<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 28 maja 2021 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 28 maja 2021 r.

28 maja 2021

Z dniem 28 maja 2021 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 19 kwietnia 2021 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.4;
  3. W Rozdziałach III.8, III.10 oraz III.14 zaktualizowano poziomy ryzyka wskazane w punktach 3.8.4.1, 3.8.6, 3.10.4.1, 3.10.6 oraz 3.14.4.1 i 3.14.6;
  4. W Rozdziałach III.1, III.3, III.5-III.6, III.8, III.10, III.12 oraz III.14 zmieniono punkty 3.1.7.2, 3.3.7.2, 3.5.7.2, 3.6.7.2, 3.8.7.2, 3.10.7.2, 3.12.7.2 oraz 3.14.7.2;
  5. W Rozdziałach III.1, III.3, III.5-III.6, III.8, III.10, III.12, III.14 – III.16 w punktach 3.1.8.1, 3.1.8.2, 3.3.8.1, 3.3.8.2, 3.5.8.1, 3.5.8.2, 3.6.8.1, 3.6.8.2, 3.8.8.1, 3.8.8.2, 3.10.8.1, 3.10.8.2, 3.12.8.1, 3.12.8.2, 3.14.8.1, 3.14.8.2, 3.15.7.1 oraz 3.16.7.1 uwzględniono aktualne dane finansowe;
  6. W Rozdziałach III.1, III.3, III.5-III.6, III.8, III.10, III.12 oraz III.14 zaktualizowano punkty 3.1.8.4, 3.3.8.4, 3.5.8.4, 3.6.8.4, 3.8.8.4, 3.10.8.4, 3.12.8.4 oraz 3.14.8.4;
  7. W Rozdziale V zaktualizowano dane wskazane w punkcie 5.1;
  8. W Rozdziale VI w punkcie 6.1 zmieniono wykresy ryzyka.


Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.