<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego NN SFIO
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego NN SFIO

12 grudnia 2016

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 12 grudnia 2016 r.

Z dniem 12 grudnia 2016 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 4 grudnia 2016 r., nastąpiły następujące zmiany:

 

1.          Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;

2.         W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 12 grudnia 2016 r.

 

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Pobierz pełną treść ogłoszenia tutaj.