<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 28 maja 2021 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 28 maja 2021 r.

28 maja 2021

Z dniem 28 maja 2021 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 10 marca 2021 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale II zmieniono punkty 2.4 oraz 2.9;
  3. W Rozdziałach III.1-III.8 w punktach 3.1.5.2, 3.1.6.1, 3.2.5.2, 3.2.6.1, 3.3.5.2, 3.3.6.1, 3.4.5.2, 3.4.6.1, 3.5.5.2, 3.5.6.1, 3.6.5.2, 3.6.6.1, 3.7.5.2, 3.7.6.1, 3.8.5.2, 3.8.6.1 uwzględniono aktualne dane finansowe;
  4. W Rozdziale V zaktualizowano dane wskazane w punkcie 5.1.


Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.