<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 26 marca 2021 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 26 marca 2021 r.

26 marca 2021

Z dniem 26 marca 2021 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 19 marca 2021 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej dodano nazwę nowego subfunduszu tj. NN Subfundusz Total Return (L), zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale II zmieniono punkty 2.7.3 oraz 2.9;
  3. W Rozdziale III zmieniono punkty 3.0.3.1.1, 3.0.3.1.6, 3.0.3.1.9, 3.0.4, 3.0.6.3 oraz 3.0.6.5;
  4. W Rozdziale III w punkcie 3.0.13 w § 8 zaktualizowano oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
  5. W związku z utworzeniem nowego subfunduszu tj. NN Subfunduszu Total Return (L) dodano Rozdział III.24;
  6. W Rozdziale VI zmieniono wykres w punkcie 6.1;
  7. W Rozdziale VII „Załączniki”  uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 26 marca 2021 r.;
  8. W spisie treści dodano Rozdział III.24.


Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.