<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 stycznia 2021 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 stycznia 2021 r.

8 stycznia 2021

Z dniem 8 stycznia 2021 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 1 stycznia 2021 r., nastąpiły następujące zmiany:

 1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
 2. W Rozdziale III.1 zmieniono punkt 3.1.7.5;
 3. W Rozdziale III.3 zmieniono punkty 3.3.7.4 oraz 3.3.7.5;
 4. W Rozdziale III.5 zmieniono punkt 3.5.7.5;
 5. W Rozdziale III.6 zmieniono punkty 3.6.7.4 oraz 3.6.7.5;
 6. W Rozdziale III.8 zmieniono punkty 3.8.7.4 oraz 3.8.7.5;
 7. W Rozdziale III.10 zmieniono punkty 3.10.7.4 oraz 3.10.7.5;
 8. W Rozdziale III.12 zmieniono punkty 3.12.7.4 oraz 3.12.7.5;
 9. W Rozdziale III.14 zmieniono punkty 3.14.7.4 oraz 3.14.7.5;
 10. W Rozdziale V zaktualizowano adres w punkcie 5.2.18;
 11. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie w dniu 8 stycznia 2021 r.


Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.