NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN SFIO z dnia 28 stycznia 2019 r.

28 stycznia 2019

 
Z dniem 28 stycznia 2019 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 13 grudnia 2018 r., nastąpiły następujące zmiany:
 
1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale III dodano punkt 3.0.3.1.10 oraz zmieniono punkty 3.0.6.1 oraz 3.0.6.4;
3. W Rozdziałach I, III, V, VI, VIII, X i XIV zmieniono punkty 3.1.1, 3.1.7.5, 3.2.1, 3.2.7.5, 3.3.1, 3.3.7.5, 3.9.1, 3.9.7.5, 3.10.1, 3.10.7.5, 3.11.1, 3.11.7.5, 3.12.1, 3.12.7.5, 3.14.1, 3.14.7.5, 3.18.1, 3.18.7.5, 3.19.1, 3.19.7.5, 3.20.1, 3.20.7.5, 3.21.1, 3.21.7.5, 3.22.1 oraz 3.22.7.5;
4. W Rozdziale V wykreślono punkty 5.2.5 oraz 5.2.12;
5. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 28 stycznia 2019 r.
 
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).