<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 września 2022 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 września 2022 r.

1 września 2022

Z dniem 1 września 2022 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 11 maja 2022 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.9;
  3. W Rozdziale III dodano punkt 3.0.3.1.12;
  4. W Rozdziałach III.1, III.3-III.6, III.8, III.10-III.12, III.14-III.16 zmieniono punkty 3.1.1, 3.1.7.5, 3.3.1, 3.3.7.5, 3.4.1, 3.4.6.5, 3.5.1, 3.5.7.5, 3.6.1, 3.6.7.5, 3.8.1, 3.8.7.5, 3.10.1, 3.10.7.5, 3.11.1, 3.11.6.5, 3.12.1, 3.12.7.5, 3.14.1, 3.14.7.5, 3.15.1, 3.15.6.5, 3.16.1 oraz 3.16.6.5;
  5. W Rozdziale V wykreślono treść w punkcie 5.2.19 oraz zaktualizowano punkt 5.5;
  6. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie w dniu 1 września 2022 r.  
     

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.