<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2 NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 19 kwietnia 2021 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2 NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 19 kwietnia 2021 r.

19 kwietnia 2021

Z dniem 19 kwietnia 2021 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2 oraz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 10 marca 2021 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.9;
  3. W Rozdziale III.1 zmieniono punkt 3.1.13;
  4. W Rozdziale III.2 zmieniono punkt 3.2.13;
  5. W Rozdziale VI  w punkcie 6.1 wykreślono tabelę zawierającą zestawienie metod pomiaru całkowitej ekspozycji funduszy.


Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.