<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

2 stycznia 2018

Z dniem 2 stycznia 2018 r. w Prospekcie Informacyjnym Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 31 maja 2017 r., nastąpiły następujące zmiany:

 

  1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale 1 zaktualizowano punkty 2 i 3;

2.         W Rozdziale 2 zaktualizowano punkty 7 a) i b) i 9 oraz dodano punkt 10;

3.         W Rozdziale 3 dodano punkt 16.7;

4.         W Rozdziale 4 w punkcie 2 zmieniono podpunkty a) i b) oraz dodano podpunkty d) – i);

5.         W Rozdziale 5 zmieniono tytuł punktu 3 oraz dodano punkty 3a, 3b, 3c oraz 7;

6.         W Rozdziale 6 zmieniono punkt 1.

 

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się w zakładce „Informacje i dokumenty