NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
177,50 PLN
Wartość jednostki 15.06.2018
181,67 PLN
Wartość jednostki 17.06.2019
+2,35 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

13.05.2019
Marzec przyniósł kontynuację dobrych nastrojów na rynku obligacji korporacyjnych o wysokim oprocentowaniu (high yield). Klasa aktywów urosła o kolejne 0,5 proc. dzięki czemu kwartalna zwyżka powiększyła się do ponad 6 proc. NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego zarobił 6,16 proc. O ile jednak na początku kwartału to wzrost notowań papierów korporacyjnych wywindował wyniki funduszu, o tyle w marcu to spadek rentowności (wzrost cen) obligacji skarbowych pozytywnie przyłożył się do wyniku.
Można powiedzieć, że NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego dostał paliwo do zwyżek z dwóch źródeł – najpierw od rynku ryzykownych aktywów, dzięki poprawie nastrojów inwestorów po słabej końcówce 2018 r. Następnie od rynku obligacji. Ten z kolei urósł na fali zapowiedzi amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) z 20 marca - instytucja poinformowała, że przechodzi do łagodniejszej polityki pieniężnej (będzie redukować swój bilans w wolniejszym tempie i może w ogóle nie podnieść stóp procentowych w 2019 r.). Europejski Bank Centralny (EBC) również zapowiedział, że nie podniesie stóp procentowych przynajmniej do końca 2019 r. (wcześniej była mowa o „lecie 2019 r.”). Dodatkowo, od września 2019 r. do marca 2021 r. przeprowadzi serię aukcji typu TLTRO (długoterminowych pożyczek udzielanych bankom komercyjnym po to, żeby udzielały one więcej kredytów inwestycyjnych i konsumpcyjnych).
Na podstawie własnych analiz kredytowych oceniamy, że emitenci, których obligacje trafiły do portfela funduszu NN (L) Globalnego Długu Korporacyjnego pozostają w dobrej kondycji. Nie spodziewamy się przypadków niewypłacalności, jako że spółki z portfela nie miały ostatnio problemów z terminową regulacją zobowiązań. Jedynie nieliczne obligacje są notowane z dużym dyskontem do wartości nominalnej. Fundusz w dalszym ciągu będzie się koncentrował na inwestycjach w obligacje dużych firm, których zdrowa kondycja finansowa jest poduszką bezpieczeństwa w przypadku ewentualnego potknięcia. Unikamy emitentów z sektora naftowego, farmacji i handlu.
Rozwiń
Thumbnail
Sjors HaverkampGlobal Head of High Yield

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,80%
ZarządzającySjors Haverkamp, Sebastiaan Reinders, Joep Huntjens

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.19 % (21.90zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Global High Yield.
  • NN (L) Global High Yield inwestuje w obligacje korporacyjne o podwyższonym ryzyku (o ratingu niższym niż BBB) emitowane przez spółki na całym świecie.
  • W ramach strategii funduszu luksemburskiego zarządzający wykorzystuje różnice w oczekiwanych stopach zwrotu, inwestując w obligacje korporacyjne spółek z różnych krajów, sektorów oraz o różnych poziomach ryzyka kredytowego.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel wysokodochodowych i płynnych obligacji korporacyjnych.
   

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO