<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Emerytura 2060
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Emerytura 2060

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
13,23 PLN
Wartość jednostki 08.12.2021
11,40 PLN
Wartość jednostki 08.12.2022
-13,83 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

  • 1 - bardzo niski
  • 2 - niski
  • 3 - umiarkowany
  • 4 - średni
  • 5 - stosunkowo wysoki
  • 6 - wysoki
  • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Emerytura

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Komentarze dotyczące wyników funduszu

8 subfunduszy NN Emerytura zaczyna swoją działalność 29 listopada 2019 r. jako produkt dedykowany Pracowniczym Programom Kapitałowym (PPK). NN Emerytura stosują strategię funduszy daty docelowej – subfundusze o dalszej dacie docelowej w większym stopniu inwestują w akcje, natomiast im bliższa jest data docelowa tym portfel subfunduszy staje się ukierunkowany na bezpieczeństwo i inwestycje w obligacje.
Pierwszym miesiąc funkcjonowania portfeli NN Emerytura upłynie pod znakiem stopniowej, wraz z napływami z PPK, budowy pozycji w portfelu odpowiadająca limitom alokacyjnym dla poszczególnych subfunduszy o różnej dacie docelowej.
Rozwiń
Thumbnail
Oliwer PrandeckiZarządzający i Starszy Analityk Akcji

Informacje

Typ funduszuFundusz cyklu życia z datą docelową
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
Benchmarkbrak
Początek działalności funduszu
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)0,50% (opłata maksymalna)
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
ZarządającyOliwer Prandecki

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące0.43 % (4.30zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak

Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony jest dla Uczestników PPK urodzonych między rokiem 1998 a rokiem 2002 i może być nieodpowiedni dla Uczestników PPK , którzy planują wycofać swoje środki przed Zdefiniowaną Datą Funduszu (2060 rok).

Cel i polityka inwestycyjna

  • 8 subfunduszy NN Emerytura zaczyna swoją działalność 29 listopada 2019 r. jako produkt dedykowany Pracowniczym Programom Kapitałowym (PPK). NN Emerytura stosują strategię funduszy zdefiniowanej daty – subfundusze o dalszej dacie docelowej w większym stopniu inwestują w akcje, natomiast im bliższa jest data docelowa tym portfel subfunduszy staje się ukierunkowany na bezpieczeństwo i inwestycje w obligacje.
  • Docelowa Alokacja Aktywów Subfunduszu pomiędzy poszczególne klasy aktywów charakteryzujące się różnym poziomem ryzyka jest zmienna w czasie i dokonywana będzie z zachowaniem zasady stopniowej zmiany tej alokacji z instrumentów charakteryzujących się najwyższym poziomem ryzyka na rzecz bardziej konserwatywnej związanej z instrumentami o niższym poziomie ryzyka w miarę zbliżania się okresu funkcjonowania Subfunduszu do Zdefiniowanej Daty