<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 stycznia 2021 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 stycznia 2021 r.

2 stycznia 2021

Z dniem 2 stycznia 2021 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 1 stycznia 2021 r., nastąpiły następujące zmiany:

 1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
 2. W Rozdziale III.1 zmieniono punkt 3.1.7.5;
 3. W Rozdziale III.2 zmieniono punkt 3.2.7.5;
 4. W Rozdziale III.3 zmieniono punkt 3.3.7.5;
 5. W Rozdziale III.9 zmieniono punkt 3.9.7.5;
 6. W Rozdziale III.10 zmieniono punkt 3.10.7.5;
 7. W Rozdziale III.11 zmieniono punkt 3.11.7.5;
 8. W Rozdziale III.12 zmieniono punkt 3.12.7.5;
 9. W Rozdziale III.14 zmieniono punkt 3.14.7.5;
 10. W Rozdziale III.18 zmieniono punkt 3.18.7.5;
 11. W Rozdziale III.19 zmieniono punkt 3.19.7.5;
 12. W Rozdziale III.20 zmieniono punkt 3.20.7.5;
 13. W Rozdziale III.21 zmieniono punkt 3.21.7.5;
 14. W Rozdziale III.22 zmieniono punkt 3.22.7.5;
 15. W Rozdziale III.23 zmieniono punkt 3.23.7.5;
 16. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 2 stycznia 2021 r.

 

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.