<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) | NN Investment Partners TFI S.A.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Obligacji Plus

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
111,73 PLN
Wartość jednostki 22.09.2021
110,96 PLN
Wartość jednostki 22.09.2022
-0,69 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:3
Poziom ryzyka:niski 2/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
10.02.2020
Przez większość 2019 r. obligacjom skarbowym na całym świecie pomagało pogłębiające się spowolnienie gospodarcze. Główne banki centralne postanowiły z nim walczyć obniżkami stóp procentowych – Rezerwa Federalna – oraz zasileniem rynków finansowych gotówką – Rezerwa Federalna i Europejski Bank Centralny. W rezultacie ceny „skarbówek” rosły (rentowność spadała). Nie inaczej było w Polsce, gdzie na dobre nastroje inwestorów globalnych nałożył się niski deficyt budżetowy i związana z nim niska podaż obligacji skarbowych. NN Krótkoterminowych Obligacji Plus wypracował dla swoich uczestników 3,7 proc. zysku (jednostka uczestnictwa kategorii A).
W czwartym kwartale koniunktura na rynku długu zaczęła się powoli zmieniać, zaś początek 2020 r. przyniósł już zdecydowany zwrot – ceny obligacji skarbowych spadały (rentowność rosła). Tym razem również mieliśmy do czynienia ze splotem czynników globalnych i lokalnych. O ile jednak przez większość 2019 r. działały one na korzyść papierów dłużnych, o tyle w pierwszych tygodniach nowego roku zaczęły szkodzić.
Z perspektywy globalnej obserwowaliśmy powrót apetytu na ryzykowne aktywa i odwrót od bezpiecznych inwestycji. Waszyngton i Pekin ogłosiły zawieszenie broni w wojnie handlowej, a inwestorzy spodziewali się ożywienia w światowej gospodarce. Z perspektywy lokalnej sporym zaskoczeniem okazały się dane o inflacji – ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego wynikało, że w grudniu ceny poszły w górę aż o 3,4 proc., a więc znacznie bardziej niż spodziewali się analitycy. Nawet jeżeli wzrost inflacji miałby się okazać się przejściowy – jak zakłada Narodowy Bank Polski – inflacja w całym 2020 r. może przekroczyć cel NBP na poziomie 2,5 proc. To oznacza, że inwestycja w obligacje skarbowe przyniesie realnie niższy zysk niż w zeszłym roku.
Z drugiej strony, największa pozytywna niespodzianka 2019 r., czyli zbilansowany budżet państwa, prawdopodobnie nie zmieni się w niespodziankę negatywną – deficyt budżetowy pozostanie pod kontrolą, a wraz z nim podaż obligacji. Potencjał do dalszego dynamicznego wzrostu cen obligacji (spadku rentowności) jest ograniczony, ale potencjał do zdecydowanego spadku notowań (wzrostu rentowności) – również. Uważamy, że polskie obligacje pozostają dobrym wyborem, ale inwestorzy nie powinni się spodziewać tak wysokich stóp zwrotu, jak w 2019 r.
Rozwiń
Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Informacje

Typ funduszuDłużny
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 12M
Początek działalności funduszu27.07.2018 (do dnia 19 lipca 2020 fundusz działał pod nazwą NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)0,75%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
ZarządającyKrzysztof Prus

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące0.85 % (8.50zł)
Koszty transakcyjne0.01 % (0.10zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować w krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
  • Fundusz o niskim ryzyku.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Subfundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w instrumenty dłużne, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, lub inne instrumenty finansowe dające ekspozycję na te instrumenty dłużne. Ekspozycja portfela na polskiego złotego wynosi od 70% do 100% aktywów funduszu.

  • Główną część lokat stanowią instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej.

   
   
   

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO