NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN SFIO Obligacji 2

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
273,30 PLN
Wartość jednostki 15.03.2017
285,09 PLN
Wartość jednostki 15.03.2018
+4,31 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 2 lata.
  • Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Jan Kowalski

  Tomasz Rabęda

  Starszy zarządzający ds. instrumentów dłużnych 18 lat w branży

  Koniec drugiego kwartału przyniósł istotną zmianę retoryki banków centralnych na świecie.  Amerykańska Rezerwa Federalna podniosła stopę procentową o 25 pb oraz zapowiedziała program zmniejszania bilansu, prezes Europejskiego Banku Centralnego ogłosił zwycięstwo w walce z deflacją. W kolejnych miesiącach napięcia geopolityczne, ryzyko użycia arsenału nuklearnego oraz kryzys administracji USA spowodowały spadki rentowności na rynkach bazowych.

  Pomimo napięć na linii Waszyngton-Pjongjang globalne warunki makroekonomiczne pozostawały korzystne dla obligacji krajów emerging markets. Rekordowo niska zmienność na rynku amerykańskich obligacji skarbowych, znaczne napływy do funduszy rynków wschodzących, a także tempo wzrostu gospodarczego w krajach tj. Japonia, Chiny oraz w strefie euro przewyższyły oczekiwania ekonomistów. W 2017 roku po raz pierwszy od dziesięciu lat wszystkie z 45 krajów badanych przez OECD odnotują wzrost gospodarczy. Niskie odczyty wskaźników inflacji umożliwiły bankom centralnym wydłużenie procesu normalizacji polityki monetarnej.

  W Polsce dominowały dobre dane makroekonomiczne: wysokie tempo wzrostu gospodarczego oraz niska realizacja deficytu budżetowego, dzięki większym wpływom z podatku VAT, a także poprawie jego ściągalności. Pomimo wzrostu wskaźnika inflacji z 1,5% r/r w czerwcu do 2,2% we wrześniu utrzymywał się trend spadkowy rentowności obligacji krótkoterminowych. Dwuletnie skarbówki osiągnęły poziom rentowności 1.64% na koniec trzeciego kwartału wobec 1.8% na koniec czerwca. Obligacje pięcio- i dziesięcioletnie utrzymywały się na niezmienionych poziomach.

  Fundusz Obligacji2 osiągnął w trzecim kwartale stopę zwrotu na poziomie 0,51% brutto. Na wynik korzystnie wpłynęły inwestycje w obligacje stałokuponowe w regionie, natomiast negatywnie kontrybuowały do wyniku pozycje zabezpieczające ryzyko wzrostu stóp procentowych na rynkach bazowych.

  Ograniczanie wielkości luzowania ilościowego przez ECB oraz zmniejszanie bilansu Rezerwy Federalnej poprzez ograniczanie reinwestycji będzie wpływało na wzrost rentowności obligacji w przyszłym roku.

  W nadchodzących kwartałach Rada Polityki Pieniężnej będzie utrzymywała stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie 1,50%. W najbliższych miesiącach inflacja CPI powinna kształtować się poniżej celu NBP. Wzrost inflacji w okolice celu NBP prognozowany jest w drugiej połowie 2018 r. Pozytywny wpływ czynników lokalnych powinien doprowadzić do dalszego zacieśniania różnicy rentowności pomiędzy polskimi obligacjami skarbowymi, a rynkami bazowymi.

Pozostałe fundusze Obligacji