NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa SFIO z dnia 28 stycznia 2019 r.

28 stycznia 2019

Z dniem 28 stycznia 2019 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 9 listopada 2019 r., nastąpiły następujące zmiany:
 
1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.9;
3. W Rozdziale III dodano punkt 3.0.3.1.8 oraz zmieniono punkty 3.0.6.1 oraz 3.0.6.4;
4. W Rozdziałach I-VI zmieniono punkty 3.1.1, 3.1.3.1, 3.1.7.5, 3.2.1, 3.2.3.1, 3.2.7.5, 3.3.1, 3.3.3.1, 3.3.7.5, 3.4.1, 3.4.3.1, 3.4.7.5, 3.5.1, 3.5.3.1, 3.5.7.5, 3.6.1, 3.6.3.1 oraz 3.6.7.5;
5. W Rozdziale V wykreślono punkt 5.2.1.5;
6. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 22 listopada 2018 r. oraz zmiany statutu Funduszu, które zostały ogłoszone i weszły w życie z dniem 28 stycznia 2019 r.
 
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).