki 16.08.2018
-0,49 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Po noworocznym optymizmie inwestorów nie został nawet ślad. O ile korekta rozpoczęta w lutym mogła się wydawać techniczna - wynikająca m.in. z wcześniejszego przegrzania rynków, o tyle jej przedłużenie w marcu miało już zdecydowanie bardziej fundamentalny charakter. Wyraźnie wzrosło ryzyko polityczne. Donald Trump nie tylko zapowiedział nałożenie ceł na import stali i aluminium do USA, ale również zagroził nowymi taryfami wymierzonymi w produkty importowane z Chin. Jakkolwiek gospodarcze konsekwencje tych zapowiedzi wydają się na razie ograniczone, nie można wykluczyć dalszej eskalacji konfliktu handlowego.
Duże poparcie dla partii separatystycznej (Ligi Północnej) i populistycznej (Ruch Pięciu Gwiazd) w wyborach parlamentarnych we Włoszech sprawiło, że na Starym Kontynencie wróciły obawy o trwałość Unii Europejskiej. Historia uczy, że rynki finansowe są odporne na ryzyko polityczne w okresach, gdy z gospodarki płyną pozytywne informacje. Niestety tym razem inwestorzy nie mogli liczyć na wsparcie z tej strony. W Strefie Euro i Japonii dane okazały się słabsze od oczekiwań. Za to w USA nastroje wskaźników konsumenckich pozostają na bardzo wysokich poziomach.
Trzecią przyczyną wyższej nerwowości były niepokojące wieści płynące z sektora technologicznego, który w ostatnich latach był "motorniczym" hossy. Facebook musiał stawić czoła aferze związanej z wyciekiem danych użytkowników, Amazon znalazł się pod presją po krytycznych tweetach Donalda Trumpa, Tesla i Uber musiały się zmierzyć z fatalną prasą wywołaną wypadkami z udziałem ich samochodów. Podwyższona zmienność królowała również na rynkach bezpiecznych obligacji skarbowych. Po gwałtownym wzroście rentowności (spadku cen) na początku roku, stabilizacji w lutym, marzec przyniósł spadek oprocentowania papierów dłużnych. W przypadku obligacji korporacyjnych kwartał zaczął się pozytywnie, od spadku spreadów (wzrostu cen), następnie jednak sytuacja pogorszyła się. Dla przykładu oprocentowanie papierów typu high yield ze strefy euro na koniec marca było o 30 pkt baz. wyższe niż na początku roku.
Rozwiń
Thumbnail
Ewout van SchaickHead of Multi Assets Strategies

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyŚwiat
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu21.11.2014
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,50%
ZarządzającyEwout Van Schaick, Niels de Visser, Mark Robertson
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w EUR.
  • Należy jednak podkreślić, że Uczestnicy używający waluty polskiej jako waluty odniesienia akceptują wysoki poziom ryzyka walutowego wynikający z tego, że całość aktywów Subfunduszu denominowana jest w euro. Ponadto pośrednio ryzykiem kursu walutowego, wynikającym z inwestycji w aktywa denominowane w walucie innej niż euro, obciążone są tytuły uczestnictwa NN (L) Patrimonial First Class Multi Asset stanowiące główny przedmiot lokat Subfunduszu.

 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Subfundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) First Class Multi Asset.
  • NN (L) First Class Multi Asset inwestuje w szeroką gamę różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości.
  • Mierzony w okresie 5 lat cel funduszu luksemburskiego to zapewnienie stopy zwrotu, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej stopy EURIBOR w ramach dopuszczalnego poziomu ryzyka i strategii ograniczającej ryzyko spadku wartości inwestycji

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO