NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Zrównoważony

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
336,14 PLN
Wartość jednostki 16.08.2017
319,25 PLN
Wartość jednostki 16.08.2018
-5,02 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

W pierwszym kwartale fundusz zniżkował o -2,59%. Spadek był głównie spowodowany gorszym zachowaniem rynku akcyjnego - w ciągu kwartału WIG zniżkował o 4,15. W drugim kwartale mieliśmy do czynienia z bardzo mocną wyprzedażą w segmencie spółek małych (sWIG80 -10,5%) i średnich (mWIG40 -7,4%). Wyprzedaż przyspieszyła zwłaszcza w czerwcu, w miesiącu, gdzie fundusze akcyjne zanotowały wielomilionowe odpływy. Złotówka także była pod presją. Na tym tle obligacje z Polski zachowały się stabilnie. Ich oprocentowanie na koniec czerwca było nieznacznie wyższe niż trzy miesiące wcześniej, choć deprecjacja złotego do dolara powinna się w końcu przełożyć na wzrost inflacji, za którym najprawdopodobniej pójdzie spadek cen naszych "skarbówek".
Z indeksów sektorowych najbardziej ucierpiało budownictwo (-20%), spółki chemiczne (-13%) i telekomunikacyjne (-12). Spółkom budowlanym ciążą rosnące koszty usług budowlanych, spółkom chemicznym rosnące koszty wsadu (gaz), natomiast spółkom telekomunikacyjnym ciągła presja konkurencyjna. Jedynym sektorem, który zanotował zwyżkę był sektor paliwowy, który największy spadek zaliczył w pierwszym kwartale. Z racji swojej wagi polskiemu indeksowi najbardziej ciążyły spółki finansowe (WIG Banki -8% w kwartale), energetyczne (-4,6%) i odzieżowe (-5,8%).
W drugim kwartale fundusz zanotował wynik nieznacznie lepszy od benchmarku (na bazie brutto). Po spadku w drugim kwartale wycenowe dyskonto rynku polskiego do historycznych średnich oraz rynków wschodzących powiększyło się jeszcze bardziej. Niskie i spadające obroty sugerują zmniejszone zainteresowanie rynkiem polskim. O ile wyceny dla szerokiego rynku rzędu P/E 11x na rok 2019 wygląda bardzo atrakcyjnie, o tyle brak jest katalizatora do ruchu wzrostowego. Takim katalizatorem mógłby być powrót sentymentu na rykach wschodzących i napływ środków zagranicznych, bądź odbicie w zyskach spółek, którego spodziewamy się w okolicach czwartego kwartału br.
Rozwiń
Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark50% WIG + 25% G0PL + 25% GFPL
Początek działalności funduszu11.03.1998
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)3.00%
ZarządzającyMarcin Szortyka, Krzysztof Prus

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące3.00 % (30.00zł)
Koszty transakcyjne0.21 % (2.08zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje zgromadzone aktywa w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
  • Udział akcji w stosunku do instrumentów dłużnych jest uzależniony od bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na rynkach finansowych i może wahać się w przedziale od 30% do 70% aktywów. Neutralny udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych w portfelu funduszu wynosi po 50% aktywów.
  • Zarządzając funduszem wybieramy akcje głównie dużych spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
  • W części dłużnej koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych oraz ryzyku kredytowym emitentów.

Pozostałe fundusze Parasola NN FIO