<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 28 maja 2021 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 28 maja 2021 r.

28 maja 2021

Z dniem 28 maja 2021 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 30 kwietnia 2021 r., nastąpiły następujące zmiany:

 1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
 2. W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.4;
 3. W Rozdziale III zmieniono punkt 3.0.11.1;
 4. W Rozdziałach III.1-III.3, III.14, III.20 oraz III.21 zaktualizowano punkty 3.1.4.1, 3.1.6, 3.2.4.1, 3.2.6, 3.3.4.1, 3.3.6, 3.14.4.1, 3.14.6, 3.20.4.1, 3.20.6 oraz 3.21.4.1 i 3.21.6;
 5. W Rozdziałach III.2, III.3, III.10 oraz III.20 zaktualizowano punkty 3.2.3.1, 3.3.3.1, 3.10.3.1 oraz 3.20.3.1;
 6. W Rozdziałach III.1-III.3, III.9 - III.12, III.14, III.18-III.23 zmieniono punkty 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.9.5, 3.10.5, 3.11.5, 3.12.5, 3.14.5, 3.18.5, 3.19.5, 3.20.5, 3.21.5, 3.22.5, 3.23.5;
 7. W Rozdziałach III.1-III.3, III.9, III.11, III.14, III.20, III.22-III.23 zaktualizowano punkty 3.1.7.5, 3.2.7.5, 3.3.7.5, 3.9.7.5, 3.11.7.5, 3.14.7.5, 3.20.7.5, 3.22.7.5, 3.23.7.5;
 8. W Rozdziałach III.1-III.3, III.9 - III.12, III.14, III.18-III.23 zmieniono punkty 3.1.7.2, 3.2.7.2, 3.3.7.2, 3.9.7.2, 3.10.7.2, 3.11.7.2, 3.12.7.2, 3.14.7.2, 3.18.7.2, 3.19.7.2, 3.20.7.2, 3.21.7.2, 3.22.7.2 oraz 3.23.7.2;
 9. W Rozdziałach III.1-III.3, III.9-III.12, III.14 oraz III.18-III.23 w punktach 3.1.8.1, 3.2.8.1, 3.3.8.1, 3.9.8.1, 3.10.8.1, 3.11.8.1, 3.12.8.1, 3.14.8.1, 3.18.8.1, 3.19.8.1, 3.20.8.1, 3.21.8.1, 3.22.8.1, 3.23.8.1 uwzględniono aktualne dane finansowe;
 10. W Rozdziałach III.1-III.3, III.9-III.12, III.14, III.18–III.23 zmieniono punkty 3.1.8.2, 3.2.8.2, 3.3.8.2, 3.9.8.2, 3.10.8.2, 3.11.8.2, 3.12.8.2, 3.14.8.2, 3.18.8.2, 3.19.8.2, 3.20.8.2, 3.21.8.2, 3.22.8.2 oraz 3.23.8.2;
 11. W Rozdziale V zaktualizowano dane wskazane w punkcie 5.1 oraz zmieniono treść punktu 5.6;
 12. W Rozdziale VI w punkcie 6.1 zmieniono wykresy ryzyka oraz wykreślono tabelę zawierającą zestawienie metod pomiaru całkowitej ekspozycji subfunduszy;
 13. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 28 maja 2021 r.


Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.