<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 września 2022 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 września 2022 r.

1 września 2022

Z dniem 1 września 2022 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia
11 maja 2022 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.9;
  3. W Rozdziale III dodano punkt 3.0.3.1.9;
  4. W Rozdziałach III.1-III.8 zmieniono punkty 3.1.1, 3.1.7.5, 3.2.1, 3.2.7.5, 3.3.1, 3.3.7.5, 3.4.1, 3.4.7.5, 3.5.1, 3.5.7.5, 3.6.1, 3.6.7.5, 3.7.1, 3.7.6.5, 3.8.1 oraz 3.8.6.5;
  5. W Rozdziale V zaktualizowano punkt 5.5;
  6. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie w dniu 1 września 2022 r.  
     

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce  „Informacje i dokumenty”.