<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2 oraz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 28 maja 2021 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2 oraz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 28 maja 2021 r.

28 maja 2021

Z dniem 28 maja 2021 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2 oraz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 19 kwietnia 2021 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.4;
  3. W Rozdziale III.1 zmieniono punkt 3.1.18.2;
  4. W Rozdziale III.1w punktach 3.1.19.1, 3.1.19.2, 3.1.19.4 uwzględniono aktualne dane finansowe;
  5. W Rozdziale III.2 zmieniono punkt 3.2.18.2;
  6. W Rozdziale III.2 w punktach 3.2.19.1, 3.2.19.2, 3.2.19.4 uwzględniono aktualne dane finansowe;
  7. W Rozdziale III.2 zaktualizowano poziomy ryzyka wskazane w punktach 3.2.12.1 oraz 3.2.14;
  8. W Rozdziale V zaktualizowano dane wskazane w punkcie 5.1.


Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.