<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN SFIO z dnia 22 kwietnia 2020 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN SFIO z dnia 22 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020

Z dniem 22 kwietnia 2020 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 30 marca 2020 r., nastąpiły następujące zmiany:
 
1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rodziale III zmieniono punkt 3.0.6.1;
3. W Rozdziałach III.1-III.3, III.9 - III.12, III.14, III.18, III.20, III.21-III.23 zmieniono punkty 3.1.7.5, 3.2.7.5, 3.3.7.5, 3.9.7.5, 3.10.7.5, 3.11.7.5, 3.12.7.5, 3.14.7.5, 3.18.7.5, 3.20.7.5, 3.22.7.5 oraz 3.23.7.5;
4. W Rozdziale VII uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 22 kwietnia 2020 r.
 
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).