NN Zrównoważony

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
288,02 PLN
Wartość jednostki 22.07.2016
334,93 PLN
Wartość jednostki 24.07.2017
+16,29 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark50% WIG + 25% MLG0PL + 25% MLGFPL
Początek działalności funduszu11.03.1998
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)3,00%
ZarządzającyMarcin Szortyka, Jarosław Karpiński
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Marcin Szortyka

  Marcin Szortyka

  Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi 13 lat w branży

  W drugim kwartale fundusz zyskał 2,7%. Na powyższy rezultat wpływ miała pozytywna koniunkturach na rynku akcji (WIG wzrósł o 5,4%) oraz rynku papierów dłużnych (wzrost indeksu obligacji o 1,5%). Podobnie jak w pierwszym kwartale, w drugim fundusz zanotował wynik powyżej benchmarku na bazie brutto (przed opłatą). Taki stan rzeczy, podyktowany był przeważeniem komponentu akcyjnego w portfelu oraz trafnej polityki inwestycyjnej w części obligacyjnej.

  Do najbardziej zyskownych sektorów drugiego kwartału należy zaliczyć: spółki deweloperskie (+10,2%), paliwowe (+8,6%) oraz energetyczne (+5,6%). Po drugiej stronie barykady znalazły się: chemiczny(-8,9%), surowcowy (-3,3%). W porównaniu do WIGu kiepskie wyniki wypracowały również spółki spożywcze (-2,3%) oraz mediowe (-0,8%). W drugim kwartale inwestorzy poznali wyniki za pierwszy kwartał bieżącego roku. Trendy obserwowane w końcówce 2016 roku były kontynuowane. To spółki z grona „blue chips” pokazały lepsze dynamiki aniżeli te z grona małych i średnich. W przypadku tych drugich, coraz częściej widoczna staje się presja na marże wynikająca z droższych cen surowców i presji płacowej.

  Pozytywne postrzeganie polskiego rynku wśród inwestorów globalnych znajduje odzwierciedlenie w postaci wzrostu wartości rodzimej waluty oraz dodatnich stóp zwrotu na rynkach akcyjnym i obligacyjnym. Na razie nie widać symptomów „przegrzania” polskiego rynku, w związku z czym utrzymujemy pozytywne nastawienie do polskich akcji.

Pozostałe fundusze Parasola NN FIO