NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
177,94 PLN
Wartość jednostki 11.12.2017
173,24 PLN
Wartość jednostki 11.12.2018
-2,64 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Ostatni miesiąc trzeciego kwartału na rynku obligacji o wysokim oprocentowaniu był udany, przede wszystkim za sprawą emitentów z sektorów energetyki i telekomunikacji. Inwestorzy wrócili z wakacji z nadzieją na nowe emisje, których liczba ostatecznie rozczarowała. W rezultacie popyt przesunął się z rynku pierwotnego na wtórny, a notowań papierów typu high yield wzrosły. Żaden z emitentów obligacji, które mamy w portfelu, nie zbankrutował we wrześniu. Przewidujemy że przypadki niewypłacalności spółek pozostaną sporadyczne w najbliższej przyszłości.
We wrześniu NN (L) Global High Yield osiągnął stopę zwrotu 0,71 proc. o 0,44 pkt proc. wyższą niż benchmark. W ślad za nim NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego wypracował wynik na poziomie 0,62 proc. Na stopę zwrotu pozytywnie wpłynęła decyzja o niedoważeniu w sektorze budowlanym – wielu jego przedstawicieli miało ostatnio kłopoty. Zadłużona włoska spółka Astaldi (znana również z kontraktów w Polsce) wnioskowała o ochronę przed wierzycielami. Inna firma budowlana z Italii – CMC Ravenna, zaraportowała słabe wyniki finansowe i opóźnienia w ściąganiu należności, co wywołało obawy o jej płynność. Rozczarowujący raport za II kw. opublikowało również hiszpańsko/meksykańska przedsiębiorstwo OHL.
Tempo wzrostu gospodarczego zarówno w Europie jak i USA stabilizuje się na dość wysoki poziomie. W USA pensje rosną. Kondycja gospodarcza Chin również wygląda solidnie. Na tak zarysowanym tle gospodarczym, w połączeniu z ograniczoną liczbą nowych emisji i nielicznymi przypadkami niewypłacalności spółek, zachowujemy konstruktywne nastawienie do obligacji typu high yield, mimo ich wysokich wycen.
Jednocześnie trzeba pamiętać, że Fed podnosi stopy procentowe, a Europejski Bank Centralny będzie dalej stopniowo ograniczać QE. Dlatego do funduszu wybieramy papiery o stosunkowo krótkim terminie do wykupu (portfel ma niższą durację niż benchmark). Zakładamy, że prawdopodobieństwo korekty na rynku high yield rośnie. Kiedy już się ona zmaterializuje, pojawią się też okazje do zakupów. Do czasu korekty stawiamy na obligacje emitentów w lepszej kondycji finansowej.
Rozwiń
Thumbnail
Sjors HaverkampGlobal Head of High Yield

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,80%
ZarządzającySjors Haverkamp, Sebastiaan Reinders, Joep Huntjens

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.19 % (21.90zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Global High Yield.
  • NN (L) Global High Yield inwestuje w obligacje korporacyjne o podwyższonym ryzyku (o ratingu niższym niż BBB) emitowane przez spółki na całym świecie.
  • W ramach strategii funduszu luksemburskiego zarządzający wykorzystuje różnice w oczekiwanych stopach zwrotu, inwestując w obligacje korporacyjne spółek z różnych krajów, sektorów oraz o różnych poziomach ryzyka kredytowego.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel wysokodochodowych i płynnych obligacji korporacyjnych.
   

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO