NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
151,23 PLN
Wartość jednostki 24.03.2016
171,45 PLN
Wartość jednostki 27.03.2017
+13,37 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Sjors Haverkamp

  Sjors Haverkamp

  Global Head of High Yeld Lead Portfolio Manager

  Po zwycięstwie Donalda Trumpa można było zaobserwować wyprzedaż obligacji skarbowych i zacieśnienie spreadów obligacji wysokodochodowych typu high yield. Wywołane to było planami administracji Donalda Trumpa o zmniejszeniu regulacji, cięciami podatków i stymulacją fiskalną, które prawdopodobnie ożywią gospodarkę i rynki.

  Fundusz w czwartym kwartale wypracował stopę zwrotu równą +1,93%, co daje całoroczną stopę zwrotu na poziomie +15,98%. Najlepszymi sektorami była energetyka, dobra podstawowe i przemysł.

  USA i Europa zamknęły rok z pozytywnymi warunkami rynkowymi; obie gospodarki rosną stabilnie, rynek pracy ulega poprawie, a inflacja powoli wzrasta. Ponieważ obligacje korporacyjne typu high yield zwykle przynoszą dobre wyniki w okresach wzrostu stóp procentowych, towarzyszącym ekspansji gospodarczej, prawdopodobnie spready ulegną dalszemu zacieśnieniu.

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO