<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Obligacje światowych korporacji w jednym funduszu? Zainwestuj w NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego i zostań naszym partnerem w inwestycjach. Wystarczy już 200 zł
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
175,38 PLN
Wartość jednostki 23.01.2019
188,77 PLN
Wartość jednostki 23.01.2020
+7,63 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

23.12.2019
We wrześniu walka banków centralnych ze słabszymi danymi gospodarczymi trwała w najlepsze. W strefie euro Europejski Bank Centralny (EBC) obciął stopę depozytową o 10 punktów bazowych i ogłosił rozpoczęcie nowego programu skupu aktywów od 1 listopada. Amerykański Fed obniżył swoją podstawową stopę procentową o 25 punktów bazowych. Pomimo tego, amerykański bank centralny zaskoczył rynek negatywnie, gdyż członkowie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku – inaczej niż inwestorzy - nie spodziewają się kolejnych obniżek w najbliższym czasie.
W ostatnim miesiącu trzeciego kwartału mieszane wieści z frontu wojny handlowej dostarczyły rynkom sporą dawkę zmienności. Nie pomagały coraz słabsze dane gospodarcze. To wszystko sprawiło, że oczekiwania odnośnie do wzrostu zysków spółek na resztę roku spadły, szczególnie dla firm cyklicznych. Z funduszy obligacji korporacyjnych o wysokim oprocentowaniu (high yield) wypłacono prawie 5 mld USD netto. Po letniej przerwie wzrosła liczba nowych emisji, ich wartość sięgnęła 31 mld USD, a 65 proc. tej kwoty zostało wykorzystane na refinansowanie zapadających emisji. Jedynym emitentem, który nie wykupił swoich obligacji w terminie było Alta Mesa Resources. Na szczęście NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego nie miał ekspozycji na tę spółkę. W III kwartale fundusz osiągnął 0,72 proc. stopy zwrotu. Jego zysk od początku 2019 r. do końca września to aż 8,41 proc.
Oczekiwania odnośnie do tempa wzrostu gospodarczego pogorszyły się, ale w kategoriach bezwzględnych gospodarka pozostaje w miarę silna. Kondycja emitentów, których obligacje trafiają do funduszu w dalszym ciągu jest solidna. Ryzyko niewypłacalności spółek pozostaje pod kontrolą – firmy mają silną pozycję płynnościową, współczynniki zadłużenia są stabilne. Jednocześnie ceny obligacji high-yield są coraz bardziej zróżnicowane ze względu na rosnącą niepewność gospodarczą i polityczną oraz związane z nią zagrożenia specyficzne dla poszczególnych spółek.
Nasz podstawowy scenariusz na 2019 r., zakładający podwyższoną zmienność notowań obligacji korporacyjnych, zmaterializował się. Jesteśmy zdania, że przedłużające się negocjacje handlowe między USA a Chinami podtrzymają tę zmienność. Częściowa umowa handlowa między mocarstwami jest jak najbardziej prawdopodobna, jednak naszym zdaniem nie zakończy okresu niepewności. Rynek próbuje teraz wycenić perspektywę pogorszenia tempa wzrostu gospodarczego połączoną ze wspierającą postawą banków centralnych. Uważamy, że ta równowaga jest krucha i pogarszające się perspektywy gospodarcze wezmą górę. NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego w dalszym ciągu będzie się koncentrował na inwestycjach w obligacje dużych firm, których zdrowa kondycja finansowa stanowi poduszkę bezpieczeństwa na wypadek ewentualnego potknięcia. Pozostajemy otwarci na inwestycje również w obligacje mniejszych podmiotów pod warunkiem, że zostaniemy odpowiednio wynagrodzeni za ryzyko. Ogólna pozycja funduszy stała się bardziej defensywna.
Rozwiń
Thumbnail
Jan MorbiatoMenedżer Komunikacji Inwestycyjnej

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,80%
ZarządzającySjors Haverkamp, Sebastiaan Reinders, Joep Huntjens

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.19 % (21.90zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Global High Yield.
  • NN (L) Global High Yield inwestuje w obligacje korporacyjne o podwyższonym ryzyku (o ratingu niższym niż BBB) emitowane przez spółki na całym świecie.
  • W ramach strategii funduszu luksemburskiego zarządzający wykorzystuje różnice w oczekiwanych stopach zwrotu, inwestując w obligacje korporacyjne spółek z różnych krajów, sektorów oraz o różnych poziomach ryzyka kredytowego.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel wysokodochodowych i płynnych obligacji korporacyjnych.
   

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO