NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Zrównoważony

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
332,01 PLN
Wartość jednostki 19.06.2017
310,23 PLN
Wartość jednostki 19.06.2018
-6,56 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

W pierwszym kwartale fundusz zniżkował o 5,13%. Spadek był głównie spowodowany gorszym zachowaniem rynku akcyjnego - w ciągu kwartału WIG zniżkował o 8,4%. W skali kwartału najsłabiej zachowały się spółki duże (-10,2%), a małe (-2,9%) i średnie (-6,0%) były relatywnie mocniejsze. Surowce zachowywały się zmiennie, rosła cena ropy naftowej (+7,3%) a zniżkowała cena miedzi (-7,9%). Polski złoty był i polskie obligacje były w dalszym ciągu mocne (indeks polskich obligacji zwyżkował o 1,7%).
Polskiemu indeksowi najbardziej ciążyły spółki paliwowe, które zniżkowały o 16,7%, głównie za sprawą niższych marż rafineryjnych. Słabo zachowywały się także spółki surowcowe (-20%) i chemiczne (-10,8%), w efekcie spadku cen surowców i mocnej złotówki. Z dużych spółek zniżkowały także banki (-7,6%), których tempo spadku zwiększyło się po niższej od spodziewanej inflacji i przesunięciu oczekiwań na pierwsze podwyżki stóp w Polsce na koniec roku 2019. Spadał także sektor energetyczny (-17,8%), z uwagi na niepewność co do dalszych nakładów na m.in. elektrownię atomową. Relatywnie mocne były spółki żywnościowe i telekomy.
W pierwszym kwartale fundusz zanotował wynik gorszy od benchmarku, głównie przez przeważenie części akcyjnej. Po spadkach w pierwszym kwartale wyceny polskich spółek są relatywnie niższe niż były w 2017 czy 2016 roku mierząc wskaźnikiem P/E. Niestety, rosnące napięcia geopolityczne (wojna handlowa USA-Chiny, tlący się konflikt w Syrii) powodują zwiększoną zmienność na rynkach, a dodatkowo oddalenie perspektywy podwyżek stóp procentowych w Polsce oddala perspektywy poprawy wzrostu zysków w bankach, stabilizując jednocześnie polski rynek długu.
Rozwiń
Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark50% WIG + 25% G0PL + 25% GFPL
Początek działalności funduszu11.03.1998
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)3.00%
ZarządzającyMarcin Szortyka

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweBrak
Opłaty bieżące3.00 % (30.00zł)
Koszty transakcyjne0.21 % (2.08zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje zgromadzone aktywa w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
  • Udział akcji w stosunku do instrumentów dłużnych jest uzależniony od bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na rynkach finansowych i może wahać się w przedziale od 30% do 70% aktywów. Neutralny udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych w portfelu funduszu wynosi po 50% aktywów.
  • Zarządzając funduszem wybieramy akcje głównie dużych spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
  • W części dłużnej koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych oraz ryzyku kredytowym emitentów.

Pozostałe fundusze Parasola NN FIO