NN TFI Investment Partners
Notowania
 

....

NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
110,59 PLN
Wartość jednostki 25.04.2017
104,69 PLN
Wartość jednostki 25.04.2018
-5,34 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

W najbliższych kwartałach będziemy mieli do czynienia z trwałym, ponadprzeciętnym wzrostem największych gospodarek świata, po którym, z początkiem 2019 r., prawdopodobnie nastąpi delikatne spowolnienie. Dane gospodarcze, a w szczególności dane dotyczące inflacji, mogą na nowo uruchomić obawy o zbyt gwałtowne zaostrzenie polityki pieniężnej.
Spodziewamy się, że postępujące ożywienie gospodarcze wywoła nieznaczny wzrost oczekiwań inflacyjnych, które pociągną w górę rentowność obligacji rządowych. Fed będzie podnosił stopy procentowe i przyspieszał redukcję bilansu, a Europejski Bak Centralny będzie się stopniowo wycofywał ze skupu obligacji, przy czym program luzowania ilościowego EBC prawdopodobnie potrwa jeszcze przez cały 2018 r.
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji stracił 1,6 proc. w ostatnim kwartale i 3,3 proc. w całym minionym roku.
Rozwiń
Thumbnail
Sylvain de RuijterHead of Global Fixed Income

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyGlobalny
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu03.03.2016 (do dnia 02.03.2016 fundusz działał pod nazwą NN(L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,40%
ZarządającySylvain de Ruijter, Hans van Zwol, Jaco Rouw, Sjoerd Kitzen, Thomas Ippoliti

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweBrak
Opłaty bieżące1.68 % (16.80zł)
Koszty transakcyjne0.01 % (0.11zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Global Bond Opportunities.

  • NN (L) Global Bond Opportunities inwestuje w zdywersyfikowany portfel obligacji rządowych i obligacji korporacyjnych o wysokiej jakości kredytowej.

  • Portfel Funduszu zawiera obligacje wyemitowane zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się, które denominowane są w różnych walutach. Portfel może zawierać również obligacje o podwyższonym ryzyku kredytowym i stopy procentowych oraz instrumenty dłużne powstałe w wyniku sekurytyzacji.

   
   
   

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO