<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
102,58 PLN
Wartość jednostki 25.01.2019
106,05 PLN
Wartość jednostki 27.01.2020
+3,38 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:niski 2/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
09.08.2019
Ostatnie trzy miesiące na rynku finansowym obfitowały w szereg wydarzeń, które miały swoje przełożenie na znaczne spadki rentowności obligacji. W efekcie był to udany czas dla obligacji skarbowych.
Wśród głównych czynników, jakie globalnie wpływały na spadek rentowności instrumentów dłużnych należy wymienić: eskalację napięcia w stosunkach handlowych USA - Chiny, kolejną serię słabszych odczytów wskaźników wyprzedzających zarówno w USA jak i Europie, czy gołębie komentarze po posiedzeniach najważniejszych banków centralnych. Instytucje prowadzące politykę pieniężną są zdeterminowane do złagodzenia skutków spowolnienia gospodarczego (EBC zapowiedział, że uruchomi nowy program pobudzający gospodarkę, jeżeli inflacja w eurolandzie nie przyspieszy, a Fed dał do zrozumienia, że prawdopodobnie już na lipcowym posiedzeniu obniży stopy procentowe).
W Polsce natomiast obserwowaliśmy wciąż solidy wzrost gospodarczy. PKB utrzymuje się na wysokim poziomie, nadal silny jest rynek pracy. Dynamicznie rosła również inflacja. Wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł z poziomu 1,7% w marcu do 2,6% w czerwcu. Nie ma to jednak na razie negatywnego wpływu na ceny obligacji, gdyż członkowie Rady Polityki Pieniężnej sygnalizują brak podwyżek stóp procentowych w najbliższej przyszłości. W tym otoczeniu ceny polskich obligacji skarbowych podążały za światowymi trendami. Rentowność skarbowej obligacji dwuletniej spadła o 8pb do poziomu 1,6%. Natomiast rentowność obligacji dziesięcioletniej spadła aż o 45pb do poziomu 2,4%.
W 2 kwartale 2019 roku NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus zarobił 1,24 proc. a od 27 lipca 2018 r., czyli od dnia, w którym zmieniła się jego strategia, do końca marca 2019 r. 2,14 proc. Pozwoliło to na uplasowanie subfunduszu w czołówce wśród podobnych rozwiązań w tym roku. Wyniki te zostały osiągnięte przy relatywnie małej zmienności jednostki.
Rozwiń
Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Informacje

Typ funduszuKrótkoterminowy dłużny
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 12M
Początek działalności funduszu27.07.2018 (do dnia 26.07.2018 fundusz działał pod nazwą NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,00%
ZarządającyTomasz Rabęda

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące1.02 % (10.20zł)
Koszty transakcyjne0.05 % (0.49zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować w krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
  • Fundusz o niskim ryzyku.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w krótko i średnioterminowe dłużne instrumenty finansowe.

  • Główną część lokat stanowią instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej.

  • Zarządzając Funduszem wybiera instrumenty dłużne pozwalające na wzrost wartości aktywów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na krótki i średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.

   
   
   

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO