<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego NN Perspektywa SFIO
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego NN Perspektywa SFIO

2 stycznia 2017

Z dniem 2 stycznia 2017 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 4 grudnia 2016 r., nastąpiły następujące zmiany:

1.          Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;

2.         W Rozdziale II zmieniono punkt 2.7.3;

3.         W Rozdziałach III.1 – III.6  zmieniono punkty 3.1.7.2, 3.2.7.2, 3.3.7.2, 3.4.7.2, 3.5.7.2 oraz 3.6.7.2;

4.         W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 2 stycznia 2017 r.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Pobierz pełną treść ogłoszenia tutaj.