NN Zrównoważony

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
291,02 PLN
Wartość jednostki 24.03.2016
324,06 PLN
Wartość jednostki 27.03.2017
+11,35 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Marcin Szortyka

  Marcin Szortyka

  Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi 13 lat w branży

  W czwartym kwartale fundusz zwyżkował o prawie 4%. Na tą sytuację złożyły się głównie wzrosty na rynku akcji (WIG zwyżkował o blisko 10%), podczas gdy polskie obligacje traciły (szeroki indeks krajowych obligacji tracił prawie 2%). Zarówno ruch na akcjach, jak i obligacjach był obiciem trendów światowych zainicjowanych wyborem Trumpa na prezydenta USA. W Polsce najlepszym sektorem w czwartym kwartale był sektor paliwowy (26%).

  Równie dobrze radził sobie sektor surowcowy (+25%), który kontynuował dobrą passę z poprzedniego kwartału. Do ciekawostek należy, że tylko te dwa sektory były lepsze od indeksu WIG. Co więcej, również dokładnie dwa sektory kończyły kwartał „pod kreską”: spółki budowlane (-3%) i telekomy (-5%).

  W skali kwartału fundusz odnotował wynik zgodny z benchmarkiem (na bazie brutto czyli przed opłatą za zarządzanie). Do wyniku pozytywnie kontrybuowały trafna alokacja między klasami aktywów i część dłużna, natomiast selekcja spółek w czwartym kwartale była ujemna.

  Podsumowując, w czwartym kwartale rynek polski zachowywał się lepiej niż indeksy światowe (chociaż dla inwestorów globalnych wynik nie był tak imponujący z uwagi na osłabienie złotego). Kluczowe dla zachowania szerokiego rynku w 2017 powinno być zachowanie banków – rosnąca inflacja i połączona z tym dyskusja o podwyżkach stóp mogą wspierać ten sektor w nadchodzącym roku.

 • Informacje

  Typ funduszu mieszany
  Kategoria Jednostki A
  Zakres geograficzny Polska
  Benchmark 50% WIG + 25% MLG0PL + 25% MLGFPL
  Początek działalności funduszu 11.03.1998
  Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) 3,00%
  Zarządzający Marcin Szortyka, Jarosław Karpiński
 • Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje zgromadzone aktywa w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
  • Udział akcji w stosunku do instrumentów dłużnych jest uzależniony od bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na rynkach finansowych i może wahać się w przedziale od 30% do 70% aktywów. Neutralny udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych w portfelu funduszu wynosi po 50% aktywów.
  • Zarządzając funduszem wybieramy akcje głównie dużych spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
  • W części dłużnej koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych oraz ryzyku kredytowym emitentów.
 • Ogłoszenia funduszu

 • Dokumenty do pobrania

Pozostałe fundusze Parasola NN FIO