NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING Konto Funduszowe SFIO z dnia 3 stycznia 2019 r.

3 stycznia 2019

Z dniem 3 stycznia 2019 r. w Prospekcie Informacyjnym ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 19 października 2018 r., nastąpiły następujące zmiany:

1.         Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;

2.         W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.9;

3.         W Rozdziale III.1 zmieniono punkty 3.1.2.1 oraz 3.1.5;

4.         W Rozdziale III.2 zmieniono punkt 3.2.2.1;

5.         W Rozdziale III.3 zmieniono punkt 3.3.2.1;

6.         W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie w dniu 3 stycznia 2019 r.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.