<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 12 września 2022 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 12 września 2022 r.

12 września 2022

Z dniem 12 września 2022 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 1 września 2022 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale III.15 uwzględniono sprostowanie wzoru matematycznego „Δ∝n” w punkcie 3.15.6.4;
  3. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono sprostowanie ogłoszenia zmian statutu Funduszu z dnia 1 stycznia 2022 r. opublikowane w dniu 12 września 2022 r.

 

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.