<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 19 kwietnia 2021 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 19 kwietnia 2021 r.

19 kwietnia 2021

Z dniem 19 kwietnia 2021 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 1 kwietnia 2021 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziałach III.1, III.3, III.5, III.6, III.8, III.10, III.12, III.14, III.15 oraz III.16 zmieniono punkty 3.1.5, 3.3.5, 3.5.5, 3.6.5, 3.8.5, 3.10.5, 3.12.5, 3.14.5, 3.15.4 oraz 3.16.4;
  3. W Rozdziale VI w punkcie 6.1 wykreślono tabelę zawierającą zestawienie metod pomiaru całkowitej ekspozycji subfunduszy.


Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.