<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 28 maja 2021 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 28 maja 2021 r.

28 maja 2021

Z dniem 28 maja 2021 r. w Prospekcie Informacyjnym ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 10 marca 2021 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale II zaktualizowano punkty 2.4 i 2.9;
  3. W Rozdziałach III.1 – III.3 zaktualizowano nazwy w punktach 3.1.2.1, 3.2.2.1 oraz 3.3.2.1;
  4. W Rozdziale III.2 zaktualizowano poziomy ryzyka wskazane w punktach 3.2.3.1 oraz 3.2.5;
  5. W Rozdziałach III.1 – III.3 zmieniono punkty 3.1.4, 3.2.4 oraz 3.3.4;
  6. W Rozdziałach III.1 – III.3 zmieniono punkty 3.1.6.2, 3.2.6.2 oraz 3.3.6.2;
  7. W Rozdziałach III.1 – III.3 w punktach 3.1.7.1, 3.1.7.2, 3.2.7.1, 3.2.7.2, 3.3.7.1 oraz 3.3.7.2 uwzględniono aktualne dane finansowe;
  8. W Rozdziale V zaktualizowano dane wskazane w punkcie 5.1 oraz 5.2.1 ppkt c);
  9. W Rozdziale VI w punkcie 6.1 wykreślono tabelę zawierającą zestawienie metod pomiaru całkowitej ekspozycji funduszy;
  10.  W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 28 maja 2021 r.


Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.