....

NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
102,98 PLN
Wartość jednostki 19.01.2016
109,52 PLN
Wartość jednostki 19.01.2017
+6,35 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

zainwestuj online Bez opłat dystrybucyjnych

Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 2 lata.
  • Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Jan Kowalski

  Marco Ruijer

  Lead Portfolio ManagerEmerging Market Debt, 

  W czerwcu tematem numer 1 było referendum w Wielkiej Brytanii. 51,9% Brytyjczyków zagłosowało za opuszczeniem Unii Europejskiej. Ten zaskakujący werdykt wywołał szok na rynkach finansowych. Zmienny czerwiec dotyczył nie tylko Europy. W USA bank centralny pomimo wcześniejszych wypowiedzi zasugerował kolejne podwyżki stóp procentowych, ale oczekiwania rynku co do tych zmian zostały szybko zrewidowane po publikacji słabych danych z rynku pracy. Wydarzenia w USA i Wielkiej Brytanii spowodowały ucieczkę inwestorów do bardziej bezpiecznych aktywów i były główną przyczyną spadku rentowności obligacji skarbowych z najwyższym ratingiem AAA. W czerwcu fundusz NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji uzyskał wynik +0,17%.

  Ogólnie rzecz biorąc obecnie mamy do czynienia z korzystnymi warunkami dla ryzykownych aktywów. Głównie dzięki poprawie danych ekonomicznych, bardziej zachowawczej retoryce banków centralnych oraz nadal atrakcyjnym wycenom. Jest to odzwierciedlone w portfelu inwestycyjnym gdzie utrzymujemy alokacje w amerykańskich obligacjach korporacyjnych oraz obligacjach rynków wschodzących.

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO