....

NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
108,22 PLN
Wartość jednostki 20.07.2016
110,58 PLN
Wartość jednostki 20.07.2017
+2,18 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyGlobalny
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu03.03.2016 (do dnia 02.03.2016 fundusz działał pod nazwą NN(L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,40%
ZarządającySylvain de Ruijter, Hans van Zwol, Jaco Rouw, Sjoerd Kitzen, Thomas Ippoliti
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Sylvain de Ruijter

  Sylvain de Ruijter

  Head of Global Fixed Income

  W marcu wydarzenia polityczne znowu odgrywały ważną rolę dla inwestorów. Rynki nie reagowały jednak znacząco na każde wydarzenie polityczne. W ostatnim czasie globalna gospodarka bez trudu przechodziła przez większe wydarzenia, takie jak Brexit, czy wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Szczególnie widoczne jest to po niskim poziomie indeksu VIX (tzw. indeks strachu, mierzący oczekiwania rynkowe co do zmienności). Jego średnia wartość dla pierwszego kwartału 2017 roku była najniższa od kilku lat.

  Początek marca przyniósł globalny wzrost rentowności obligacji skarbowych. Wywołane to było koncentracją inwestorów na pozytywnych danych ekonomicznych. W drugiej połowie miesiąca rentowność spadła, ze względu na trudności polityczne w USA i bardziej gołębiej od oczekiwań retoryce FED-u.

  Subfundusz NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji podczas pierwszego kwartału 2017 roku osiągnął stopę zwrotu równą +0,60%.

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO