NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol FIO z dnia 28 stycznia 2019 r.

28 stycznia 2019

Z dniem 28 stycznia 2019 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 3 grudnia 2018 r., nastąpiły następujące zmiany:
 
1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.9;
3. W Rozdziale III dodano punkt 3.0.3.1.11 oraz zmieniono punkty 3.0.6.1 oraz 3.0.6.4;
4. W Rozdziałach I, III, V, VI, VIII, X i XIV zmieniono punkty 3.1.1, 3.1.7.5, 3.3.1, 3.3.7.5, 3.5.1, 3.5.7.5, 3.6.1, 3.6.7.5, 3.8.1, 3.8.7.5, 3.10.1, 3.10.7.5, 3.14.1 oraz 3.14.7.5;
5. W Rozdziale V wykreślono punkt 5.2.10;
6. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 28 stycznia 2019 r.
 
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).