<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 10 marca 2023 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 10 marca 2023 r.

10 marca 2023

Z dniem 10 marca 2023 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 14 stycznia 2023 r., nastąpiły następujące zmiany:
 

  1. Na stronie tytułowej wykreślono NN Subfundusz Obligacji 2, który został połączony z NN Subfunduszem Obligacji, zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale II w punkcie 2.6 zaktualizowano nazwę podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, a także zaktualizowano punkty 2.7.3 oraz 2.9;
  3. W Rozdziale III zmieniono punkt 3.0.1;
  4. W Rozdziałach III.1, III.5, III.6, III.8, III.10, III.11, III.12 oraz III.14 usunięto zastrzeżenia w punkatach 3.1.7.2, 3.1.8; 3.5.7.2, 3.5.8, 3.6.7.2, 3.6.8, 3.8.7.2, 3.8.8, 3.10.7.2, 3.10.8, 3.11.6.2, 3.11.7, 3.12.7.2, 3.12.8, 3.14.7.2, 3.14.8;
  5. W Rozdziale III.3 zmieniono zastrzeżenia w punktach 3.3.7.2 oraz 3.3.8;
  6. W związku z połączeniem NN Subfunduszu Obligacji 2 z NN Subfunduszem Obligacji wykreślono rozdział III.4 „NN Subfundusz Obligacji 2”;
  7. W Rozdziale VI zmieniono punkt 6.1, a także usunięto z jego treści odniesienia do NN Subfunduszu Obligacji 2;
  8. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 10 marca 2023 r.
     

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” .