<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 20 lipca 2020 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 20 lipca 2020 r.

20 lipca 2020

Z dniem 20 lipca 2020 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 29 maja 2020 r., nastąpiły następujące zmiany:

1.      Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu, zaktualizowano nazwy subfunduszy oraz zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;

2.      W Rozdziale I zaktualizowano punkty 1.1 i 1.2;

3.      W Rozdziale II zaktualizowano punkty 2.7.1, 2.7.3 oraz 2.9;

4.      W Rozdziale III.18 zmieniono tytuł rozdziału, zmieniono punkty 3.18.3.1, 3.18.3.2, 3.18.3.5, 3.18.4.1, zastrzeżenie w punkcie 3.18.7.2, 3.18.7.5, zastrzeżenie w punkcie 3.18.8;

5.      W Rozdziale III.21 zmieniono tytuł rozdziału, zmieniono punkty 3.21.3.1, 3.21.4.1, 3.21.6, zastrzeżenia w punktach 3.21.7.2 oraz 3.21.8;

6.      W Rozdziale V skreślono punkt 5.2.3;

7.      W Rozdziale VI zmieniono punkt 6.1, w tym wykresy ryzyka oraz  tabelę zawartą w tym punkcie;

8.      W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 20 lipca 2020 r.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.

Pobierz: NN_SFIO_prospekt_2020 07 20_poprawione 2020-08-24