<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego FWP PKP SFIO
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego FWP PKP SFIO

20 grudnia 2016

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 20 grudnia 2016 r.

Z dniem 20 grudnia 2016 r. w Prospekcie Informacyjnym Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 31 maja 2016 r., dokonano następujących zmian:

 

1.          Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;

1.          W Rozdziale 1 zaktualizowano punkt 2;

2.         W Rozdziale 2 zaktualizowano punkt 7 podpunkty a) i c) oraz punkt 9;

3.         W Rozdziale 3 zmieniono treść punktu 4, 7, 10.2;

4.         W Rozdziale 4 zmieniono punkt 2 podpunkt a) i b);

5.         W Rozdziale 6 zmieniono punkt 1;

6.         W Załącznikach w „Wykazie definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści Prospektu” zaktualizowano definicję pojęć „Ustawa, Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych”

6.         W Załącznikach w „Statucie” uwzględniono zmiany statutu, które weszły w życie z dniem 20 grudnia 2016 r.

 

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Pobierz pełną treść ogłoszenia tutaj.