NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN SFIO z dnia 3 grudnia 2018 r.

3 grudnia 2018

Z dniem 3 grudnia 2018 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 20 listopada 2018 r., nastąpiły następujące zmiany:

1.       Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu, zaktualizowano nazwy subfunduszy oraz zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;

2.       W Rozdziale II zaktualizowano punkty 2.7.3 oraz 2.9;

3.       W Rozdziale III.19 zmieniono tytuł rozdziału oraz zastrzeżenia w punktach 3.19.7.2 oraz 3.19.8;

4.       W Rozdziale III.21 zmieniono tytuł rozdziału oraz zastrzeżenia w punktach 3.21.7.2 oraz 3.21.8

5.       W Rozdziale VI zmieniono punkt 6.1, w tym wykresy ryzyka oraz  tabele zawarte w tym punkcie;

6.       W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 3 grudnia 2018 r.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).