<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Emerytura SFIO z dnia 19 czerwca 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Emerytura SFIO z dnia 19 czerwca 2019 r.

19 czerwca 2019

W Prospekcie Informacyjnym, w porównaniu z Prospektem z dnia 7 maja 2019 r., nastąpiły następujące zmiany:
 
1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale III zmieniono punkt 3.0.6.2;
3. W Rozdziale V zmieniono punkt 5.1;
4. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 19 czerwca 2019 r.
 
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).