NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
178,48 PLN
Wartość jednostki 20.10.2017
177,99 PLN
Wartość jednostki 22.10.2018
-0,27 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

W ostatnim miesiącu drugiego kwartału inwestorzy wycofali ok. 3,5 mld dolarów z obligacji o wysokim oprocentowaniu (high yield). Na szczęście negatywny wpływ odpływu kapitału z tej klasy aktywów został zniwelowany wypłatami kuponów obligacji i wygaśnięciem wielu serii papierów. W tym okresie NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego wyszedł na zero osiągając stopę zwrotu rzędu 0,03 proc.
Jednocześnie nowych emisji było niewiele - mniej więcej połowa tego, co w statystycznym czerwcu. Oczekujemy, że nowych papierów będzie jeszcze mniej w kolejnych miesiącach - większość emitentów, którzy chcieli zrefinansować zadłużenie antycypując wzrost stóp procentowych - już to zrobiło. Ograniczona podaż stwarza miejsce do technicznej zwyżki cen instrumentów high yield.
Wśród spółek z naszego spectrum inwestycyjnego nie było żadnych przypadków niewypłacalności (defaultów). Zakładamy, że ta zdrowa sytuacja się utrzyma i nie widzimy ryzyka bankructw w dającej się przewidzieć przyszłości.
Wzrost gospodarczy w USA I Europie wyhamował, mimo to pozostaje przyzwoity. W Chinach też nic nie zapowiada spowolnienia. Na tle sprzyjających warunków gospodarczych i ograniczonej liczby emisji nowych papierów, pozostajemy pozytywnie nastawieni do obligacji o wysokim oprocentowaniu.
Jednocześnie trzeba pamiętać, że hossa wywindowała notowania obligacji o wysokim oprocentowaniu i - biorąc pod uwagę zmienne nastroje na rynkach - do wywołania korekty wystarczy teraz niewiele. Dlatego rozsądek nakazuje zachowanie ostrożności w nadchodzących miesiącach. Do czasu nadejścia głębszej korekty będziemy inwestowali w obligacje o wyższej jakości i krótszym terminie do wykupu.
Rozwiń
Thumbnail
Sjors HaverkampGlobal Head of High Yield

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,80%
ZarządzającySjors Haverkamp, Sebastiaan Reinders, Joep Huntjens

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.19 % (21.90zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Global High Yield.
  • NN (L) Global High Yield inwestuje w obligacje korporacyjne o podwyższonym ryzyku (o ratingu niższym niż BBB) emitowane przez spółki na całym świecie.
  • W ramach strategii funduszu luksemburskiego zarządzający wykorzystuje różnice w oczekiwanych stopach zwrotu, inwestując w obligacje korporacyjne spółek z różnych krajów, sektorów oraz o różnych poziomach ryzyka kredytowego.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel wysokodochodowych i płynnych obligacji korporacyjnych.
   

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO