<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 stycznia 2023 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 stycznia 2023 r.

1 stycznia 2023

Z dniem 1 stycznia 2023 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 8 grudnia 2022 r., nastąpiły następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale III zmieniono punkt 3.0.4,
3. W Rozdziałach III.1, III.2, III.3, III.11, III.12, III.14 i III.20 zmieniono punkty 3.1.3.2, 3.2.3.2, 3.3.3.2, 3.11.3.2, 3.12.3.2, 3.14.3.2 i 3.20.3.2;
4. W Rozdziałąch III.1, III.2, III.3, III.9, III.10, III.11, III.12, III.14, III.18, III.19, III.20, III.21, III.22, III.23, III.24 zmieniono punkty 3.1.4.1, 3.1.6, 3.2.4.1, 3.2.6, 3.3.4.1, 3.3.6, 3.9.4.1, 3.9.6, 3.10.4.1, 3.10.6, 3.11.4.1, 3.11.6, 3.12.4.1, 3.12.6, 3.14.4.1, 3.14.6, 3.18.4.1, 3.18.6,  3.19.4.1, 3.19.6, 3.20.4.1, 3.20.6, 3.21.4.1, 3.21.6, 3.22.4.1, 3.22.6, 3.23.4.1, 3.23.6, 3.24.3.1  oraz 3.24.5 wraz z zastrzeżeniami do ich treści;
5. W Rozdziale VI w punkcie 6.1 zmieniono wykres ryzyka;
6. W Rozdziale VI w punkcie 6.1 zmieniono informacje wymagane SFDR;
7. W Rozdziale VII „Załączniki” dodano załącznik o tytule „Informacje na temat aspektów środowiskowych lub społecznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 SFDR”;
8. W Rozdziale VII „Załączniki” w Wykazie definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści Prospektu dodano definicję Kluczowych Informacji;
9. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2023 r. 
 

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.