<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Obligacje, akcje, nieruchomości, surowce i gotówka w jednym funduszu? Wybierz NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji i zostań naszym partnerem w inwestycjach. Wystarczy już 200 zł.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
125,85 PLN
Wartość jednostki 18.03.2022
125,53 PLN
Wartość jednostki 20.03.2023
-0,25 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Klasa ryzyka:niska 2/7

Klasa ryzyka

 • 1 - najniższa
 • 2 - niska
 • 3 - średnio niska
 • 4 - średnia
 • 5 - średnio wysoka
 • 6 - druga najwyższa
 • 7 - najwyższa

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

20.03.2020
Grudzień, podobnie jak poprzednie miesiące, okazał się dobrym okresem dla ryzykownych klas aktywów. Hossę wywołało - po pierwsze, porozumienie handlowe między USA i Chinami, a dokładniej pierwszy etap porozumienia (phase-one trade deal). Po drugie, zwycięstwo Partii Konserwatywnej w wyborach parlamentarnych na Wyspach Brytyjskich zmniejszyło niepewność odnośnie do brexitu i pozwoliło Wielkiej Brytanii przejść do kolejnego etapu tego skomplikowanego procesu, czyli do negocjowania umowy handlowej z Europą. Po trzecie, dane makroekonomiczne pozwalały żywić nadzieję na poprawę sytuacji gospodarczej w 2020 r.
To, co pomagało ryzykownym instrumentom finansowym, szkodziło tym bezpiecznym. Notowania obligacji skarbowych w strefie euro spadły w grudniu przez malejące obawy inwestorów o recesję. Zresztą podobnie było z amerykańskimi papierami dłużnymi. Dobrze wypadły za to obligacje o wyższym ryzyku – z rynków wschodzących oraz wysokodochodowe papiery korporacyjne. Dzięki opisanym zjawiskom w IV kw. NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji zarobił 1,1 proc. Jego stopa zwrotu za cały 2019 r. to 5,3 proc.
Mimo, że umowa handlowa i stabilizacja danych obrazujących kondycję gospodarki zmniejszyły ryzyko recesji, jest jeszcze za wcześnie był zdecydowanie obstawić tego typu scenariusz. Dlatego nasze nastawienie do ryzykownych klas aktywów pozostaje umiarkowanie pozytywne. W ich obrębie stawiamy na akcje, szczególnie ze Starego Kontynentu. Jeżeli chodzi o instrumenty dłużne wybieramy papiery korporacyjne, zarówno te z ratingiem inwestycyjnym, jak i bez niego (typu high yield).
Rozwiń
Thumbnail
Jan KrukZarządzający i Analityk Akcji

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyŚwiat
BenchmarkWIBOR 1Y + 2%
Początek działalności funduszu19.10.2021 (wcześniej jako NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji od 24.03.2014)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,32%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
Opłata za wyniki0,0%
Zasada pobierania opłaty za wynikiMaksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 1Y + 2% w skali roku.
ZarządzającyJan Kruk, Marcin Szortyka

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące1.81 % (18.10zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak

Dla kogo?

 • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
 • Z uwagi na umiarkowane ryzyko (SRI 2), fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
 • Ryzyko walutowe jest niskie.

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz dąży do utrzymania stałego umiarkowanego poziomu ryzyka 2 z 7 w skali SRI.
 • Stosuje elastyczne podejście inwestycyjne aktywnie zmieniając udział dwóch strategii w portfelu: NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji (inwestując bezpośrednio w jednostki uczestnictwa lub replikując te strategie).
 • Inwestuje w szeroką gamę różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości.

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO