NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Zrównoważony

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
315,45 PLN
Wartość jednostki 15.06.2018
318,79 PLN
Wartość jednostki 17.06.2019
+1,06 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Druga połowa roku rozpoczęła się optymistycznie dla rynku, przynosząc pewne odreagowanie po słabej pierwszej połowie. Indeks osiągnął lokalne maksimum pod koniec sierpnia i od tego momentu osuwał się w ślad za rynkami globalnymi. Ostatecznie, na koniec października indeks WIG był na poziomach zbliżonych do końca czerwca. Od końca półrocza najmocniej zachowywały się spółki duże, podczas gdy sWIG80 i mWIG40 zanotowały odpowiednio dwucyfrowe lub blisko dwucyfrowe spadki, kontynuując słabą passę z pierwszej połowy roku.
Warto odnotować o zmianie klasyfikacji Polski z rynków wschodzących do rozwiniętych przez dwóch dostawców indeksów – FTSE i Stoxx. Rekordowe transakcje na GPW z tym związane miały miejsce 21 września 2018 roku. Samo przejście, w naszej opinii, nie zmieni istotnie postrzegania lokalnego parkietu przez inwestorów zagranicznych. Obligacje krajowe były wyjątkowo stabilne, poruszając się w wąskim przedziale rentowności oscylującym około 3,20% dla „dziesięciolatek”.
Z indeksów sektorowych najmocniej zachowywały się subindeksy paliwo-gazowe i informatyczne, natomiast najsłabszy były sektory chemiczne, odzieżowy i telekomunikacyjny. Sektorowi paliwowemu pomagały rosnące marże rafineryjne oraz wysokie ceny ropy i gazu – cena gazu z drugiej strony ciążyła sektorowi chemicznemu, stąd tak istotna różnica w zachowaniu tych sektorów. Największy sektor – bankowy – zachowywał się stabilnie do końca października.
Od początku drugiego półrocza fundusz nieznacznie stracił względem benchmarku (przed opłatą za zarządzanie). Wynikowi pomagała trafna selekcja i przeważenie w sektorze paliwowym, oraz selekcja w sektorach przemysłowym, telekomunikacyjnym i finansowym. Negatywny wpływ względem benchmarku miała nieudana selekcja akcji vs obligacje, oraz niedoważenie w sektorze surowcowym i przeważenie w sektorze energetycznym. Druga połowa roku przyniosła również kilka wezwań na spółki z segmentu małych i średnich, co potwierdza, naszym zdaniem, niską wycenę spółek na krajowym parkiecie. Katalizatorem do odbicia mógłby być powrót sentymentu na rykach wschodzących i napływ środków zagranicznych, bądź odbicie w zyskach spółek, którego spodziewamy się w okolicach czwartego kwartału br.
Rozwiń
Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark50% WIG + 25% G0PL + 25% GFPL
Początek działalności funduszu11.03.1998
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)3.00%
ZarządzającyMarcin Szortyka, Krzysztof Prus

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące3.00 % (30.00zł)
Koszty transakcyjne0.18 % (1.76zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje zgromadzone aktywa w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
  • Udział akcji w stosunku do instrumentów dłużnych jest uzależniony od bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na rynkach finansowych i może wahać się w przedziale od 30% do 70% aktywów. Neutralny udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych w portfelu funduszu wynosi po 50% aktywów.
  • Zarządzając funduszem wybieramy akcje głównie dużych spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
  • W części dłużnej koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych oraz ryzyku kredytowym emitentów.

Pozostałe fundusze Parasola NN FIO