NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
145,54 PLN
Wartość jednostki 13.01.2016
172,36 PLN
Wartość jednostki 13.01.2017
+18,43 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

zainwestuj online Bez opłat dystrybucyjnych

Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Tim Dowling

  Tim Dowling

  Head of Global High Yield Credit

  Podczas drugiego kwartału globalny rynek długu korporacyjnego nadal wzrastał po odbiciu z gorszego roku 2015 i początku 2016. Silne wzrosty cen obligacji były napędzane wzrastającymi cenami energii i surowców, lepszymi danymi ekonomicznymi i wspierającymi działaniami banków centralnych.

  Podczas drugiego kwartału fundusz NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego odnotował wynik +4,86%. Zyskaliśmy dzięki niedoważeniu Europy względem USA, oraz wyborowi emitentów z USA. W ujęciu sektorowym, najlepiej radziły sobie energia i przemysł.

  Obecnie większość strategii długu korporacyjnego zachowuje się stosunkowo ostrożnie, ze względu na obawy o przeniesienie się fali upadłości z sektorów energii i górnictwa na pozostałe. W naszej ocenie nie powinno się tak stać, a obligacje korporacyjne powinny nadal zachowywać się dobrze w porównaniu z innymi klasami aktywów.

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO