NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego NN SFIO Akcji 2 i NN SFIO Obligacji 2

2 stycznia 2017

Z dniem 2 stycznia 2017 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 i NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Obligacji 2, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 12 grudnia 2016 r., nastąpiły następujące zmiany:

1.          Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;

2.         W Rozdziale II zmieniono punkt 2.7.3;

3.         W Rozdziałach III.1-III.2 zmieniono punkty 3.1.18.2 i 3.2.18.2;

4.         W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutów Funduszy, które weszły w życie z dniem 2 stycznia 2017 r.

 

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 i NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2 uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Pobierz pełną treść ogłoszenia tutaj.